Vreau card de membru!

Actualul CSM „legiferează” după bunul plac, cu încălcarea flagrantă a legii

De mai bine de doi ani reclamăm lipsa de transparență decizională a lui Bogdan Mateescu, în continuare la „conducerea” actualului Consiliul Superior al Magistraturii. (click pe link pentru a ne aminti https://grefajudiciara.ro/c-s-m-transparenta-decizionala-doar-la-cerere/)

La final de mandat a actualului Consiliu Superior al Magistraturii, observăm faptul că lucrurile s-au înrăutățit iar transparența decizională a fost anulată doar pentru a se baga pe sub ușă funcții noi în sistemul judiciar – „asistentul de judecător”.

La data de 14.12.2022 Consiliului Superior al Magistraturii a publicat pe site un anunț privind consultarea publică asupra proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești,

Întrucât nicio instanță judecătorească nu a fost consultată, deși acest proiect are impact direct și imediat asupra bunei desfășurări a actului de justiție, SNGJ Dicasterial precum și foarte multe părți interesate, au transmis propunerile și observațiile cu privire la proiectul supus dezbaterii și am solicitat organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de suspus „dezbaterii”.

La data de 20.12.2022, a avut loc o simulare a unei dezbateri publice prezidată de către…Bogdan Mateescu, ocazie cu care SNGJ Dicasterial a semnalat o serie de nelegalități. Ședința a fost una secretă, ținută departe de ochii și urechile oricărei părți interesate.

La momentul la care s-a publicat anunțul privind consultarea publică asupra proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătorești, CSM a încălcat toate regulile procedurale minimale prevăzute de art. 1 alin. (1) din Legea nr. 52/2003, gradul de transparență decizională nu a fost sporit, astfel cum spune art. 1 alin.(2) din Legea nr. 52/2003, ci a fost diminuat considerabil pentru argumentele pe care le vom prezenta mai departe.

Am solicitat ca ședința să fie înregistrată și făcută publică de către CSM, potrivit art. 3 lit. i) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Am reiterat prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 potrivit cărora „Autoritățile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să elaboreze și să arhiveze minutele ședințelor publice. Atunci când se consideră necesar, ședințele publice pot fi înregistrate.” Deși SNGJ Dicasterial a considerat că ședința publică trebuie să fie înregistrată, CSM s-a opus.

CSM nu a respectat termenul prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, respectiv nu a publicat anunțul cu 30 zile înainte de data 22 decembrie 2022, ca fiind data ședinței de adoptare a proiectului de Hotărâre de către Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Anunțul a fost publicat la data de 14.12.2022, deci cu 8 zile înaintea datei de 22.12.2022.

Anunțul postat pe site-ul CSM nu cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact, astfel cum prevăd disp. art. 7 alin. (2) ultima teză din Legea nr. 52/2003.

CSM nu a respectat termenul de 10 zile calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii, astfel cum prevăd disp. art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003. Anunțul a fost publicat la data de 14.12.2022 iar data limită pentru depunerea propunerilor a fost 16.12.2022, deci de doar 3 zile calendaristice.

Am solicitat să ni se comunice dacă, prezentul proiect de hotărâre, după centralizarea propunerilor și observațiilor primite, va fi înaintat instanțelor judecătorești, dat fiind faptul că acestea sunt autorități publice direct interesate, însă Bogdan Mateescu a refuzat.

Totodată, am solicitat să ni se comunice dacă acest proiect de hotărâre este în acord cu legislația în vigoare, întrucât, pe de o parte, conține mai multe prevederi care au fost abrogate de legislația în vigoare (a se vedea propunerea la art. 84 pct.33, art. 134 din proiect, dar și altele care, din cauza timpului scurt nu au fost identificate), iar pe de altă parte conține dispoziții contrare prevederilor în vigoare (codul civil, codul de procedură civilă, codul penal, codul de procedură penală, care sunt imposibil de corelat într-un timp atât de scurt), inclusiv prevederi contrare deciziilor CCR (a se vedea neconstituționalitate pe reglementări infralegale ale regulamentelor CSM),

Am solicitat amânarea dezbaterii publice pe motiv că această ședință nu a fost publicată pe site-ul CSM împreună cu nota de fundamentare, expunerea de motive, referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, studiul de impact. Bogdan Mateescu a refuzat.

Un alt motiv pentru care trebuia să se amâne dezbaterea publică îl constituie lipsa afișării regulilor de dezbatere publică, astfel cum sunt ele stabilite de către CSM. Bogdan Mateescu a refuzat.

Un alt motiv de nelegalitate îl constituie secretizarea numelui, prenumelui și funcția inițiatorului/inițiatorilor proiectului de hotărâre; numelui, prenumelui și funcția experților și/sau specialiștilor care au participat la elaborarea notei de fundamentare, expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact. Nu se cunoaște dacă aceștia au participat la dezbaterea publică, dat fiind faptul că este obligatorie prezența acestora potrivit art. art. 7 alin. (10) lit. c) din Legea nr. 52/2003.

Am solicitat ca, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-CSM, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum și versiunea finală adoptată a actului normativ,  astfel cum prevăd disp. art. 7 alin. (10) lit. d) din Legea nr. 52/2003. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Am solicitat ca toate documentele prevăzute la alin. (2) și alin. (10) lit. a) și d) din Legea nr. 52/2003 să fie păstrate pe site-ul CSM într-o secțiune dedicată transparenței decizionale. Toate actualizările în site să menționeze obligatoriu data afișării. Nici de această dată actualul CSM a considerat că nu trebuie să respecte această obligație legală.

Deși CSM avea obligația de a analiza în cadrul dezbaterii publice, toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre, nu numai cele înaintate de către SNGJ Dicasterial, acest lucru nu s-a întâmplat.

Având în vedere nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 și pentru că pe site-ul CSM nu se specifică, am solicitat să ni se comunice care este reglementarea în proiectul de hotărâre care are caracterul unei situații urgente sau, care este circumstanța excepțională din hotărâre care impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public și cum se poate manifesta atingerea gravă interesului public. Bogdan Mateescu a refuzat.

Am solicitat amânarea dezbaterii publice pe motiv că CSM nu a respectat termenul prevăzut de art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/2003. În consecință, am solicitat ca, după publicarea pe site-ul CSM privind ședința publică să treacă cel puțin 3 zile înainte ca această ședință să se desfășoare. Motivul îl constituie și prevederea de la art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 52/2003, întrucât au fost mai multe persoane care au înaintate propuneri la proiectul de hotărâre și trebuie să li se asigure posibilitatea de a lua la cunoștință și de a-și exprima opțiunea de participare la această ședință publică. Bogdan Mateescu a refuzat.

Observând faptul că, doar punctele de vedere exprimate în cadrul ședinței publice prin care se adoptă o decizie administrativă pot avea valoare de recomandare. În cazul proiectului de hotărâre supus dezbaterii, propunerile, observațiile șau sugestiile formulate nu aveau valoare de recomandare, prin urmare ele trebuiau să fie de comun agreate cu persoanele care le-au propus înainte de a fi introduse în hotărâre.

Potrivit art. 12 – alin. (3) din Legea nr. 52/2003, SNGJ Dicasterial a solicitat, în ședință publică, să ni se comunice în scris nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris cu privire la proiectul de hotărâre.

Întrucât niciuna dintre solicitările de mai sus nu au fost luate în considerare, este evident că Mateescu Bogdan s-ar face vinovat de abatere disciplinară potrivit art. 15 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, însă nu există nimeni să demareze o astfel de procedură.

Simulacrul ședinței s-a încheiat fără ca nicio propunere formulată de SNGJ Dicasterial la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești să fi fost analizată, dat fiind faptul că, la data de 22.12.2022 Plenului Secției pentru judecători a CSM  a adoptat Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătorești.

Având  în  vedere aceste motive, la data de 28.12.2022 SNGJ Dicasterial a solicitat Consiliul Superior al Magistraturii să revoce Hotărârea nr. 3243 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 22 decembrie 2022 și a actelor subsecvente emise în  baza acesteia, prezenta solicitare constituind procedură prealabilă, conform dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Actualul CSM „legiferează” după bunul plac, cu încălcarea flagrantă a legii

De mai bine de doi ani reclamăm lipsa de transparență decizională a lui Bogdan Mateescu, în continuare la „conducerea” actualului Consiliul Superior al Magistraturii. (click pe link pentru a ne aminti https://grefajudiciara.ro/c-s-m-transparenta-decizionala-doar-la-cerere/)

La final de mandat a actualului Consiliu Superior al Magistraturii, observăm faptul că lucrurile s-au înrăutățit iar transparența decizională a fost anulată doar pentru a se baga pe sub ușă funcții noi în sistemul judiciar – „asistentul de judecător”.

La data de 14.12.2022 Consiliului Superior al Magistraturii a publicat pe site un anunț privind consultarea publică asupra proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești,

Întrucât nicio instanță judecătorească nu a fost consultată, deși acest proiect are impact direct și imediat asupra bunei desfășurări a actului de justiție, SNGJ Dicasterial precum și foarte multe părți interesate, au transmis propunerile și observațiile cu privire la proiectul supus dezbaterii și am solicitat organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de suspus „dezbaterii”.

La data de 20.12.2022, a avut loc o simulare a unei dezbateri publice prezidată de către…Bogdan Mateescu, ocazie cu care SNGJ Dicasterial a semnalat o serie de nelegalități. Ședința a fost una secretă, ținută departe de ochii și urechile oricărei părți interesate.

La momentul la care s-a publicat anunțul privind consultarea publică asupra proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătorești, CSM a încălcat toate regulile procedurale minimale prevăzute de art. 1 alin. (1) din Legea nr. 52/2003, gradul de transparență decizională nu a fost sporit, astfel cum spune art. 1 alin.(2) din Legea nr. 52/2003, ci a fost diminuat considerabil pentru argumentele pe care le vom prezenta mai departe.

Am solicitat ca ședința să fie înregistrată și făcută publică de către CSM, potrivit art. 3 lit. i) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Am reiterat prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 potrivit cărora „Autoritățile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să elaboreze și să arhiveze minutele ședințelor publice. Atunci când se consideră necesar, ședințele publice pot fi înregistrate.” Deși SNGJ Dicasterial a considerat că ședința publică trebuie să fie înregistrată, CSM s-a opus.

CSM nu a respectat termenul prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003, respectiv nu a publicat anunțul cu 30 zile înainte de data 22 decembrie 2022, ca fiind data ședinței de adoptare a proiectului de Hotărâre de către Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Anunțul a fost publicat la data de 14.12.2022, deci cu 8 zile înaintea datei de 22.12.2022.

Anunțul postat pe site-ul CSM nu cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact, astfel cum prevăd disp. art. 7 alin. (2) ultima teză din Legea nr. 52/2003.

CSM nu a respectat termenul de 10 zile calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii, astfel cum prevăd disp. art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003. Anunțul a fost publicat la data de 14.12.2022 iar data limită pentru depunerea propunerilor a fost 16.12.2022, deci de doar 3 zile calendaristice.

Am solicitat să ni se comunice dacă, prezentul proiect de hotărâre, după centralizarea propunerilor și observațiilor primite, va fi înaintat instanțelor judecătorești, dat fiind faptul că acestea sunt autorități publice direct interesate, însă Bogdan Mateescu a refuzat.

Totodată, am solicitat să ni se comunice dacă acest proiect de hotărâre este în acord cu legislația în vigoare, întrucât, pe de o parte, conține mai multe prevederi care au fost abrogate de legislația în vigoare (a se vedea propunerea la art. 84 pct.33, art. 134 din proiect, dar și altele care, din cauza timpului scurt nu au fost identificate), iar pe de altă parte conține dispoziții contrare prevederilor în vigoare (codul civil, codul de procedură civilă, codul penal, codul de procedură penală, care sunt imposibil de corelat într-un timp atât de scurt), inclusiv prevederi contrare deciziilor CCR (a se vedea neconstituționalitate pe reglementări infralegale ale regulamentelor CSM),

Am solicitat amânarea dezbaterii publice pe motiv că această ședință nu a fost publicată pe site-ul CSM împreună cu nota de fundamentare, expunerea de motive, referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, studiul de impact. Bogdan Mateescu a refuzat.

Un alt motiv pentru care trebuia să se amâne dezbaterea publică îl constituie lipsa afișării regulilor de dezbatere publică, astfel cum sunt ele stabilite de către CSM. Bogdan Mateescu a refuzat.

Un alt motiv de nelegalitate îl constituie secretizarea numelui, prenumelui și funcția inițiatorului/inițiatorilor proiectului de hotărâre; numelui, prenumelui și funcția experților și/sau specialiștilor care au participat la elaborarea notei de fundamentare, expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact. Nu se cunoaște dacă aceștia au participat la dezbaterea publică, dat fiind faptul că este obligatorie prezența acestora potrivit art. art. 7 alin. (10) lit. c) din Legea nr. 52/2003.

Am solicitat ca, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-CSM, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătățite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum și versiunea finală adoptată a actului normativ,  astfel cum prevăd disp. art. 7 alin. (10) lit. d) din Legea nr. 52/2003. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Am solicitat ca toate documentele prevăzute la alin. (2) și alin. (10) lit. a) și d) din Legea nr. 52/2003 să fie păstrate pe site-ul CSM într-o secțiune dedicată transparenței decizionale. Toate actualizările în site să menționeze obligatoriu data afișării. Nici de această dată actualul CSM a considerat că nu trebuie să respecte această obligație legală.

Deși CSM avea obligația de a analiza în cadrul dezbaterii publice, toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre, nu numai cele înaintate de către SNGJ Dicasterial, acest lucru nu s-a întâmplat.

Având în vedere nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 și pentru că pe site-ul CSM nu se specifică, am solicitat să ni se comunice care este reglementarea în proiectul de hotărâre care are caracterul unei situații urgente sau, care este circumstanța excepțională din hotărâre care impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public și cum se poate manifesta atingerea gravă interesului public. Bogdan Mateescu a refuzat.

Am solicitat amânarea dezbaterii publice pe motiv că CSM nu a respectat termenul prevăzut de art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 52/2003. În consecință, am solicitat ca, după publicarea pe site-ul CSM privind ședința publică să treacă cel puțin 3 zile înainte ca această ședință să se desfășoare. Motivul îl constituie și prevederea de la art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 52/2003, întrucât au fost mai multe persoane care au înaintate propuneri la proiectul de hotărâre și trebuie să li se asigure posibilitatea de a lua la cunoștință și de a-și exprima opțiunea de participare la această ședință publică. Bogdan Mateescu a refuzat.

Observând faptul că, doar punctele de vedere exprimate în cadrul ședinței publice prin care se adoptă o decizie administrativă pot avea valoare de recomandare. În cazul proiectului de hotărâre supus dezbaterii, propunerile, observațiile șau sugestiile formulate nu aveau valoare de recomandare, prin urmare ele trebuiau să fie de comun agreate cu persoanele care le-au propus înainte de a fi introduse în hotărâre.

Potrivit art. 12 – alin. (3) din Legea nr. 52/2003, SNGJ Dicasterial a solicitat, în ședință publică, să ni se comunice în scris nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris cu privire la proiectul de hotărâre.

Întrucât niciuna dintre solicitările de mai sus nu au fost luate în considerare, este evident că Mateescu Bogdan s-ar face vinovat de abatere disciplinară potrivit art. 15 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, însă nu există nimeni să demareze o astfel de procedură.

Simulacrul ședinței s-a încheiat fără ca nicio propunere formulată de SNGJ Dicasterial la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești să fi fost analizată, dat fiind faptul că, la data de 22.12.2022 Plenului Secției pentru judecători a CSM  a adoptat Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătorești.

Având  în  vedere aceste motive, la data de 28.12.2022 SNGJ Dicasterial a solicitat Consiliul Superior al Magistraturii să revoce Hotărârea nr. 3243 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 22 decembrie 2022 și a actelor subsecvente emise în  baza acesteia, prezenta solicitare constituind procedură prealabilă, conform dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *