Vreau card de membru!

Orele suplimentare si cum se plătesc în Autoritatea judecătorească

Este de notorietate faptul că grefierii din cadrul instanțelor judecătorești și parchetele de pe lângă acestea lucrează ore suplimentare din cauza subdimensionării schemelor de personal dar și a creșterii alarmante a volumului de dosare

Un alt motiv pentru care în Autoritatea judecătorească se efectuează ore suplimentare peste durata normală a programului de lucru îl reprezintă pensionarea masivă a magistraților, cu consecință directă asupra activității grefierilor.

De reținut este faptul că, orele suplimentare sunt cele solicitate de conducătorul locului de muncă în plus față de cele standard dintr-o săptămână sau zi de lucru. Munca pe care grefierii o desfășoară în afara duratei normale a timpului de lucru săptămânal este considerat lucru suplimentar potrivit Codului Muncii.

Datorită specificului activității instanțelor și parchetelor, mecanismul de compensare a orelor suplimentare peste durata normală a programului de lucru a fost reglementat și prin contractele colective de muncă încheiate de către SNGJ Dicasterial și angajatorii din sistemul judiciar.

Pentru personalul auxiliar de specialitate durata normală a timpului de muncă pe zi este de 8 ore, iar pe săptămână este de 40 de ore.

Grefierii trebuie să cunoască faptul că pot munci suplimentar doar dacă conducătorul locului de muncă cere acest lucru iar angajatul își exprimă, în scris, acordul.

Potrivit Codul Muncii, orele suplimentare pot fi recompensate prin două modalități. Prima variantă, dar și prioritară sunt orele libere oferite în următoarele 90 de zile după efectuarea orelor suplimentare (art. 122 – Codul Muncii).

Este evident că acest lucru nu este posibil, motiv pentru care ordonatorul terțiar/secundar trebuie să ofere un spor la salariu. Mai exact, acest lucru presupune ca acele ore suplimentare să fie plătite în luna următoare, prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător cu timpul pe care l-ai lucrat suplimentar (art. 21 alin. (2)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017).

Pentru a putea beneficia de compensarea în bani, trebuie îndeplinite și următoarele condiții:

  • să există ordinul/dispoziția scrisă de la șeful ierarhic pentru orele suplimentare;
  • nu există o altă compensație pentru munca în plus efectuată;
  • nu este posibilă compensarea prin ore libere;
  • să existe fondurile bugetare.

Principiul de recompensare a orelor de muncă suplimentare este acela al acordării de ore libere plătite, cu scopul de a proteja sănătatea angajatului. Compensarea se poate face în decurs de 90 de zile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate trece la o plată în bani.

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Orele suplimentare si cum se plătesc în Autoritatea judecătorească

Este de notorietate faptul că grefierii din cadrul instanțelor judecătorești și parchetele de pe lângă acestea lucrează ore suplimentare din cauza subdimensionării schemelor de personal dar și a creșterii alarmante a volumului de dosare

Un alt motiv pentru care în Autoritatea judecătorească se efectuează ore suplimentare peste durata normală a programului de lucru îl reprezintă pensionarea masivă a magistraților, cu consecință directă asupra activității grefierilor.

De reținut este faptul că, orele suplimentare sunt cele solicitate de conducătorul locului de muncă în plus față de cele standard dintr-o săptămână sau zi de lucru. Munca pe care grefierii o desfășoară în afara duratei normale a timpului de lucru săptămânal este considerat lucru suplimentar potrivit Codului Muncii.

Datorită specificului activității instanțelor și parchetelor, mecanismul de compensare a orelor suplimentare peste durata normală a programului de lucru a fost reglementat și prin contractele colective de muncă încheiate de către SNGJ Dicasterial și angajatorii din sistemul judiciar.

Pentru personalul auxiliar de specialitate durata normală a timpului de muncă pe zi este de 8 ore, iar pe săptămână este de 40 de ore.

Grefierii trebuie să cunoască faptul că pot munci suplimentar doar dacă conducătorul locului de muncă cere acest lucru iar angajatul își exprimă, în scris, acordul.

Potrivit Codul Muncii, orele suplimentare pot fi recompensate prin două modalități. Prima variantă, dar și prioritară sunt orele libere oferite în următoarele 90 de zile după efectuarea orelor suplimentare (art. 122 – Codul Muncii).

Este evident că acest lucru nu este posibil, motiv pentru care ordonatorul terțiar/secundar trebuie să ofere un spor la salariu. Mai exact, acest lucru presupune ca acele ore suplimentare să fie plătite în luna următoare, prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător cu timpul pe care l-ai lucrat suplimentar (art. 21 alin. (2)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017).

Pentru a putea beneficia de compensarea în bani, trebuie îndeplinite și următoarele condiții:

  • să există ordinul/dispoziția scrisă de la șeful ierarhic pentru orele suplimentare;
  • nu există o altă compensație pentru munca în plus efectuată;
  • nu este posibilă compensarea prin ore libere;
  • să existe fondurile bugetare.

Principiul de recompensare a orelor de muncă suplimentare este acela al acordării de ore libere plătite, cu scopul de a proteja sănătatea angajatului. Compensarea se poate face în decurs de 90 de zile. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se poate trece la o plată în bani.

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *