Vreau card de membru!

Federația PUBLISIND

De ce PUBLISIND? Pentru că era nevoie de o federație capabilă să reprezinte toate categoriile de salariați care îndeplinesc serviciul public. Chiar dacă legislația distinge între funcționari, în esență niciunul nu este mai presus de altul. Diferenţele privesc particularităţile muncii, însă asocierea sub culorile PUBLISIND garantează posibilitatea militarii în solidar pentru anumite drepturi generale sau specifice.

Reprezentativitate
Față de alte ramuri de activitate, așa cum sunt acestea enumerate de Contractul colectiv de muncă la nivel național, administrația este una specială prin diversitatea domeniilor dar și prin diferențele legislative generate de actele normative care formează cadrul legal aplicabil în ramură.

În administrație își desfășoară activitatea aproape două sute de mii de salariați. Pentru a fi reprezentativă, o structură sindicală federativă trebuie să totalizeze minim treisprezece mii de membri.

Pe data de 28 august 2008, PUBLISIND a dobândit în instanță reprezentativitatea la nivelul ramurii administrației publice, conform Legii nr. 130/1996.

Structură
PUBLISIND este structurată pe sectoare de activitate. Fiecare coordonator al unui sector, desemnat de sindicatele componente, are calitatea de membru al Biroului executiv cu funcția de vicepreședinte, poziție care îi conferă dreptul de a reprezenta PUBLISIND în relațiile de parteneriat social, la toate nivelurile. În prezent au fost delimitate 17 sectoare.

Strategie
Armonizarea intereselor membrilor într-o strategie comună și unitară a reprezentat o provocare și este un obiectiv permanent. Echipa care coordonează PUBLISIND trebuie să aibă o imagine de ansamblu a tuturor problemelor cu care se confruntă sindicatele afiliate, sintetizând aspecte prioritare și probleme generale, astfel încât să realizeze o actualizare periodică a obiectivelor în corelare cu dinamica organizației.

PUBLISIND şi-a stabilit ca obiectiv afilierea sau constituirea de sindicate din toate sectoarele de activitate, cu o acoperire teritorială cât mai vastă și din toate ministerele care au incidență în ramura administrației, lucru nerealizabil fără un set de obiective concrete legate într-o strategie care să asigure orientarea precisă a activității.

Totodată, în scopul corectării resurselor dar și al perfecționării pregătirii membrilor, se află în derulare încheierea unor parteneriate privind elaborarea de proiecte pentru accesarea unor fonduri structurale.  Pe această linie, Casa Regală a României și-a manifestat disponibilitatea punerii la dispoziție în cadrul unui astfel de proiect, a unei locații care se poate dota și administra pentru formarea profesională a salariaților din administrație.

Relații internaționale
PUBLISIND este afiliată la Internaționala Serviciilor Publice (P.S.I.) organizație cu 20 de milioane de membri din peste 150 de țări și la Federația Europeana a Sindicatelor din Serviciile Publice (E.P.S.U.), organizații cu care se intenționează o colaborare pe direcțiile prioritare. Reprezentanții federației participă activ la acțiunile, congresele sau seminariile organizate de partenerii internaționali.

Federația PUBLISIND

De ce PUBLISIND? Pentru că era nevoie de o federație capabilă să reprezinte toate categoriile de salariați care îndeplinesc serviciul public. Chiar dacă legislația distinge între funcționari, în esență niciunul nu este mai presus de altul. Diferenţele privesc particularităţile muncii, însă asocierea sub culorile PUBLISIND garantează posibilitatea militarii în solidar pentru anumite drepturi generale sau specifice.

Reprezentativitate
Față de alte ramuri de activitate, așa cum sunt acestea enumerate de Contractul colectiv de muncă la nivel național, administrația este una specială prin diversitatea domeniilor dar și prin diferențele legislative generate de actele normative care formează cadrul legal aplicabil în ramură.

În administrație își desfășoară activitatea aproape două sute de mii de salariați. Pentru a fi reprezentativă, o structură sindicală federativă trebuie să totalizeze minim treisprezece mii de membri.

Pe data de 28 august 2008, PUBLISIND a dobândit în instanță reprezentativitatea la nivelul ramurii administrației publice, conform Legii nr. 130/1996.

Structură
PUBLISIND este structurată pe sectoare de activitate. Fiecare coordonator al unui sector, desemnat de sindicatele componente, are calitatea de membru al Biroului executiv cu funcția de vicepreședinte, poziție care îi conferă dreptul de a reprezenta PUBLISIND în relațiile de parteneriat social, la toate nivelurile. În prezent au fost delimitate 17 sectoare.

Strategie
Armonizarea intereselor membrilor într-o strategie comună și unitară a reprezentat o provocare și este un obiectiv permanent. Echipa care coordonează PUBLISIND trebuie să aibă o imagine de ansamblu a tuturor problemelor cu care se confruntă sindicatele afiliate, sintetizând aspecte prioritare și probleme generale, astfel încât să realizeze o actualizare periodică a obiectivelor în corelare cu dinamica organizației.

PUBLISIND şi-a stabilit ca obiectiv afilierea sau constituirea de sindicate din toate sectoarele de activitate, cu o acoperire teritorială cât mai vastă și din toate ministerele care au incidență în ramura administrației, lucru nerealizabil fără un set de obiective concrete legate într-o strategie care să asigure orientarea precisă a activității.

Totodată, în scopul corectării resurselor dar și al perfecționării pregătirii membrilor, se află în derulare încheierea unor parteneriate privind elaborarea de proiecte pentru accesarea unor fonduri structurale.  Pe această linie, Casa Regală a României și-a manifestat disponibilitatea punerii la dispoziție în cadrul unui astfel de proiect, a unei locații care se poate dota și administra pentru formarea profesională a salariaților din administrație.

Relații internaționale
PUBLISIND este afiliată la Internaționala Serviciilor Publice (P.S.I.) organizație cu 20 de milioane de membri din peste 150 de țări și la Federația Europeana a Sindicatelor din Serviciile Publice (E.P.S.U.), organizații cu care se intenționează o colaborare pe direcțiile prioritare. Reprezentanții federației participă activ la acțiunile, congresele sau seminariile organizate de partenerii internaționali.