Vreau card de membru!

Adunarea Generală – organul suprem de conducere al sindicatului, alcătuită din:

 • Membrii Biroului Executiv al Sindicatului;
 • Consiliul reprezentanțiilor teritorial ai instanțelor/parchetelor, D.I.I.C.O.T. și D.N.A. în care funcţionează membri de sindicat;
 • Delegații filialelor (la momentul constituirii acestora).

Biroul Executiv al Sindicatului Dicasterial, ce asigură conducerea Sindicatului între adunările generale şi este ales prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 3 ani, fiind compus din 7 membri:

 • Președinte: Cătălin Trăistaru
 • Vicepreședinți
  • Liviu Dărăban – pentru membrii din parchete
  • Anca-Emilia Cordoș – pentru membrii din instanțe
 • Secretar: Mariana Budur
 • Membri:
  • Ana Roxana Roșca
  • Cristian-George Nădăban
  • Erika-Cristiana Popa

Comisia de cenzori – organ de control în problemele economico-financiare ale sindicatului, este aleasă prin vot de Adunarea Generală pentru un mandat de 3 ani și este compusă din 3 membri:

 • Janina Crețan
 • Ciprian Constantin Popovici
 • Laurențiu Rotariu

Consiliul reprezentanților teritoriali este constituit din reprezentanții desemnați la nivelul curților de apel și ai parchetelor de pe lângă curțile de apel în care funcționează membri de sindicat.

Consiliul reprezintă sindicatul în relația cu membrii, conducerile CA, PCA la nivelul cărora au fost desemnați și ale instanțelor arondate/unităților subordonate, în vederea aducerii la îndeplinire a rolului sindicatului, participă și votează în cadrul adunărilor generale ale Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial.