Vreau card de membru!

Blocul Național Sindical

Blocul Național Sindical este o organizație sindicală confederativă ce reunește pe baza liberului consimțământ organizații sindicale de tip federativ.

BNS a luat ființă în luna noiembrie 1991, când reprezentanții a 13 federații s-au reunit în Congres Național și au decis să-și unească eforturile, punând astfel bazele confederației.

Blocul Național Sindical este una dintre cele mai active confederații sindicale din Romania, în alcătuirea sa intrând 39 de federații din cele mai importante ramuri ale economiei. De asemenea, BNS este reprezentat la nivel național prin cele 36 de filiale județene.

Blocul Național Sindical este membru al Consiliului Economic și Social și are reprezentanți în toate structurile tripartite la nivel național și local.

Blocul Național Sindical este membru cu drepturi depline al Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere (ICFTU) și al Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC).

Principiile fundamentale pe care Blocul Național Sindical le apară și le promovează sunt democrația, egalitatea în drepturi, solidaritatea și toate principiile cuprinse în “Declarația Drepturilor Omului”, iar activitățile principale pe care le desfășoară sunt:

 • Negocierea contractului colectiv de muncă la nivel național;
 • Susținerea, la toate nivelele, a drepturilor și intereselor membrilor săi;
 • Urmărirea asigurării protecției sociale pentru membrii săi;
 • Formularea și susținerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislației existente referitoare la oricare dintre drepturile și/sau interesele legitime ale oricăruia dintre membrii săi;
 • Promovarea și susținerea principiilor economiei de piață și ale statului de drept;
 • Colaborarea cu alte organizații sindicale din țară și/sau străinătate;
 • Promovarea și îmbunătățirea educației sindicale.

Blocul Național Sindical

Blocul Național Sindical este o organizație sindicală confederativă ce reunește pe baza liberului consimțământ organizații sindicale de tip federativ.

BNS a luat ființă în luna noiembrie 1991, când reprezentanții a 13 federații s-au reunit în Congres Național și au decis să-și unească eforturile, punând astfel bazele confederației.

Blocul Național Sindical este una dintre cele mai active confederații sindicale din Romania, în alcătuirea sa intrând 39 de federații din cele mai importante ramuri ale economiei. De asemenea, BNS este reprezentat la nivel național prin cele 36 de filiale județene.

Blocul Național Sindical este membru al Consiliului Economic și Social și are reprezentanți în toate structurile tripartite la nivel național și local.

Blocul Național Sindical este membru cu drepturi depline al Confederației Internaționale a Sindicatelor Libere (ICFTU) și al Confederației Europene a Sindicatelor (ETUC).

Principiile fundamentale pe care Blocul Național Sindical le apară și le promovează sunt democrația, egalitatea în drepturi, solidaritatea și toate principiile cuprinse în “Declarația Drepturilor Omului”, iar activitățile principale pe care le desfășoară sunt:

 • Negocierea contractului colectiv de muncă la nivel național;
 • Susținerea, la toate nivelele, a drepturilor și intereselor membrilor săi;
 • Urmărirea asigurării protecției sociale pentru membrii săi;
 • Formularea și susținerea de proiecte de acte normative sau modificări ale legislației existente referitoare la oricare dintre drepturile și/sau interesele legitime ale oricăruia dintre membrii săi;
 • Promovarea și susținerea principiilor economiei de piață și ale statului de drept;
 • Colaborarea cu alte organizații sindicale din țară și/sau străinătate;
 • Promovarea și îmbunătățirea educației sindicale.