Vreau card de membru!

Prezentarea Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial

Prin sentința civilă nr. 139 din data de 9 martie 2005 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 78/PJ/04.03.2005 a fost înființat Sindicatul „Dicasterial” Timișoara, înscris la poziţia nr. 9/2005 din Registrul Special – Sindicate, ţinut de grefa Judecătoriei Timişoara.

La acel moment, Sindicatul Dicasterial Timișoara avea în componența sa membri din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea din circumscripţia Curții de Apel Timișoara, respectiv a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, mai exact grefieri şi personal auxiliar de specialitate, conex și contractual.

Se cuvine a fi menţionat faptul că Sindicatul Dicasterial Timișoara a fost unul dintre sindicatele fondatoare ale Federației Naționale Sindicale Projust.

Până în anul 2016, funcția de președinte al sindicatului a fost ocupată, pe rând, de către doamnele Cristina Schelegia și Rodica Cioară.

Prin sentința civilă nr. 15333 din data de 20.12.2016, pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 32256/325/2016, componența Biroului Executiv și a Comisiei de cenzori din cadrul sindicatului s-a modificat, după cum urmează:

Președinte Cătălin Trăistaru
Vicepreședinți Liviu Dărăban
Viorica Ecaterina Răcoiu
Secretar Irene Constanța Mîțu
Membri Nicoleta-Denisa Dîndăreanu
Andreea Farkaș-Neamț
Erika-Cristiana Popa
Cenzori Alexandra Cagnea
Ciprian Constantin Popovici
Laurențiu Rotariu

Legea nr. 62/2011 privind dialogul social prevede necesitatea obținerii reprezentativității la nivel de angajator a organizațiilor sindicale în vederea negocierii contractelor colective de muncă.

Astfel, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Sindicatului Demo Caraș-Severin, s-a decis desființarea acestui sindicat și transferul membrilor către un singur sindicat, în vederea asigurării numărului de membri pentru obținerea reprezentantivității.

Totodată, au fost făcute demersuri de aderare și către personalul din instanțele și parchetele din județul Arad.

Prin sentința civilă nr. 4724 din data de 12 aprilie 2017 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 7761/325/2017 s-a constatat îndeplinirea condițiilor de reprezentantivitate ale Sindicatului „Dicasterial” Timișoara la nivel de angajator, recte Curtea de Apel Timișoara. Este important de subliniat că, la acel moment, Sindicatul „Dicasterial” Timișoara a fost unicul sindicat reprezentativ la nivel de angajator.

Prin sentința civilă nr. 5665 din data de 04.05.2017, pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 10283/325/2017, componența Biroului Executiv și a Comisiei de cenzori ale sindicatului s-au modificat, după cum urmează:

Președinte Cătălin Trăistaru
Vicepreședinți Liviu Dărăban
Irene Constanța Mîțu
Secretar Mariana Budur
Membri Nicoleta-Denisa Dîndăreanu
Cristian-George Nădăban
Erika-Cristiana Popa
Cenzori Janina Crețan
Ciprian Constantin Popovici
Laurențiu Rotariu

În cadrul Adunării generale a sindicatului din data de 14 septembrie 2017 s-a votat dezafilierea Sindicatului „Dicasterial” Timișoara de la FNS Projust și afilierea la Federația PUBLISIND.

Motivul l-a reprezentat, în principal, necesitatea creării unei singure construcții sindicale la nivel național, în încercarea de a coopta toate categoriile profesionale care-și desfășoară activitatea în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă acestea.

Astfel, prin sentința civilă nr. 13495 din data de 06.11.2017 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 26044/325/2017 s-a luat act de dezafiliere și, implicit, afiliere, totodată, fiind înscrise și modificările survenite cu privire la noul statut și noua denumire a sindicatului, care s-a extins la nivel național, modificându-și denumirea din Sindicatul „Dicasterial” Timișoara în Sindicatul Național al Grefei Judiciare „Dicasterial” Timișoara.

Începând cu această dată, sindicatul a fost promovat la nivel național, reuşind să atragă peste 4000 de membri până la sfârșitul anului 2018, deşi avea doar 143 de membri în anul 2016, la preluare.

De precizat că unele sindicate locale au ales să-și păstreze identitatea, însă au înțeles să se afilieze la aceeași federație și să își coordoneze acțiunile cu sindicatul național, respectiv Sindicatul Sindjust Bihor, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție „Grefierul” Alba și Sindicatul Dreptatea Vrancea.

Prin sentința civilă nr. 14552 din data de 26.11.2019 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 32263/325/2019 componența Biroului Executiv și a Comisiei de cenzori ale sindicatului s-au modificat, după cum urmează:

Președinte Cătălin Trăistaru
Vicepreședinți Liviu Dărăban
Anca-Emilia Cordoș
Secretar Mariana Budur
Membri Cristian-George Nădăban
Erika-Cristiana Popa
Ana-Roxana Roșca
Cenzori Janina Crețan
Ciprian Constantin Popovici
Laurențiu Rotariu

Prin sentința civilă nr. 22484 din data de 08.11.2022 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 29172/325/2022 s-a mențiunut componența din anul 2019 a Biroului Executiv al sindicatului și a fost completată echipa de cenzori cu doamna Dalia-Marina Vasile, în locul domnului Laurențiu Rotariu, care a renunțat la calitate prin demisie.

Constituirea sau existenţa unui sindicat în cadrul unei unităţi sau la nivelul unui angajator nu este suficientă pentru ca aceasta organizaţie a salariaţilor să participe la negocierea contractului colectiv de muncă şi să susţină astfel drepturile salariaţilor în faţa patronatului.

Potrivit Legii nr. 367/2022 privind dialogul social reprezentativitatea este definită ca „atribut al organizațiilor sindicale sau al organizațiilor patronale dobândit potrivit prevederilor prezentei legi, care conferă statutul de partener social abilitat să își reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituționalizat”.

Prin urmare, legea permite participarea la negocieri doar a organizațiilor sindicale reprezentative, în condițiile legii.

Astfel, conform legii, la nivel de unitate sunt reprezentative sindicatele care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:

  • au statut legal de sindicat;
  • au independență organizatorică și patrimonială;
  • numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității.

În prezent, Sindicatul Național al Grefei Judiciare „Dicasterial” are obținute 15 reprezentativități la nivelul curților de apel: Alba Iulia, Bacău, Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Suceava, Târgu-Mureș și Timișoara și 14 reprezentativități la nivelul parchetelor: PCA Alba Iulia, PCA Bacău, PCA Brașov, PCA București, PCA Cluj, PCA Constanța, PCA Craiova, PCA Galați, PCA Iași, PCA Oradea, PCA Pitești, PCA Ploiești, PCA Suceava, PCA Târgu Mureș.

Totodată, SNGJ Dicasterial este organizație reprezentativă și la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Organizația noastră sindicală este afiliată la Federația Publisind, singura organizație reprezentativă la nivel de sector de negociere colectivă 48 – Justiție, conform sentinței civile nr.  45/FED/2023 pronunțată de Tribunalul București la data de 22.11.2023 în dosarul nr. 32414/3/2023, definitivă prin neapelare

SNGJ Dicasterial și-a verificat și mențiunut reprezentativitățile obținute, în temeiul disp. 221 alin. (2) prin raportare la prevederile art. 51 alin. (2) coroborat cu disp. art. 52 din Legea nr. 62/2011 și, ulterior, prin cele ale noii legi a dialogului social, Legea nr. 367/2022.

Prezentarea Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial

Prin sentința civilă nr. 139 din data de 9 martie 2005 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 78/PJ/04.03.2005 a fost înființat Sindicatul „Dicasterial” Timișoara, înscris la poziţia nr. 9/2005 din Registrul Special – Sindicate, ţinut de grefa Judecătoriei Timişoara.

La acel moment, Sindicatul Dicasterial Timișoara avea în componența sa membri din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea din circumscripţia Curții de Apel Timișoara, respectiv a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, mai exact grefieri şi personal auxiliar de specialitate, conex și contractual.

Se cuvine a fi menţionat faptul că Sindicatul Dicasterial Timișoara a fost unul dintre sindicatele fondatoare ale Federației Naționale Sindicale Projust.

Până în anul 2016, funcția de președinte al sindicatului a fost ocupată, pe rând, de către doamnele Cristina Schelegia și Rodica Cioară.

Prin sentința civilă nr. 15333 din data de 20.12.2016, pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 32256/325/2016, componența Biroului Executiv și a Comisiei de cenzori din cadrul sindicatului s-a modificat, după cum urmează:

Președinte Cătălin Trăistaru
Vicepreședinți Liviu Dărăban
Viorica Ecaterina Răcoiu
Secretar Irene Constanța Mîțu
Membri Nicoleta-Denisa Dîndăreanu
Andreea Farkaș-Neamț
Erika-Cristiana Popa
Cenzori Alexandra Cagnea
Ciprian Constantin Popovici
Laurențiu Rotariu

Legea nr. 62/2011 privind dialogul social prevede necesitatea obținerii reprezentativității la nivel de angajator a organizațiilor sindicale în vederea negocierii contractelor colective de muncă.

Astfel, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Sindicatului Demo Caraș-Severin, s-a decis desființarea acestui sindicat și transferul membrilor către un singur sindicat, în vederea asigurării numărului de membri pentru obținerea reprezentantivității.

Totodată, au fost făcute demersuri de aderare și către personalul din instanțele și parchetele din județul Arad.

Prin sentința civilă nr. 4724 din data de 12 aprilie 2017 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 7761/325/2017 s-a constatat îndeplinirea condițiilor de reprezentantivitate ale Sindicatului „Dicasterial” Timișoara la nivel de angajator, recte Curtea de Apel Timișoara. Este important de subliniat că, la acel moment, Sindicatul „Dicasterial” Timișoara a fost unicul sindicat reprezentativ la nivel de angajator.

Prin sentința civilă nr. 5665 din data de 04.05.2017, pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 10283/325/2017, componența Biroului Executiv și a Comisiei de cenzori ale sindicatului s-au modificat, după cum urmează:

Președinte Cătălin Trăistaru
Vicepreședinți Liviu Dărăban
Irene Constanța Mîțu
Secretar Mariana Budur
Membri Nicoleta-Denisa Dîndăreanu
Cristian-George Nădăban
Erika-Cristiana Popa
Cenzori Janina Crețan
Ciprian Constantin Popovici
Laurențiu Rotariu

În cadrul Adunării generale a sindicatului din data de 14 septembrie 2017 s-a votat dezafilierea Sindicatului „Dicasterial” Timișoara de la FNS Projust și afilierea la Federația PUBLISIND.

Motivul l-a reprezentat, în principal, necesitatea creării unei singure construcții sindicale la nivel național, în încercarea de a coopta toate categoriile profesionale care-și desfășoară activitatea în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă acestea.

Astfel, prin sentința civilă nr. 13495 din data de 06.11.2017 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 26044/325/2017 s-a luat act de dezafiliere și, implicit, afiliere, totodată, fiind înscrise și modificările survenite cu privire la noul statut și noua denumire a sindicatului, care s-a extins la nivel național, modificându-și denumirea din Sindicatul „Dicasterial” Timișoara în Sindicatul Național al Grefei Judiciare „Dicasterial” Timișoara.

Începând cu această dată, sindicatul a fost promovat la nivel național, reuşind să atragă peste 4000 de membri până la sfârșitul anului 2018, deşi avea doar 143 de membri în anul 2016, la preluare.

De precizat că unele sindicate locale au ales să-și păstreze identitatea, însă au înțeles să se afilieze la aceeași federație și să își coordoneze acțiunile cu sindicatul național, respectiv Sindicatul Sindjust Bihor, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție „Grefierul” Alba și Sindicatul Dreptatea Vrancea.

Prin sentința civilă nr. 14552 din data de 26.11.2019 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 32263/325/2019 componența Biroului Executiv și a Comisiei de cenzori ale sindicatului s-au modificat, după cum urmează:

Președinte Cătălin Trăistaru
Vicepreședinți Liviu Dărăban
Anca-Emilia Cordoș
Secretar Mariana Budur
Membri Cristian-George Nădăban
Erika-Cristiana Popa
Ana-Roxana Roșca
Cenzori Janina Crețan
Ciprian Constantin Popovici
Laurențiu Rotariu

Prin sentința civilă nr. 22484 din data de 08.11.2022 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 29172/325/2022 s-a mențiunut componența din anul 2019 a Biroului Executiv al sindicatului și a fost completată echipa de cenzori cu doamna Dalia-Marina Vasile, în locul domnului Laurențiu Rotariu, care a renunțat la calitate prin demisie.

Constituirea sau existenţa unui sindicat în cadrul unei unităţi sau la nivelul unui angajator nu este suficientă pentru ca aceasta organizaţie a salariaţilor să participe la negocierea contractului colectiv de muncă şi să susţină astfel drepturile salariaţilor în faţa patronatului.

Potrivit Legii nr. 367/2022 privind dialogul social reprezentativitatea este definită ca „atribut al organizațiilor sindicale sau al organizațiilor patronale dobândit potrivit prevederilor prezentei legi, care conferă statutul de partener social abilitat să își reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituționalizat”.

Prin urmare, legea permite participarea la negocieri doar a organizațiilor sindicale reprezentative, în condițiile legii.

Astfel, conform legii, la nivel de unitate sunt reprezentative sindicatele care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:

  • au statut legal de sindicat;
  • au independență organizatorică și patrimonială;
  • numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul angajaților unității.

În prezent, Sindicatul Național al Grefei Judiciare „Dicasterial” are obținute 15 reprezentativități la nivelul curților de apel: Alba Iulia, Bacău, Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Suceava, Târgu-Mureș și Timișoara și 14 reprezentativități la nivelul parchetelor: PCA Alba Iulia, PCA Bacău, PCA Brașov, PCA București, PCA Cluj, PCA Constanța, PCA Craiova, PCA Galați, PCA Iași, PCA Oradea, PCA Pitești, PCA Ploiești, PCA Suceava, PCA Târgu Mureș.

Totodată, SNGJ Dicasterial este organizație reprezentativă și la nivelul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Organizația noastră sindicală este afiliată la Federația Publisind, singura organizație reprezentativă la nivel de sector de negociere colectivă 48 – Justiție, conform sentinței civile nr.  45/FED/2023 pronunțată de Tribunalul București la data de 22.11.2023 în dosarul nr. 32414/3/2023, definitivă prin neapelare

SNGJ Dicasterial și-a verificat și mențiunut reprezentativitățile obținute, în temeiul disp. 221 alin. (2) prin raportare la prevederile art. 51 alin. (2) coroborat cu disp. art. 52 din Legea nr. 62/2011 și, ulterior, prin cele ale noii legi a dialogului social, Legea nr. 367/2022.