Prin sentința civilă nr. 139 din data de 9 martie 2005 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 78/PJ/04.03.2005 a fost înființat Sindicatul „Dicasterial” Timișoara, înscris la poziţia nr. 9/2005 din Registrul Special – Sindicate, ţinut de grefa Judecătoriei Timişoara.

La acel moment, Sindicatul Dicasterial Timișoara avea în componența sa membri din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea din circumscripţia Curții de Apel Timișoara, respectiv a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, mai exact grefieri şi personal auxiliar de specialitate, conex și contractual.

Se cuvine a fi menţionat faptul că Sindicatul Dicasterial Timișoara a fost unul dintre sindicatele fondatoare ale Federației Naționale Sindicale Projust.

Până în anul 2016, funcția de președinte al sindicatului a fost ocupată, pe rând, de către doamnele Cristina Schelegia și Rodica Cioară.

Prin sentința civilă nr. 15333 din data de 20.12.2016, pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 32256/325/2016, componența Biroului Executiv și a Comisiei de cenzori din cadrul sindicatului s-a modificat, după cum urmează:

PreședinteCătălin Trăistaru
VicepreședințiLiviu Dărăban
Viorica Ecaterina Răcoiu
SecretarIrene Constanța Mîțu
MembriNicoleta-Denisa Dîndăreanu
Andreea Farkaș-Neamț
Erika-Cristiana Popa
CenzoriAlexandra Cagnea
Ciprian Constantin Popovici
Laurențiu Rotariu

Legea nr. 62/2011 privind dialogul social prevede necesitatea obținerii reprezentativității la nivel de angajator a organizațiilor sindicale în vederea negocierii contractelor colective de muncă.

Astfel, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Sindicatului Demo Caraș-Severin, s-a decis desființarea acestui sindicat și transferul membrilor către un singur sindicat, în vederea asigurării numărului de membri pentru obținerea reprezentantivității.

Totodată, au fost făcute demersuri de aderare și către personalul din instanțele și parchetele din județul Arad.

Prin sentința civilă nr. 4724 din data de 12 aprilie 2017 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 7761/325/2017 s-a constatat îndeplinirea condițiilor de reprezentantivitate ale Sindicatului „Dicasterial” Timișoara la nivel de angajator, recte Curtea de Apel Timișoara. Este important de subliniat că, la acel moment, Sindicatul „Dicasterial” Timișoara era unicul sindicat reprezentativ la nivel de angajator.

Prin sentința civilă nr. 5665 din data de 04.05.2017, pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 10283/325/2017, componența Biroului Executiv și a Comisiei de cenzori ale sindicatului s-au modificat, după cum urmează:

PreședinteCătălin Trăistaru
VicepreședințiLiviu Dărăban
Irene Constanța Mîțu
SecretarMariana Budur
MembriNicoleta-Denisa Dîndăreanu
Cristian-George Nădăban
Erika-Cristiana Popa
CenzoriJanina Crețan
Ciprian Constantin Popovici
Laurențiu Rotariu

În cadrul Adunării generale a sindicatului din data de 14 septembrie 2017 s-a votat dezafilierea Sindicatului „Dicasterial” Timișoara de la FNS Projust și afilierea la Federația PUBLISIND.

Motivul l-a reprezentat, în principal, necesitatea creării unei singure construcții sindicale la nivel național, în încercarea de a coopta toate categoriile profesionale care-și desfășoară activitatea în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă acestea.

Astfel, prin sentința civilă nr. 13495 din data de 06.11.2017 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 26044/325/2017 s-a luat act de dezafiliere și, implicit, afiliere, totodată, fiind înscrise și modificările survenite cu privire la noul statut și noua denumire a sindicatului, care s-a extins la nivel național, modificându-și denumirea din Sindicatul „Dicasterial” Timișoara în Sindicatul Național al Grefei Judiciare „Dicasterial” Timișoara.

Începând cu această dată, sindicatul a fost promovat la nivel național, reuşind să atragă peste 4000 de membri până la sfârșitul anului 2018, deşi avea doar 143 de membri în anul 2016, la preluare.

De precizat că unele sindicate locale au ales să-și păstreze identitatea, însă au înțeles să se afilieze la aceeași federație și să își coordoneze acțiunile cu sindicatul național, respectiv Sindicatul Sindjust Bihor, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție „Grefierul” Alba și Sindicatul Dreptatea Vrancea.

Prin sentința civilă nr. 14552 din data de 26.11.2019 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 32263/325/2019 componența Biroului Executiv și a Comisiei de cenzori ale sindicatului s-au modificat, după cum urmează:

PreședinteCătălin Trăistaru
VicepreședințiLiviu Dărăban
Anca-Emilia Cordoș
SecretarMariana Budur
MembriCristian-George Nădăban
Erika-Cristiana Popa
Ana-Roxana Roșca
CenzoriJanina Crețan
Ciprian Constantin Popovici
Laurențiu Rotariu

În prezent, Sindicatul Național al Grefei Judiciare „Dicasterial” are obținute reprezentativități la nivelul a 7 curți de apel, anume Timișoara, Brașov, Târgu-Mureș, Iași, Pitești, Ploiești și Cluj și 8 reprezentativități la nivelul parchetelor: PCA Alba Iulia, PCA Bacău, PCA Brașov, PCA Constanța, PCA Iași, PCA Pitești, PCA Suceava, PCA Târgu Mureș.