Vreau card de membru!

Deduceri personale suplimentare pentru personalul din justiție

Guvernul României a adoptat Ordonanța nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale.

Printre modificările adoptate se regăsesc și o serie de facilități fiscale aplicabile personalului din cadrul Autorității judecătorești.

Astfel, personalul din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea beneficiază de deducere din venitul lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.

De reținut este că, această deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat.

Potrivit art. 77 alin. (3) din O.G. nr. 16/2022, deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului, respectiv 3.000 lei/brut/lună pentru în anul 2023.

Prin urmare, personalul din justiție care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 5.000 lei/brut/lună NU beneficiază de deducerea personală de bază.

Cu toate acestea, potrivit prevederilor art. 77 alin. (10) din O.G. nr. 16/2022, personalul din justiție poate beneficia de o deducere personală suplimentară (care este cuprinsă de deducerea personală) de 100 lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, indiferent de nivelul venitului salarial al părintelui.

În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară de 100 lei se acordă doar unuia dintre părinți.

Actele necesare pentru aplicarea deducerii personale suplimentare sunt:

  • documentul care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ;

  • declarație pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar, din care să rezulte că soțul/soția nu beneficiază de deducere personală suplimentară.

Prin modificările legislative Guvernul a simțit nevoia să lărgească aplicabilitatea facilităților fiscale, sens în care, prin părinte se înțelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Deduceri personale suplimentare pentru personalul din justiție

Guvernul României a adoptat Ordonanța nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale.

Printre modificările adoptate se regăsesc și o serie de facilități fiscale aplicabile personalului din cadrul Autorității judecătorești.

Astfel, personalul din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea beneficiază de deducere din venitul lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.

De reținut este că, această deducerea personală cuprinde deducerea personală de bază și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita venitului impozabil lunar realizat.

Potrivit art. 77 alin. (3) din O.G. nr. 16/2022, deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului, respectiv 3.000 lei/brut/lună pentru în anul 2023.

Prin urmare, personalul din justiție care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 5.000 lei/brut/lună NU beneficiază de deducerea personală de bază.

Cu toate acestea, potrivit prevederilor art. 77 alin. (10) din O.G. nr. 16/2022, personalul din justiție poate beneficia de o deducere personală suplimentară (care este cuprinsă de deducerea personală) de 100 lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, indiferent de nivelul venitului salarial al părintelui.

În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară de 100 lei se acordă doar unuia dintre părinți.

Actele necesare pentru aplicarea deducerii personale suplimentare sunt:

  • documentul care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ;

  • declarație pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar, din care să rezulte că soțul/soția nu beneficiază de deducere personală suplimentară.

Prin modificările legislative Guvernul a simțit nevoia să lărgească aplicabilitatea facilităților fiscale, sens în care, prin părinte se înțelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *