Vreau card de membru!

Starea de alertă prelungește valabilitatea CCM-urilor

Scopul SNGJ Dicasterial este apărarea şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi umanitare, precum şi a drepturilor personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul autorității judecătorești, astfel încât să fie prevenite sau limitate orice posibile conflicte și abuzuri la locul de muncă. Un prim pas pentru atingerea acestui deziderat a fost definirea și stabilirea unor clauze referitoare la condițiile și raporturile de muncă prin intermediul Contractelor colective de muncă încheiate la nivelul curților de apel, în calitate de angajatori ai acestei categorii socio-profesionale.

Contractele colective de muncă au valabilitate determinată în timp, iar pandemia Covid-19 a generat instituirea stării de urgență și a stării de alertă în România, ceea ce a condus la adoptarea unor norme excepționale prin care s-au impus măsuri radicale în vederea depășirii acestei perioade dificile.

Cum era firesc, astfel de norme au fost instituite și în ceea ce privește dialogul social.

Întrucât nu toți angajatorii din cadrul Autorității judecătorești au cunoștință de acestea, având în vedere Anunțul privind intenția de inițiere a negocierii colective pentru Contractul colectiv de muncă al personalului auxiliar de specialitate, conex și contractual din cadrul Curții de Apel Timișoara și al instanțelor din aria sa teritorială de circumscripție, facem următoarea informare publică:

Prin disp. art. 20 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, legiuitorul român a prelungit, de drept, valabilitatea Contractelor colective de muncă pe perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

În lipsa unor prevederi distincte, dispozițiile art. 20 din Legea nr. 55/2020 sunt aplicabile tuturor Contractelor colective de muncă a căror valabilitate încetează pe perioada stării de alertă.

Prin urmare, contractele colective de muncă și actele adiționale, atât cele la nivel de unitate cât și cele la nivel de grup de unități și sector de activitate, cărora le expiră valabilitatea pe perioada stării de alertă, rămân active pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acesteia.  

Fiind vorba despre o prelungire de drept, ce operează în virtutea legii, nu este necesară redactarea unui act adițional care să consfințească prelungirea valabilității actului.

Părțile semnatare ale contractelor colective care ar expira în mod normal în această perioadă și care sunt prelungite prin efectul legii au obligația ca, în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, să inițieze negocierile colective.

În consecință, referitor la negocierea unor noi contracte colective, renegocierea sau încheierea unor acte adiționale de prelungire a actualelor Contracte colective de muncă, SNGJ Dicasterial va solicita inițierea sau va da curs intențiilor de inițiere, după caz, în termen de 45 de zile de la momentul încetării stării de alertă, potrivit legii. 

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Starea de alertă prelungește valabilitatea CCM-urilor

Scopul SNGJ Dicasterial este apărarea şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi umanitare, precum şi a drepturilor personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul autorității judecătorești, astfel încât să fie prevenite sau limitate orice posibile conflicte și abuzuri la locul de muncă. Un prim pas pentru atingerea acestui deziderat a fost definirea și stabilirea unor clauze referitoare la condițiile și raporturile de muncă prin intermediul Contractelor colective de muncă încheiate la nivelul curților de apel, în calitate de angajatori ai acestei categorii socio-profesionale.

Contractele colective de muncă au valabilitate determinată în timp, iar pandemia Covid-19 a generat instituirea stării de urgență și a stării de alertă în România, ceea ce a condus la adoptarea unor norme excepționale prin care s-au impus măsuri radicale în vederea depășirii acestei perioade dificile.

Cum era firesc, astfel de norme au fost instituite și în ceea ce privește dialogul social.

Întrucât nu toți angajatorii din cadrul Autorității judecătorești au cunoștință de acestea, având în vedere Anunțul privind intenția de inițiere a negocierii colective pentru Contractul colectiv de muncă al personalului auxiliar de specialitate, conex și contractual din cadrul Curții de Apel Timișoara și al instanțelor din aria sa teritorială de circumscripție, facem următoarea informare publică:

Prin disp. art. 20 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, legiuitorul român a prelungit, de drept, valabilitatea Contractelor colective de muncă pe perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

În lipsa unor prevederi distincte, dispozițiile art. 20 din Legea nr. 55/2020 sunt aplicabile tuturor Contractelor colective de muncă a căror valabilitate încetează pe perioada stării de alertă.

Prin urmare, contractele colective de muncă și actele adiționale, atât cele la nivel de unitate cât și cele la nivel de grup de unități și sector de activitate, cărora le expiră valabilitatea pe perioada stării de alertă, rămân active pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acesteia.  

Fiind vorba despre o prelungire de drept, ce operează în virtutea legii, nu este necesară redactarea unui act adițional care să consfințească prelungirea valabilității actului.

Părțile semnatare ale contractelor colective care ar expira în mod normal în această perioadă și care sunt prelungite prin efectul legii au obligația ca, în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, să inițieze negocierile colective.

În consecință, referitor la negocierea unor noi contracte colective, renegocierea sau încheierea unor acte adiționale de prelungire a actualelor Contracte colective de muncă, SNGJ Dicasterial va solicita inițierea sau va da curs intențiilor de inițiere, după caz, în termen de 45 de zile de la momentul încetării stării de alertă, potrivit legii. 

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial