Vreau card de membru!

Anunț de selecție Secretar general

A fost declanșată procedura de recrutare pentru ocuparea funcției de Secretar general al SNGJ Dicasterial, potrivit art. 26 ind. 2 din Statut, astfel cum a fost modificat în urma AGE din data de 5 martie 2021.

Azi, 30 iulie 2021, a avut loc ședința Biroului executiv al SNGJ Dicasterial, în cadrul căreia, având de stabilit procedura de recrutare a Secretarului general al sindicatului, s-au decis următoarele:

 • pentru ocuparea funcției de Secretar general membrul de sindicat trebuie să aibă o vechime în cadrul organizației de cel puțin 3 ani de zile, să nu fi fost sancționat disciplinar în această perioadă, să aibă disponibilitate la deplasare în țară și suspendare din funcția ocupată de personal auxiliar de specialitate, abilități de comunicare și negociere, cunoștințe avansate operare PC – pachet Office și browsing, permis auto categoria B;
 • membrii de sindicat care doresc să ocupe funcția de Secretar general pot depune candidaturi în perioada 2-13 august 2021;
 • candidaturile se depun în format electronic pe adresa de e-mail a sindicatului, respectiv sindicatuldicasterial@yahoo.com, însoțite de CV, o scrisoare de intenție și orice alte acte apreciate de candidat ca fiind relevante în susținerea candidaturii. În cuprinsul cererii privind depunerea candidaturii, candidații vor preciza expres începând cu ce dată sunt de acord cu suspendarea din funcția ocupată;
  candidaturile vor fi analizate în perioada 16-27 august 2021;
 • Biroul executiv se va întruni în data de 30 august 2021 în ședință comună cu Consiliul reprezentanților teritoriali pentru alegerea Secretarului general;
 • membrul de sindicat ales în funcția de Secretar general va fi angajat pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată și desfășoară activitate sindicală în sprijinul şi sub coordonarea directă a președintelui sindicatului.

#IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Anunț de selecție Secretar general

A fost declanșată procedura de recrutare pentru ocuparea funcției de Secretar general al SNGJ Dicasterial, potrivit art. 26 ind. 2 din Statut, astfel cum a fost modificat în urma AGE din data de 5 martie 2021.

Azi, 30 iulie 2021, a avut loc ședința Biroului executiv al SNGJ Dicasterial, în cadrul căreia, având de stabilit procedura de recrutare a Secretarului general al sindicatului, s-au decis următoarele:

 • pentru ocuparea funcției de Secretar general membrul de sindicat trebuie să aibă o vechime în cadrul organizației de cel puțin 3 ani de zile, să nu fi fost sancționat disciplinar în această perioadă, să aibă disponibilitate la deplasare în țară și suspendare din funcția ocupată de personal auxiliar de specialitate, abilități de comunicare și negociere, cunoștințe avansate operare PC – pachet Office și browsing, permis auto categoria B;
 • membrii de sindicat care doresc să ocupe funcția de Secretar general pot depune candidaturi în perioada 2-13 august 2021;
 • candidaturile se depun în format electronic pe adresa de e-mail a sindicatului, respectiv sindicatuldicasterial@yahoo.com, însoțite de CV, o scrisoare de intenție și orice alte acte apreciate de candidat ca fiind relevante în susținerea candidaturii. În cuprinsul cererii privind depunerea candidaturii, candidații vor preciza expres începând cu ce dată sunt de acord cu suspendarea din funcția ocupată;
  candidaturile vor fi analizate în perioada 16-27 august 2021;
 • Biroul executiv se va întruni în data de 30 august 2021 în ședință comună cu Consiliul reprezentanților teritoriali pentru alegerea Secretarului general;
 • membrul de sindicat ales în funcția de Secretar general va fi angajat pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată și desfășoară activitate sindicală în sprijinul şi sub coordonarea directă a președintelui sindicatului.

#IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial