Vreau card de membru!

Definitivarea în funcție a grefierilor

Grefierii din cadrul Autorității judecătorești, încadrați pentru prima dată după terminarea studiilor, au calitatea de debutant o perioada de 6 luni de la încadrare, fiind definitivați în funcție pe bază de examen. Prin excepție, absolvenții Școlii Naționale de Grefieri care are au obținut media de absolvire cel puțin 7, vor fi încadrați în treapta profesională imediat superioară celei de debutant.

Modul de organizare și desfășurare a examenului prevăzut mai sus se stabilește prin Regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Poate participa la examenul pentru definitivare în funcție personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, încadrat pentru prima dată după terminarea studiilor în funcția de debutant, la sfârșitul perioadei de 6 luni de la data încadrării.

Data examenului pentru definitivare în funcție se afișează cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 6 luni, prin afișare la sediul instanțelor sau parchetelor care organizează examenul.

Tematica pentru examen se stabilește anual de colegiul de conducere al instanței sau parchetului care organizează examenul, și va cuprinde subiecte din legislația care reglementează statutul personalului auxiliar de specialitate, regulamentele de ordine interioară ale instanțelor sau parchetelor de pe lângă acestea, precum și noțiuni generale de procedură penală și/sau de procedură civilă.

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Definitivarea în funcție a grefierilor

Grefierii din cadrul Autorității judecătorești, încadrați pentru prima dată după terminarea studiilor, au calitatea de debutant o perioada de 6 luni de la încadrare, fiind definitivați în funcție pe bază de examen. Prin excepție, absolvenții Școlii Naționale de Grefieri care are au obținut media de absolvire cel puțin 7, vor fi încadrați în treapta profesională imediat superioară celei de debutant.

Modul de organizare și desfășurare a examenului prevăzut mai sus se stabilește prin Regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Poate participa la examenul pentru definitivare în funcție personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor, încadrat pentru prima dată după terminarea studiilor în funcția de debutant, la sfârșitul perioadei de 6 luni de la data încadrării.

Data examenului pentru definitivare în funcție se afișează cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului de 6 luni, prin afișare la sediul instanțelor sau parchetelor care organizează examenul.

Tematica pentru examen se stabilește anual de colegiul de conducere al instanței sau parchetului care organizează examenul, și va cuprinde subiecte din legislația care reglementează statutul personalului auxiliar de specialitate, regulamentele de ordine interioară ale instanțelor sau parchetelor de pe lângă acestea, precum și noțiuni generale de procedură penală și/sau de procedură civilă.

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *