Vreau card de membru!

Cum se constată o boală profesională

Conform HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, medicul care suspectează o boală profesională sau o intoxicație acută profesională completează fișa de semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 19, şi trimite bolnavul cu această fișă la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea precizării diagnosticului de boală profesională ori de intoxicație acută profesională.

Medicul specialist de medicina muncii are la dispoziție șapte zile în vederea cercetării, după primirea fișei de semnalare BP1, luând în considerare cauzele îmbolnăvirii profesionale. Prin cercetare se va confirma sau infirma caracterul profesional al îmbolnăvirii respective. Concluzia cercetării se va menționa într-un proces verbal de cercetare a cazului de boală profesională şi se va înmâna angajatorului, medicului care a semnalat îmbolnăvirea, pentru evidența îmbolnăvirilor profesionale şi pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise, direcției de sănătate, inspectoratului teritorial de muncă participant la cercetare şi asiguratorului la nivel teritorial.

Dacă în procesul verbal se va confirma caracterul profesional al bolii, în baza recomandărilor, următoarele concedii medicale care se vor elibera vor avea codul de indemnizație 04 – boală profesională, plătită după caz cu 100% sau 80%.

După cum se precizează în Legea nr. 346/2002, în cazul bolilor profesionale certificatul medical (concediul medical) se vizează în mod obligatoriu (obligația revenindu-i angajatorului) de direcțiile de sănătate publică județene şi a municipiului București, respectiv de casa teritorială de pensii în a cărei rază se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

Durata de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 180 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical. În situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile, prelungire care se poate face pentru cel mult 90 de zile, în funcție de evoluția cazului şi de rezultatele acțiunilor de recuperare.

 

*IDentitate profesională!

 Echipa SNGJ Dicasterial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cum se constată o boală profesională

Conform HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității şi sănătății în muncă nr. 319/2006, medicul care suspectează o boală profesională sau o intoxicație acută profesională completează fișa de semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 19, şi trimite bolnavul cu această fișă la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica de boli profesionale sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea precizării diagnosticului de boală profesională ori de intoxicație acută profesională.

Medicul specialist de medicina muncii are la dispoziție șapte zile în vederea cercetării, după primirea fișei de semnalare BP1, luând în considerare cauzele îmbolnăvirii profesionale. Prin cercetare se va confirma sau infirma caracterul profesional al îmbolnăvirii respective. Concluzia cercetării se va menționa într-un proces verbal de cercetare a cazului de boală profesională şi se va înmâna angajatorului, medicului care a semnalat îmbolnăvirea, pentru evidența îmbolnăvirilor profesionale şi pentru a urmări realizarea măsurilor prescrise, direcției de sănătate, inspectoratului teritorial de muncă participant la cercetare şi asiguratorului la nivel teritorial.

Dacă în procesul verbal se va confirma caracterul profesional al bolii, în baza recomandărilor, următoarele concedii medicale care se vor elibera vor avea codul de indemnizație 04 – boală profesională, plătită după caz cu 100% sau 80%.

După cum se precizează în Legea nr. 346/2002, în cazul bolilor profesionale certificatul medical (concediul medical) se vizează în mod obligatoriu (obligația revenindu-i angajatorului) de direcțiile de sănătate publică județene şi a municipiului București, respectiv de casa teritorială de pensii în a cărei rază se află sediul angajatorului sau domiciliul asiguratului.

Durata de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă este de 180 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical. În situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile, prelungire care se poate face pentru cel mult 90 de zile, în funcție de evoluția cazului şi de rezultatele acțiunilor de recuperare.

 

*IDentitate profesională!

 Echipa SNGJ Dicasterial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *