Vreau card de membru!

S.N.G.J. Dicasterial reia negocierile contractelor colective de muncă

 

Deși valabilitatea contractelor colective de muncă încheiate la curțile de apel (vezi lista) urma să expire în perioada stării de alertă, fiind încheiate pentru o perioadă de 12 luni sau 24 luni, care curg de la data înregistrării la I.T.M., acestea au continuat să rămână în vigoare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd: „contractele colective de muncă și actele adiționale, atât cele la nivel de unitate cât și cele la nivel de grup de unități și sector de activitate, cărora le expiră valabilitatea pe perioada stării de alertă, rămân active pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acesteia. De asemenea, părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă.”

Conform clauzei inserate în CCM, dacă niciuna dintre părți nu denunță contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungește de drept până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

Potrivit art. 20 din Legea nr. 55/2020 (supranumită Legea stării de alertă), valabilitatea contractelor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.

Prin urmare, toate contractele colective de muncă încheiate la nivelul curților de apel își produc efecte până la data de 6 iunie 2022. 

Pe întreaga perioadă a derulări contractelor colective de muncă, S.N.G.J. Dicasterial a monitorizat în permanență aplicabilitatea acestora. Astfel, am constatat că la nivelul Curții de Apel Iași au fost încălcate flagrant drepturile membrilor de sindicat de către angajator sau conducătorii instanțelor, aspecte recunoscute în scris chiar de către cei care aveau obligația legală să le respecte. Prin urmare, conducerea Filialei Iași a S.N.G.J. Dicasterial a decis să nu mai prelungească valabilitatea CCM, urmând a analiza oportunitatea declanșării conflictului colectiv de muncă.

S.N.G.J. Dicasterial va da curs invitațiilor curților de apel de începere a negocierilor colective și se va deplasa în data de 20 mai 2022 la Curtea de Apel Constanța, iar în data de 30 mai 2022 la Curtea de Apel Timișoara, pentru a participa la prima ședință de negociere.

 

*IDentitate profesională! 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S.N.G.J. Dicasterial reia negocierile contractelor colective de muncă

 

Deși valabilitatea contractelor colective de muncă încheiate la curțile de apel (vezi lista) urma să expire în perioada stării de alertă, fiind încheiate pentru o perioadă de 12 luni sau 24 luni, care curg de la data înregistrării la I.T.M., acestea au continuat să rămână în vigoare în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd: „contractele colective de muncă și actele adiționale, atât cele la nivel de unitate cât și cele la nivel de grup de unități și sector de activitate, cărora le expiră valabilitatea pe perioada stării de alertă, rămân active pentru o perioadă de 90 zile de la încetarea acesteia. De asemenea, părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă.”

Conform clauzei inserate în CCM, dacă niciuna dintre părți nu denunță contractul cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungește de drept până la încheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

Potrivit art. 20 din Legea nr. 55/2020 (supranumită Legea stării de alertă), valabilitatea contractelor colective de muncă se prelungește pe durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.

Prin urmare, toate contractele colective de muncă încheiate la nivelul curților de apel își produc efecte până la data de 6 iunie 2022. 

Pe întreaga perioadă a derulări contractelor colective de muncă, S.N.G.J. Dicasterial a monitorizat în permanență aplicabilitatea acestora. Astfel, am constatat că la nivelul Curții de Apel Iași au fost încălcate flagrant drepturile membrilor de sindicat de către angajator sau conducătorii instanțelor, aspecte recunoscute în scris chiar de către cei care aveau obligația legală să le respecte. Prin urmare, conducerea Filialei Iași a S.N.G.J. Dicasterial a decis să nu mai prelungească valabilitatea CCM, urmând a analiza oportunitatea declanșării conflictului colectiv de muncă.

S.N.G.J. Dicasterial va da curs invitațiilor curților de apel de începere a negocierilor colective și se va deplasa în data de 20 mai 2022 la Curtea de Apel Constanța, iar în data de 30 mai 2022 la Curtea de Apel Timișoara, pentru a participa la prima ședință de negociere.

 

*IDentitate profesională! 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *