Vreau card de membru!

S.N.G.J. Dicasterial a demarat negocierea CCM la Curtea de Apel Ploiești

Astăzi, 9 iunie 2022, ora 09:00, la sediul Curții de Apel Ploiești, a avut loc prima ședință de negociere a Contractului colectiv de muncă pentru personalul auxiliar de specialitate, conex și contractual din cadrul Curții de Apel Ploiești și instanțelor de judecată aflate în aria teritorială de competență.

În conformitate cu prevederile art. 134 pct. 2 lit. a) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, S.N.G.J. Dicasterial este parte la negocierea Contractului colectiv de muncă, fiind singura organizație sindicală reprezentativă la nivelul Curții de Apel Ploiești, conform Sentinței civile nr. 7424/04.06.2019 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 14902/325/2019, rămasă definitivă prin neapelare.

Potrivit Legii nr. 62/1022 a dialogului social, la prima ședință de negociere au fost stabilite informațiile publice și cu caracter confidențial pe care Curtea de Apel Ploiești le pune la dispoziția delegaților sindicali, precum și data până la care urmează a îndeplini această obligație.

Informațiile pe care Curtea de Apel Ploiești le-a pus la dispoziția delegaților sindicali cuprind date referitoare la situația economico-financiară la zi și situația ocupării forței de muncă.

Tot în cadrul acestei ședințe de negociere s-au stabilit următoarele:

a) componența nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise;

b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;

c) durata maximă a negocierilor convenită de părți;

d) locul și calendarul reuniunilor;

e) dovada reprezentativității părților participante la negocieri;

f) dovada convocării tuturor părților îndreptățite să participe la negociere;

g) alte detalii privind negocierea.

Următoarea ședință de negociere va avea loc la data de 27 iunie 2022.

Reamintim că, data la care se desfășoară prima ședință de negociere reprezintă data la care se consideră că negocierile au fost declanșate.

 

IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial Ploiești

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

S.N.G.J. Dicasterial a demarat negocierea CCM la Curtea de Apel Ploiești

Astăzi, 9 iunie 2022, ora 09:00, la sediul Curții de Apel Ploiești, a avut loc prima ședință de negociere a Contractului colectiv de muncă pentru personalul auxiliar de specialitate, conex și contractual din cadrul Curții de Apel Ploiești și instanțelor de judecată aflate în aria teritorială de competență.

În conformitate cu prevederile art. 134 pct. 2 lit. a) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, S.N.G.J. Dicasterial este parte la negocierea Contractului colectiv de muncă, fiind singura organizație sindicală reprezentativă la nivelul Curții de Apel Ploiești, conform Sentinței civile nr. 7424/04.06.2019 pronunțată de Judecătoria Timișoara în dosarul nr. 14902/325/2019, rămasă definitivă prin neapelare.

Potrivit Legii nr. 62/1022 a dialogului social, la prima ședință de negociere au fost stabilite informațiile publice și cu caracter confidențial pe care Curtea de Apel Ploiești le pune la dispoziția delegaților sindicali, precum și data până la care urmează a îndeplini această obligație.

Informațiile pe care Curtea de Apel Ploiești le-a pus la dispoziția delegaților sindicali cuprind date referitoare la situația economico-financiară la zi și situația ocupării forței de muncă.

Tot în cadrul acestei ședințe de negociere s-au stabilit următoarele:

a) componența nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise;

b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;

c) durata maximă a negocierilor convenită de părți;

d) locul și calendarul reuniunilor;

e) dovada reprezentativității părților participante la negocieri;

f) dovada convocării tuturor părților îndreptățite să participe la negociere;

g) alte detalii privind negocierea.

Următoarea ședință de negociere va avea loc la data de 27 iunie 2022.

Reamintim că, data la care se desfășoară prima ședință de negociere reprezintă data la care se consideră că negocierile au fost declanșate.

 

IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial Ploiești

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *