Vreau card de membru!

Formarea inițială a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

Formarea inițială se desfășoară diferit pentru grefierii cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare de altă specialitate şi grefierii cu studii medii, prin intermediul Școlii Naționale de Grefieri.

Pentru grefierii cu studii superioare juridice, durata cursurilor este de 6 luni şi constă în pregătirea teoretică şi stagiu practic.

Pentru grefierii cu studii superioare de altă specialitate sau studii medii, durata cursurilor este de un an şi include pregătire teoretică şi stagiu practic.

Stagiile practice se desfășoară la instanțele judecătorești şi la parchetele de pe lângă acestea.

Absolvenții Școlii Naționale de nu pot fi delegați, detașați, transferați şi nu pot promova la alte instanţe sau parchete timp de cel puţin un an de la numirea în funcţie.

În perioada studiilor, Şcoala Naţională de Grefieri acordă cursanţilor o indemnizaţie lunară de cursant, în cuantum egal cu salariul de bază brut pentru funcţia de grefier debutant, în raport cu nivelul studiilor absolvite. Indemnizaţia are natura şi regimul juridic al unui drept salarial şi se plăteşte din fondul prevăzut în bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.

Perioada în care o persoană a avut calitatea de cursant al Şcolii Naţionale de Grefieri, dacă a promovat examenul de absolvire a Şcolii Naţionale de Grefieri, constituie vechime în muncă şi vechime în specialitate.

Atestatul eliberat absolvenţilor Şcolii Naţionale de Grefieri constituie actul doveditor pentru vechimea în muncă.

Perioada de şcolarizare prevăzută în contractul de şcolarizare va fi asimilată vechimii în specialitate, în raport cu nivelul studiilor de absolvire.

Absolvenţii Şcolii Naţionale de Grefieri au obligaţia de a rămâne 5 ani în cadrul instituţiilor autorităţii judecătoreşti.

În cazul în care un absolvent al Şcolii Naţionale de Grefieri este eliberat din funcţie înainte de expirarea perioadei de 5 ani, din iniţiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, acesta este obligat să restituie indemnizaţia de cursant şi cheltuielile de şcolarizare efectuate cu formarea sa, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului de 5 ani.

 

*IDentitate profesională!

 Echipa SNGJ Dicasterial 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Formarea inițială a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea

Formarea inițială se desfășoară diferit pentru grefierii cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare de altă specialitate şi grefierii cu studii medii, prin intermediul Școlii Naționale de Grefieri.

Pentru grefierii cu studii superioare juridice, durata cursurilor este de 6 luni şi constă în pregătirea teoretică şi stagiu practic.

Pentru grefierii cu studii superioare de altă specialitate sau studii medii, durata cursurilor este de un an şi include pregătire teoretică şi stagiu practic.

Stagiile practice se desfășoară la instanțele judecătorești şi la parchetele de pe lângă acestea.

Absolvenții Școlii Naționale de nu pot fi delegați, detașați, transferați şi nu pot promova la alte instanţe sau parchete timp de cel puţin un an de la numirea în funcţie.

În perioada studiilor, Şcoala Naţională de Grefieri acordă cursanţilor o indemnizaţie lunară de cursant, în cuantum egal cu salariul de bază brut pentru funcţia de grefier debutant, în raport cu nivelul studiilor absolvite. Indemnizaţia are natura şi regimul juridic al unui drept salarial şi se plăteşte din fondul prevăzut în bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.

Perioada în care o persoană a avut calitatea de cursant al Şcolii Naţionale de Grefieri, dacă a promovat examenul de absolvire a Şcolii Naţionale de Grefieri, constituie vechime în muncă şi vechime în specialitate.

Atestatul eliberat absolvenţilor Şcolii Naţionale de Grefieri constituie actul doveditor pentru vechimea în muncă.

Perioada de şcolarizare prevăzută în contractul de şcolarizare va fi asimilată vechimii în specialitate, în raport cu nivelul studiilor de absolvire.

Absolvenţii Şcolii Naţionale de Grefieri au obligaţia de a rămâne 5 ani în cadrul instituţiilor autorităţii judecătoreşti.

În cazul în care un absolvent al Şcolii Naţionale de Grefieri este eliberat din funcţie înainte de expirarea perioadei de 5 ani, din iniţiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, acesta este obligat să restituie indemnizaţia de cursant şi cheltuielile de şcolarizare efectuate cu formarea sa, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului de 5 ani.

 

*IDentitate profesională!

 Echipa SNGJ Dicasterial 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *