Vreau card de membru!

Pasivitatea Guvernului Orban faţă de problemele grefierilor

În urma întâlnirii cu prim-ministrul României din anul 2019 s-a decis constituirea unui grup interministerial pentru rezolvarea inechităţilor salariale cu care se confruntă grefierii, din care să facă parte reprezentanți din Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu sprijinul și prin asigurarea suportului tehnic de către Federația PUBLISIND și Blocul Național Sindical.

În cadrul întâlnirii din data de 20 decembrie 2019 cu reprezentanții organizațiilor sindicale și profesionale prezente la discuții, întâlnire generată pe fondul protestelor în stradă, ministrul justiţiei şi-a asumat că va întreprinde demersuri la președinții curților de apel pentru uniformizarea cuantumului total al sporurilor și va îndeplini rolul de mediator pentru rezolvarea acestei probleme.

Întrucât asumarea a rămas la stadiul de promisiune fără a se concretiza, în luna ianuarie 2020 am solicitat ministrului organizarea întâlnirii, iar prin adresa nr. 5/6972/11.02.2020, ministrul justiţiei, domnul Cătălin-Marian Predoiu ne-a asigurat că reuniunea de lucru va fi organizată la nivelul Ministerului Justiției în perioada imediat următoare finalizării procedurii de învestire a Guvernului României.

Bineînţeles că nici întâlnirea cu preşedinţii curţilor de apel nu a avut loc şi nici grupul de lucru interministerial nu a lucrat efectiv… din cauza pandemiei Covid-19, nu pentru că domnul ministru nu şi-a ţinut promisiunea făcută sau că miniştrii din Guvernul Orban nu au timp şi pentru problemele grefierilor.

În luna iunie 2020 am revenit cu solicitări la Ministerul Justiției şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, primul ne-a comunicat faptul că au fost efectuate demersuri, însă din cauza pandemiei Covid-19 grupul nu a lucrat efectiv și că vor fi trimise adrese către MMJS și MFP, iar Ministrul Muncii și Justiției Sociale ne-a comunicat că obligația stabilirii drepturilor salariale revine fiecărui ordonator de credite (vezi adresa).

Însă, problematica salarizării din justiție în ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate este una care trenează de la aplicarea legilor de salarizare succesive, începând cu Legea nr. 330/2009 și modul eronat de calcul aplicat de fiecare ordonator în parte. Or, tocmai pentru corectarea acestor inechități trebuie analizată problematica salarizării și a modului eronat de aplicare sau aplicare neunitară a legilor de salarizare succesive de către cele trei ministere care au atribuții conexe în ceea ce privește salarizarea grefierilor și cărora le revine, potrivit legii, responsabilitatea rezolvării acestor inechități salariale și corectarea lor.

Nu dorim ca Ministrul Justiției să aducă atingere prerogativelor legale ale președinților curților de apel în ceea ce privește responsabilitatea stabilirii drepturilor salariale, ci să întreprindă ceea ce a afirmat și asumat în cadrul întâlnirii, anume că va media o întâlnire cu președinții curților de apel în care va sprijini organizațiile sindicale să atingă dezideratul înlăturării măcar a inechităților salariale generate de aplicarea neunitară a cuantumului total al sporurilor.

În speranţa că pandemia va fi ţinută sub control cel puţin la fel de bine ca şi până acum de actuala guvernare şi văzând că vistieria statului suportă cheltuieli bugetare pentru alte categorii sociale, ne-am permis să deranjăm Ministrul Justiţiei cu o nouă solicitare pentru rezolvarea problemelor (vezi Adresa nr. 260 – MJ – 07.09.2020).

Reacţia ministerului a fost promptă, întrucât azi, 08.09.2020, a solicitat de la organizaţiile sindicale şi profesionale desemnarea unor reprezentanţi care să participe la lucrările grupului de lucru. Când se va constitui efectiv grupul de lucru dar, mai ales, când îşi va începe lucrările efectiv…? Aceasta este întrebarea!

Un lucru este cert: la MJ se lucrează intens conform informării domnului ministru! Ce anume şi pentru cine, nu ştim, aşteptăm dezbaterile publice!

Noi sperăm ca în sfârşit să depăşim etapa consultărilor sau a corespondenţei administrative.

VREM REZULTATE ŞI PENTRU CATEGORIA NOASTRĂ PROFESIONALĂ!

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Pasivitatea Guvernului Orban faţă de problemele grefierilor

În urma întâlnirii cu prim-ministrul României din anul 2019 s-a decis constituirea unui grup interministerial pentru rezolvarea inechităţilor salariale cu care se confruntă grefierii, din care să facă parte reprezentanți din Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu sprijinul și prin asigurarea suportului tehnic de către Federația PUBLISIND și Blocul Național Sindical.

În cadrul întâlnirii din data de 20 decembrie 2019 cu reprezentanții organizațiilor sindicale și profesionale prezente la discuții, întâlnire generată pe fondul protestelor în stradă, ministrul justiţiei şi-a asumat că va întreprinde demersuri la președinții curților de apel pentru uniformizarea cuantumului total al sporurilor și va îndeplini rolul de mediator pentru rezolvarea acestei probleme.

Întrucât asumarea a rămas la stadiul de promisiune fără a se concretiza, în luna ianuarie 2020 am solicitat ministrului organizarea întâlnirii, iar prin adresa nr. 5/6972/11.02.2020, ministrul justiţiei, domnul Cătălin-Marian Predoiu ne-a asigurat că reuniunea de lucru va fi organizată la nivelul Ministerului Justiției în perioada imediat următoare finalizării procedurii de învestire a Guvernului României.

Bineînţeles că nici întâlnirea cu preşedinţii curţilor de apel nu a avut loc şi nici grupul de lucru interministerial nu a lucrat efectiv… din cauza pandemiei Covid-19, nu pentru că domnul ministru nu şi-a ţinut promisiunea făcută sau că miniştrii din Guvernul Orban nu au timp şi pentru problemele grefierilor.

În luna iunie 2020 am revenit cu solicitări la Ministerul Justiției şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, primul ne-a comunicat faptul că au fost efectuate demersuri, însă din cauza pandemiei Covid-19 grupul nu a lucrat efectiv și că vor fi trimise adrese către MMJS și MFP, iar Ministrul Muncii și Justiției Sociale ne-a comunicat că obligația stabilirii drepturilor salariale revine fiecărui ordonator de credite (vezi adresa).

Însă, problematica salarizării din justiție în ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate este una care trenează de la aplicarea legilor de salarizare succesive, începând cu Legea nr. 330/2009 și modul eronat de calcul aplicat de fiecare ordonator în parte. Or, tocmai pentru corectarea acestor inechități trebuie analizată problematica salarizării și a modului eronat de aplicare sau aplicare neunitară a legilor de salarizare succesive de către cele trei ministere care au atribuții conexe în ceea ce privește salarizarea grefierilor și cărora le revine, potrivit legii, responsabilitatea rezolvării acestor inechități salariale și corectarea lor.

Nu dorim ca Ministrul Justiției să aducă atingere prerogativelor legale ale președinților curților de apel în ceea ce privește responsabilitatea stabilirii drepturilor salariale, ci să întreprindă ceea ce a afirmat și asumat în cadrul întâlnirii, anume că va media o întâlnire cu președinții curților de apel în care va sprijini organizațiile sindicale să atingă dezideratul înlăturării măcar a inechităților salariale generate de aplicarea neunitară a cuantumului total al sporurilor.

În speranţa că pandemia va fi ţinută sub control cel puţin la fel de bine ca şi până acum de actuala guvernare şi văzând că vistieria statului suportă cheltuieli bugetare pentru alte categorii sociale, ne-am permis să deranjăm Ministrul Justiţiei cu o nouă solicitare pentru rezolvarea problemelor (vezi Adresa nr. 260 – MJ – 07.09.2020).

Reacţia ministerului a fost promptă, întrucât azi, 08.09.2020, a solicitat de la organizaţiile sindicale şi profesionale desemnarea unor reprezentanţi care să participe la lucrările grupului de lucru. Când se va constitui efectiv grupul de lucru dar, mai ales, când îşi va începe lucrările efectiv…? Aceasta este întrebarea!

Un lucru este cert: la MJ se lucrează intens conform informării domnului ministru! Ce anume şi pentru cine, nu ştim, aşteptăm dezbaterile publice!

Noi sperăm ca în sfârşit să depăşim etapa consultărilor sau a corespondenţei administrative.

VREM REZULTATE ŞI PENTRU CATEGORIA NOASTRĂ PROFESIONALĂ!

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial