Vreau card de membru!

Nemulțumiți, grefierii răbufnesc: vom bloca activitatea în instanțe și parchete!

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, Sindicatul SindJust Bihor, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție Grefierul Alba, Sindicatul Dreptatea Vrancea, afiliate la Federația PUBLISIND, în colaborare cu Sindicatul Dreptatea Bacău, Sindicatul Liber Projustiția Dâmbovița și Sindicatul Sin-Just Prahova, anunţă mișcări de protest, care ar putea continua până la blocarea totală a activității instanțelor și parchetelor.

Problemele cu care se confruntă, tot mai des, grefierii, cum sunt: transferul atribuțiilor de la magistrați spre grefieri, mai ales după intrarea în vigoare a noilor coduri, precum redactarea hotărârilor judecătorești după model, obligaţia consemnării întocmai și literal a declarațiilor; condițiile de lucru improprii sau degradante și folosirea unor echipamente tehnice învechite; scheme de personal subdimensionate şi volumul de activitate în continuă creștere; lipsa unor regulamente de ordine interioară adaptate realităților din instanțe și parchete; calcularea greșită a salariilor, care durează de mai bine de 10 ani de zile, la care se adaugă, mai ales, pasivitatea decidenților pentru soluționarea acestor probleme, obligă sindicatele noastre să ia măsuri pentru forme de protest al căror calendar va fi anunţat în raport de poziţia ce o vor adopta factorii decidenți în perioada următoare.

Într-o ultimă încercare de a da eficiență dialogului social, am solicitat Guvernului României organizarea unei întrevederi, de urgență (vezi adresa), în cadrul căreia să fie dezbătute, identificate și luate măsuri concrete pentru soluționarea următoarelor probleme:

 1. Eliminarea inechităților salariale prin acordarea în procent integral a sporurilor cuvenite, potrivit modului de calcul aplicat de Curţile de apel Bacău, București și Târgu-Mureș;
 2. Reanalizarea grilei de salarizare și corectarea coeficientului de ierarhizare, având în vedere că la elaborarea legii salarizării nu se finalizase procesul de uniformizare a salariilor la nivel național în raport de Decizia Curții Constituționalee nr. 794/2016, astfel, coeficientul a fost greșit stabilit;
 3. Exceptarea indemnizației de hrană de la calculul procentului de plafonare a sporurilor la 30% pentru a putea fi acordată întregului personal și în cuantum integral, fără a afecta cuantumul sporurilor;
 4. Identificarea soluțiilor legislative și financiare pentru plata orelor suplimentare  efectuate de grefieri, care depășesc cu mult cuantumul prevăzut de Codul muncii;
 5. Elaborarea standardelor ocupaționale și a calificărilor profesionale corespunzătoare pentru funcțiile de grefier;
 6. Înființarea unei direcții de specialitate în Ministerul Justiției care să gestioneze cariera grefierilor din punct de vedere profesional, al resurselor umane și salarizării;
 7. Redimensionarea schemelor de personal prin standardizare pe linie de resurse umane, raportat la volumul de muncă si alți indicatori specifici;
 8. Dotarea corespunzătoare a instanțelor și parchetelor din punct de vedere al siguranței și sănătății în muncă, în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă, cu respectarea unor cerințe minime, obligatorii în domeniu conform reglementărilor europene;

Întreaga noastră categorie profesională este nemulțumită de nerezolvarea acestor probleme care datează de foarte multă vreme, timp de 10 ani drepturile salariale ale personalului pe care îl reprezentăm fiind câștigate în instanță ca efect al neaplicării sau aplicării neunitare a legilor de salarizare succesive, iar un statut adecvat pentru profesie, care să corespundă realităților din instanțe și parchete și care să poziționeze grefierul acolo unde îi este locul în înfăptuirea actului de justiție, se lasă așteptat de 14 ani de zile…

Nu vom sta în pasivitate față de încercările de diminuare a rolului grefierilor în înfăptuirea actului de justiție, iar nerezolvarea problemelor de mai sus va genera mișcări de protest, care pot conduce până la blocarea totală a activității în instanțe și parchete.

 

Identitate profesională!

Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial

Nemulțumiți, grefierii răbufnesc: vom bloca activitatea în instanțe și parchete!

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial, Sindicatul SindJust Bihor, Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție Grefierul Alba, Sindicatul Dreptatea Vrancea, afiliate la Federația PUBLISIND, în colaborare cu Sindicatul Dreptatea Bacău, Sindicatul Liber Projustiția Dâmbovița și Sindicatul Sin-Just Prahova, anunţă mișcări de protest, care ar putea continua până la blocarea totală a activității instanțelor și parchetelor.

Problemele cu care se confruntă, tot mai des, grefierii, cum sunt: transferul atribuțiilor de la magistrați spre grefieri, mai ales după intrarea în vigoare a noilor coduri, precum redactarea hotărârilor judecătorești după model, obligaţia consemnării întocmai și literal a declarațiilor; condițiile de lucru improprii sau degradante și folosirea unor echipamente tehnice învechite; scheme de personal subdimensionate şi volumul de activitate în continuă creștere; lipsa unor regulamente de ordine interioară adaptate realităților din instanțe și parchete; calcularea greșită a salariilor, care durează de mai bine de 10 ani de zile, la care se adaugă, mai ales, pasivitatea decidenților pentru soluționarea acestor probleme, obligă sindicatele noastre să ia măsuri pentru forme de protest al căror calendar va fi anunţat în raport de poziţia ce o vor adopta factorii decidenți în perioada următoare.

Într-o ultimă încercare de a da eficiență dialogului social, am solicitat Guvernului României organizarea unei întrevederi, de urgență (vezi adresa), în cadrul căreia să fie dezbătute, identificate și luate măsuri concrete pentru soluționarea următoarelor probleme:

 1. Eliminarea inechităților salariale prin acordarea în procent integral a sporurilor cuvenite, potrivit modului de calcul aplicat de Curţile de apel Bacău, București și Târgu-Mureș;
 2. Reanalizarea grilei de salarizare și corectarea coeficientului de ierarhizare, având în vedere că la elaborarea legii salarizării nu se finalizase procesul de uniformizare a salariilor la nivel național în raport de Decizia Curții Constituționalee nr. 794/2016, astfel, coeficientul a fost greșit stabilit;
 3. Exceptarea indemnizației de hrană de la calculul procentului de plafonare a sporurilor la 30% pentru a putea fi acordată întregului personal și în cuantum integral, fără a afecta cuantumul sporurilor;
 4. Identificarea soluțiilor legislative și financiare pentru plata orelor suplimentare  efectuate de grefieri, care depășesc cu mult cuantumul prevăzut de Codul muncii;
 5. Elaborarea standardelor ocupaționale și a calificărilor profesionale corespunzătoare pentru funcțiile de grefier;
 6. Înființarea unei direcții de specialitate în Ministerul Justiției care să gestioneze cariera grefierilor din punct de vedere profesional, al resurselor umane și salarizării;
 7. Redimensionarea schemelor de personal prin standardizare pe linie de resurse umane, raportat la volumul de muncă si alți indicatori specifici;
 8. Dotarea corespunzătoare a instanțelor și parchetelor din punct de vedere al siguranței și sănătății în muncă, în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă, cu respectarea unor cerințe minime, obligatorii în domeniu conform reglementărilor europene;

Întreaga noastră categorie profesională este nemulțumită de nerezolvarea acestor probleme care datează de foarte multă vreme, timp de 10 ani drepturile salariale ale personalului pe care îl reprezentăm fiind câștigate în instanță ca efect al neaplicării sau aplicării neunitare a legilor de salarizare succesive, iar un statut adecvat pentru profesie, care să corespundă realităților din instanțe și parchete și care să poziționeze grefierul acolo unde îi este locul în înfăptuirea actului de justiție, se lasă așteptat de 14 ani de zile…

Nu vom sta în pasivitate față de încercările de diminuare a rolului grefierilor în înfăptuirea actului de justiție, iar nerezolvarea problemelor de mai sus va genera mișcări de protest, care pot conduce până la blocarea totală a activității în instanțe și parchete.

 

Identitate profesională!

Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial