Vreau card de membru!

(IL)Egalitatea în viziunea ministrului justiției sau despre (in)Justiția din Justiție

Ministrul Justiției Stelian-Cristian ION, probabil în virtutea funcției pe care o deține și care nu îi conferă nicidecum această posibilitate, ORDONĂ unui magistrat judecător, președinte de curte de apel, care are și calitatea de angajator al personalului auxiliar de specialitate din justiție, să-și revoce propria decizie administrativă emisă pentru egalizarea drepturilor salariale în raport cu celelalte curți de apel din țară.

 

Deși i s-a solicitat un simplu punct de vedere, domnul ministru, de profesie avocat, se substituie autorității judecătorești și apreciază de la sine putere că decizia administrativă emisă de angajatorul Curtea de Apel Timișoara pentru stabilirea drepturilor salariale este nelegală, deși s-a emis cu luarea în considerare a deciziilor Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție. Totodată, ministrul stabilește și modul de aplicare al titlului executoriu pe care o parte a personalului îl deține, sentință definitivă care recunoaște modul de calcul corect al salariilor.

Atragem public atenția ministrului justiției că orice forma de abuz în funcția deținută, prin depășirea atribuțiilor, nu va trece nesemnalată de organizația noastră sindicală și îi amintim, totodată, că nimeni nu este mai presus de lege, iar hotărârile judecătorești chiar dacă “nu prevăd în dispozitiv”, în mod expres, modul administrativ de punere a lor în aplicare, acestea sunt obligatorii.

Sugestia ministrului, ca jurist, de aplicare a legii doar pentru acei grefieri cărora le-a fost recunoscut acest drept printr-o hotărâre judecătorească definitivă, nu doar ca este o aberație juridică și încalcă Decizia nr. 794/2016 a CCR și Decizia nr. 23/2016 a ÎCCJ, dar menține starea de discriminare și de inechitate salarială, care trenează de mai bine de 10 ani în rândurile personalului din justiție, stare pe care, în calitate de avocat, domnia sa o cunoaște, iar în calitate de ministru  ar trebui sa o combată, fiind contrară legii, și nu să o susțină, sa o propună și să o promoveze.

Am mai semnalat imixtiuni în actul de justiție și ale altor miniștri care s-au perindat pe la Ministerul Justiției, însă, până în prezent, cel puțin oficial, poziția Ministerului Justiției vis-a-vis de modalitatea de calcul pentru stabilirea drepturilor salariale ale personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul autorității judecătorești a fost una constantă și legală, respectiv aceea că Ministerul Justiției nu are nicio calitate legală de a interveni în actul managerial exercitat de către angajatorii din sistemul judiciar. (vezi adresa 8/28038/2018 MJ).

Azi, însă, domnul ministru Stelian-Cristian Ion, înțelege legală și oportună această gravă intruziune a puterii executive în modul de aplicare a legii în ceea ce privește stabilirea drepturilor salariale, atribut conferit exclusiv conducerii Curților de Apel, în calitate de angajator al personalului de specialitate din instanțele judecătorești.

Domnule ministru, v-a fost solicitat un punct de vedere legal, nu personal!

Mii de angajați ai sistemului judiciar reclamă în justiție încălcarea principiului “pentru muncă egală, plată egală”, principiu ce stă la baza elaborării legii salarizării și care exprimă egalitatea de tratament si interzicerea discriminării, iar unica solutie pe care domnia voastră o are de propus este mentinerea, perpetuarea si amplificarea acestor nereguli.

 Opriti Justitia, noi coborâm!

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial Timișoara

(IL)Egalitatea în viziunea ministrului justiției sau despre (in)Justiția din Justiție

Ministrul Justiției Stelian-Cristian ION, probabil în virtutea funcției pe care o deține și care nu îi conferă nicidecum această posibilitate, ORDONĂ unui magistrat judecător, președinte de curte de apel, care are și calitatea de angajator al personalului auxiliar de specialitate din justiție, să-și revoce propria decizie administrativă emisă pentru egalizarea drepturilor salariale în raport cu celelalte curți de apel din țară.

 

Deși i s-a solicitat un simplu punct de vedere, domnul ministru, de profesie avocat, se substituie autorității judecătorești și apreciază de la sine putere că decizia administrativă emisă de angajatorul Curtea de Apel Timișoara pentru stabilirea drepturilor salariale este nelegală, deși s-a emis cu luarea în considerare a deciziilor Curții Constituționale și Înaltei Curți de Casație și Justiție. Totodată, ministrul stabilește și modul de aplicare al titlului executoriu pe care o parte a personalului îl deține, sentință definitivă care recunoaște modul de calcul corect al salariilor.

Atragem public atenția ministrului justiției că orice forma de abuz în funcția deținută, prin depășirea atribuțiilor, nu va trece nesemnalată de organizația noastră sindicală și îi amintim, totodată, că nimeni nu este mai presus de lege, iar hotărârile judecătorești chiar dacă “nu prevăd în dispozitiv”, în mod expres, modul administrativ de punere a lor în aplicare, acestea sunt obligatorii.

Sugestia ministrului, ca jurist, de aplicare a legii doar pentru acei grefieri cărora le-a fost recunoscut acest drept printr-o hotărâre judecătorească definitivă, nu doar ca este o aberație juridică și încalcă Decizia nr. 794/2016 a CCR și Decizia nr. 23/2016 a ÎCCJ, dar menține starea de discriminare și de inechitate salarială, care trenează de mai bine de 10 ani în rândurile personalului din justiție, stare pe care, în calitate de avocat, domnia sa o cunoaște, iar în calitate de ministru  ar trebui sa o combată, fiind contrară legii, și nu să o susțină, sa o propună și să o promoveze.

Am mai semnalat imixtiuni în actul de justiție și ale altor miniștri care s-au perindat pe la Ministerul Justiției, însă, până în prezent, cel puțin oficial, poziția Ministerului Justiției vis-a-vis de modalitatea de calcul pentru stabilirea drepturilor salariale ale personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul autorității judecătorești a fost una constantă și legală, respectiv aceea că Ministerul Justiției nu are nicio calitate legală de a interveni în actul managerial exercitat de către angajatorii din sistemul judiciar. (vezi adresa 8/28038/2018 MJ).

Azi, însă, domnul ministru Stelian-Cristian Ion, înțelege legală și oportună această gravă intruziune a puterii executive în modul de aplicare a legii în ceea ce privește stabilirea drepturilor salariale, atribut conferit exclusiv conducerii Curților de Apel, în calitate de angajator al personalului de specialitate din instanțele judecătorești.

Domnule ministru, v-a fost solicitat un punct de vedere legal, nu personal!

Mii de angajați ai sistemului judiciar reclamă în justiție încălcarea principiului “pentru muncă egală, plată egală”, principiu ce stă la baza elaborării legii salarizării și care exprimă egalitatea de tratament si interzicerea discriminării, iar unica solutie pe care domnia voastră o are de propus este mentinerea, perpetuarea si amplificarea acestor nereguli.

 Opriti Justitia, noi coborâm!

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial Timișoara