Vreau card de membru!

Fără noi nu se poate! Grefierii la un pas de blocare a activității.

Judecătorul nu poate intra în ședința de judecată fără grefier!

Pronunțarea hotărârii judecătorești are loc în sala de ședință, prin citirea minutei de către președintele completului însoțit de grefier. Nerespectarea cerinței de pronunțare a hotărârii in sala de ședință publică determină nulitatea hotărârii!

Nesemnarea hotărârii judecătorești și de către grefier atrage nulitatea actului de procedură!

După înregistrarea dosarului, toată procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată sau de cameră preliminară se desfășoară de grefierul desemnat pe completul de judecată căruia i s-a repartizat dosarul.

Ancheta penală, audierea și toate actele în faza de urmărire penală se întocmesc și se desfășoară prin mijlocirea grefierului!

Activitatea desfășurată de grefierii arhivari și registratori în departamentele Arhivă și Registratură ale instanțelor este esențială pentru asigurarea unui act de justiție de calitate.

Comunicarea citațiilor și a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenții procedurali ai instanței sau prin orice alt salariat al acesteia (…).

Și exemplele mai pot continua…

Cu toate că grefierul participă, efectiv, alături de magistrați la înfăptuirea actului de justiție, în ultimii 10 ani a avut loc un declin al acestei profesii, susținut, pe rând, de către toți miniștrii care au ocupat fotoliul Justiției, prin ”disponibilitatea” și ”implicarea” de care au dat dovadă în rezolvarea problemelor.

În schimb, pentru alte categorii profesionale din sistem s-au găsit resurse și „portițe” la limita legii, fie pentru rezolvarea problemelor, fie pentru a eluda legea salarizării.

Statutul profesiei este desuet, datează din 2004 și se încearcă modificarea lui din noiembrie 2017. Chiar dacă au existat două întâlniri pentru dezbaterea publică și discutarea amendamentelor propuse la statut, nici până la această oră ministerul justiției nu a prezentat forma finală care va fi propusă Guvernului și înaintată spre adoptare în parlament.

Deși au solicitat expres comunicarea stadiului în care se află, organizațiile sindicale au ajuns să afle despre stadiul acestuia de pe Facebook, în urma interpelării unui grefier în activitate…

Timp de 10 ani, deși au fost în vigoare și s-au abrogat 3 legi succesive de salarizare, grefierii și-au obținut recunoașterea drepturilor salariale în instanță, pe de o parte pentru că legile au fost elaborate fără o consultare reală a sindicatelor, iar, pe de altă parte pentru că nu a existat dialog între Ministerul Justiției și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Așa s-a ajuns ca celebra lege de salarizare să fie aplicată diferit între grefieri care-și desfășoară activitatea în aceleași condiții și au aceeași încadrare, chiar și cadrul aceleiași curți de apel! Să nu mai vorbim despre lipsa uniformizării la nivel național.

Astfel, după 25-30 de ani de muncă în sistem, ”recompensa” este plafonarea salariului pentru o perioadă de 4 ani, pe motiv că s-a atins salariul de încadrare prevăzut în anul 2022, deși grila de salarizare a fost elaborată greșit, aspect semnalat de sindicate.

Deși a fost vacanță judecătorească și se așteaptă ca grefierii din instanțe și parchete să nu urmărească atent subiectul, situația este exact inversă, lipsa unei poziții oficiale din partea Ministerului Justiției a iritat și incitat și mai mult spiritele în rândul grefierilor, care sunt pe punctul de a bloca, oricând, activitatea instanțelor și a parchetelor.

Fără noi nu se poate! Grefierii la un pas de blocare a activității.

Judecătorul nu poate intra în ședința de judecată fără grefier!

Pronunțarea hotărârii judecătorești are loc în sala de ședință, prin citirea minutei de către președintele completului însoțit de grefier. Nerespectarea cerinței de pronunțare a hotărârii in sala de ședință publică determină nulitatea hotărârii!

Nesemnarea hotărârii judecătorești și de către grefier atrage nulitatea actului de procedură!

După înregistrarea dosarului, toată procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată sau de cameră preliminară se desfășoară de grefierul desemnat pe completul de judecată căruia i s-a repartizat dosarul.

Ancheta penală, audierea și toate actele în faza de urmărire penală se întocmesc și se desfășoară prin mijlocirea grefierului!

Activitatea desfășurată de grefierii arhivari și registratori în departamentele Arhivă și Registratură ale instanțelor este esențială pentru asigurarea unui act de justiție de calitate.

Comunicarea citațiilor și a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin agenții procedurali ai instanței sau prin orice alt salariat al acesteia (…).

Și exemplele mai pot continua…

Cu toate că grefierul participă, efectiv, alături de magistrați la înfăptuirea actului de justiție, în ultimii 10 ani a avut loc un declin al acestei profesii, susținut, pe rând, de către toți miniștrii care au ocupat fotoliul Justiției, prin ”disponibilitatea” și ”implicarea” de care au dat dovadă în rezolvarea problemelor.

În schimb, pentru alte categorii profesionale din sistem s-au găsit resurse și „portițe” la limita legii, fie pentru rezolvarea problemelor, fie pentru a eluda legea salarizării.

Statutul profesiei este desuet, datează din 2004 și se încearcă modificarea lui din noiembrie 2017. Chiar dacă au existat două întâlniri pentru dezbaterea publică și discutarea amendamentelor propuse la statut, nici până la această oră ministerul justiției nu a prezentat forma finală care va fi propusă Guvernului și înaintată spre adoptare în parlament.

Deși au solicitat expres comunicarea stadiului în care se află, organizațiile sindicale au ajuns să afle despre stadiul acestuia de pe Facebook, în urma interpelării unui grefier în activitate…

Timp de 10 ani, deși au fost în vigoare și s-au abrogat 3 legi succesive de salarizare, grefierii și-au obținut recunoașterea drepturilor salariale în instanță, pe de o parte pentru că legile au fost elaborate fără o consultare reală a sindicatelor, iar, pe de altă parte pentru că nu a existat dialog între Ministerul Justiției și Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Așa s-a ajuns ca celebra lege de salarizare să fie aplicată diferit între grefieri care-și desfășoară activitatea în aceleași condiții și au aceeași încadrare, chiar și cadrul aceleiași curți de apel! Să nu mai vorbim despre lipsa uniformizării la nivel național.

Astfel, după 25-30 de ani de muncă în sistem, ”recompensa” este plafonarea salariului pentru o perioadă de 4 ani, pe motiv că s-a atins salariul de încadrare prevăzut în anul 2022, deși grila de salarizare a fost elaborată greșit, aspect semnalat de sindicate.

Deși a fost vacanță judecătorească și se așteaptă ca grefierii din instanțe și parchete să nu urmărească atent subiectul, situația este exact inversă, lipsa unei poziții oficiale din partea Ministerului Justiției a iritat și incitat și mai mult spiritele în rândul grefierilor, care sunt pe punctul de a bloca, oricând, activitatea instanțelor și a parchetelor.