Vreau card de membru!

Conducerile curților de apel refuză punerea în executare a hotărârilor judecătorești

Așa cum am semnalat încă o dată săptămâna aceasta, abuzurile se țin lanț, iar legile nu se aplică conducerilor CA Craiova și CA București.

După ce conducerea Curții de Apel București a refuzat punerea în executare a sentințelor judecătorești definitive prin care au fost recunoscute drepturi salariale personalului auxiliar de specialitate, a venit și rândul Curții de Apel Craiova să încalce legea.

Fără a ne substitui organelor abilitate, considerăm că trebuie analizat dacă președinții ambelor curți de apel încalcă flagrant legea prin aceea că refuză constant să emită decizii administrative pentru salariați, astfel cum au fost obligați prin sentințe judecătorești definitive.

Deși art. 435 C.pr.civ. stipulează clar că hotărârile judecătorești sunt OBLIGATORII și opozabile, angajatorii din sistemul judiciar refuză în continuare să respecte aceste prevederi.

Ne întrebăm oare, exercitarea atribuțiilor manageriale ale acestor persoane care conduc curțile de apel nu fac obiectul Inspecției Judiciare?

Deși legea e lege, iar cele 15 zile de la solicitarea către CA Craiova pentru punerea în executare a unei hotărâri judecătorești s-au transformat în 7 luni, se pare că dispozițiile art. 287 alin.(1), lit.e) din Codul penal nu se aplică și magistraților cu atribuții manageriale.

Nu ne dorim, dar o sesizare din oficiu nu ar strica.

De ce? Pentru că neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti nu poate fi justificată invocând motive care nu au fost puse în discuţia instanței care a pronunțat-o.

Mergând și mai departe, chiar și jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public, a sancționat refuzul autorităților de a executa o hotărâre.

Examinând toate elementele care le-au fost puse la dispoziţie conducerilor CA București și CA Craiova pentru emiterea deciziilor de reîncadrare a grefierilor, aceste conduceri nu au expus niciun fapt şi niciun argument care să combată aceste hotărâri judecătorești și nu au depus nici eforturi necesare pentru a pune în executare.

Astfel, organizația noastră sindicală sesizează încălcarea art. 6 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţie.

Dacă președinții curților de apel care sunt și judecători și care pronunță hotărâri judecătorești, aleg să nu respecte legea, ce semnale se emit către ceilalți justițiabili?

 

*IDentitate profesională

Echipa SNGJ Dicasterial

Conducerile curților de apel refuză punerea în executare a hotărârilor judecătorești

Așa cum am semnalat încă o dată săptămâna aceasta, abuzurile se țin lanț, iar legile nu se aplică conducerilor CA Craiova și CA București.

După ce conducerea Curții de Apel București a refuzat punerea în executare a sentințelor judecătorești definitive prin care au fost recunoscute drepturi salariale personalului auxiliar de specialitate, a venit și rândul Curții de Apel Craiova să încalce legea.

Fără a ne substitui organelor abilitate, considerăm că trebuie analizat dacă președinții ambelor curți de apel încalcă flagrant legea prin aceea că refuză constant să emită decizii administrative pentru salariați, astfel cum au fost obligați prin sentințe judecătorești definitive.

Deși art. 435 C.pr.civ. stipulează clar că hotărârile judecătorești sunt OBLIGATORII și opozabile, angajatorii din sistemul judiciar refuză în continuare să respecte aceste prevederi.

Ne întrebăm oare, exercitarea atribuțiilor manageriale ale acestor persoane care conduc curțile de apel nu fac obiectul Inspecției Judiciare?

Deși legea e lege, iar cele 15 zile de la solicitarea către CA Craiova pentru punerea în executare a unei hotărâri judecătorești s-au transformat în 7 luni, se pare că dispozițiile art. 287 alin.(1), lit.e) din Codul penal nu se aplică și magistraților cu atribuții manageriale.

Nu ne dorim, dar o sesizare din oficiu nu ar strica.

De ce? Pentru că neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti nu poate fi justificată invocând motive care nu au fost puse în discuţia instanței care a pronunțat-o.

Mergând și mai departe, chiar și jurisprudența CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public, a sancționat refuzul autorităților de a executa o hotărâre.

Examinând toate elementele care le-au fost puse la dispoziţie conducerilor CA București și CA Craiova pentru emiterea deciziilor de reîncadrare a grefierilor, aceste conduceri nu au expus niciun fapt şi niciun argument care să combată aceste hotărâri judecătorești și nu au depus nici eforturi necesare pentru a pune în executare.

Astfel, organizația noastră sindicală sesizează încălcarea art. 6 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţie.

Dacă președinții curților de apel care sunt și judecători și care pronunță hotărâri judecătorești, aleg să nu respecte legea, ce semnale se emit către ceilalți justițiabili?

 

*IDentitate profesională

Echipa SNGJ Dicasterial