Vreau card de membru!

Clarificări privind acordarea indemnizaţiei de hrană

Ca urmare a solicitărilor repetate ale membrilor de a formula un punct de vedere juridic relativ la acordarea indemnizaţiei de hrană prevăzută de art. 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și, având în vedere că unii ordonatori de credite, în urma întrebărilor adresate Departamentului economic-financiar și administrativ de reprezentanții organizației noastre profesionale, nu au comunicat care va fi modul de acordare sau că nu cunosc modul de acordare a acesteia, facem următoarele precizări:

Art 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 153/2017, forma iniţial adoptată, prevăd că “începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară cu încadrarea în prevederile 25 alin. (1)”.

OUG nr. 90/2017, intrată în vigoare la data de 07.12.2017, prin care, ca o derogare, se stabileşte că “În anul 2018, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii şi nici indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017.”

După cum se observă, aceste drepturi nu se acordă pe perioada anului 2018, ci începând cu decembrie 2018, iar plata lor urmează să se facă începând cu luna ianuarie 2019. Deci OUG-ul menționat nu afectează aceste drepturi.

OUG nr. 91/2017, intrată în vigoare la data de 08.12.2017, vine cu o modificare-clarificare a art 18 alin. (1) din legea nr. 153/2017 şi prevede că “(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară cu încadrarea în prevederile 25 alin. (1).”

OUG nr. 91/2017 este subsecventă OUG nr. 90/2017, astfel încât a susţine că interdicţia impusă de OUG nr. 90/2017 se menţine şi pentru luna decembrie 2018, contravine normelor de tehnică legislativă, OUG nr. 90/2017 este practic modificată, completată de subsecventa OUG nr. 91/2017. Indemnizaţia de hrană prevăzută de art. 18 alin. (1) şi (2) din legea nr. 153/2017 se acordă proporţional cu timpul lucrat în luna decembrie 2018, dar practic cu plata efectivă în luna ianuarie 2019 şi din bugetul aferent lunii ianuarie 2019. Acesta este raţionamentul acordării “începând cu luna decembrie 2018”, cu plata efectivă, conform legii, în luna ianuarie 2019, din bugetul pentru luna ianuarie 2019.

OUG nr. 114/2018, articolul 36 “(1) În perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, beneficiază de vouchere de vacanţă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare”.

Așadar, acest articol stipulează expres menținerea continuității acordării indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță, și nu neacordarea lor pentru luna decembrie.

Putem concluziona că indemnizaţia de hrană se va acorda, pentru toți salariații, începând cu luna decembrie 2018, cu plată în luna ianuarie 2019, în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate. Sarcina stabilirii şi acordării acesteia va reveni ordonatorului de credite.

Ca tratament fiscal, indemnizația de hrană reprezintă venit din salarii și se impozitează prin cumulare cu veniturile salariale realizate în luna în care se acordă angajatului de către angajator în conformitate cu prevederile art 78 alin (1) din Legea 227/2015.

Ca și în cazul stabilirii salariilor și acordării celorlalte drepturi de natura salarială, Ordonatorii de credite – fără a se face distincție care (principal, secundar sau terțiar) trebuie să transmită către unitățile subordonate instrucțiuni privind acordarea acestei indemnizații, așa cum au făcut celelalte ministere cu unitățile din subordine:

Acordarea indemnizației de hrană se face prin decizie a ordonatorului de credite, în conformitate cu prevederile:

− art. 18 alin. (1), (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

− art. 76 alin. (1) din Codul fiscal – cu referire la tratamentul fiscal aplicat veniturilor obținute că urmare a acordării indemnizației de hrană.

În ceea ce ne privește, suntem din nou “la mâna” președinților curtilor de apel și a procurorului general, angajatorii noștri și ordonatori de credite, care, pe parcursul anilor 2017-2018 au refuzat acordarea integrală a drepturilor salariale și sunt principalii responsabili pentru calculul greșit al salariilor de încadrare și neacordarea integrala a sporurilor la care suntem îndreptățiți, în condițiile legii.

Așteptăm emiterea deciziilor și vom urmări modul în care vor fi implementate dispozițiile legale, urmând a sesiza și noi organele abilitate în caz de nerespectare a acestora.

* Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial

Clarificări privind acordarea indemnizaţiei de hrană

Ca urmare a solicitărilor repetate ale membrilor de a formula un punct de vedere juridic relativ la acordarea indemnizaţiei de hrană prevăzută de art. 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și, având în vedere că unii ordonatori de credite, în urma întrebărilor adresate Departamentului economic-financiar și administrativ de reprezentanții organizației noastre profesionale, nu au comunicat care va fi modul de acordare sau că nu cunosc modul de acordare a acesteia, facem următoarele precizări:

Art 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 153/2017, forma iniţial adoptată, prevăd că “începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară cu încadrarea în prevederile 25 alin. (1)”.

OUG nr. 90/2017, intrată în vigoare la data de 07.12.2017, prin care, ca o derogare, se stabileşte că “În anul 2018, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii şi nici indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017.”

După cum se observă, aceste drepturi nu se acordă pe perioada anului 2018, ci începând cu decembrie 2018, iar plata lor urmează să se facă începând cu luna ianuarie 2019. Deci OUG-ul menționat nu afectează aceste drepturi.

OUG nr. 91/2017, intrată în vigoare la data de 08.12.2017, vine cu o modificare-clarificare a art 18 alin. (1) din legea nr. 153/2017 şi prevede că “(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară cu încadrarea în prevederile 25 alin. (1).”

OUG nr. 91/2017 este subsecventă OUG nr. 90/2017, astfel încât a susţine că interdicţia impusă de OUG nr. 90/2017 se menţine şi pentru luna decembrie 2018, contravine normelor de tehnică legislativă, OUG nr. 90/2017 este practic modificată, completată de subsecventa OUG nr. 91/2017. Indemnizaţia de hrană prevăzută de art. 18 alin. (1) şi (2) din legea nr. 153/2017 se acordă proporţional cu timpul lucrat în luna decembrie 2018, dar practic cu plata efectivă în luna ianuarie 2019 şi din bugetul aferent lunii ianuarie 2019. Acesta este raţionamentul acordării “începând cu luna decembrie 2018”, cu plata efectivă, conform legii, în luna ianuarie 2019, din bugetul pentru luna ianuarie 2019.

OUG nr. 114/2018, articolul 36 “(1) În perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, beneficiază de vouchere de vacanţă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare”.

Așadar, acest articol stipulează expres menținerea continuității acordării indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță, și nu neacordarea lor pentru luna decembrie.

Putem concluziona că indemnizaţia de hrană se va acorda, pentru toți salariații, începând cu luna decembrie 2018, cu plată în luna ianuarie 2019, în condiţiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate. Sarcina stabilirii şi acordării acesteia va reveni ordonatorului de credite.

Ca tratament fiscal, indemnizația de hrană reprezintă venit din salarii și se impozitează prin cumulare cu veniturile salariale realizate în luna în care se acordă angajatului de către angajator în conformitate cu prevederile art 78 alin (1) din Legea 227/2015.

Ca și în cazul stabilirii salariilor și acordării celorlalte drepturi de natura salarială, Ordonatorii de credite – fără a se face distincție care (principal, secundar sau terțiar) trebuie să transmită către unitățile subordonate instrucțiuni privind acordarea acestei indemnizații, așa cum au făcut celelalte ministere cu unitățile din subordine:

Acordarea indemnizației de hrană se face prin decizie a ordonatorului de credite, în conformitate cu prevederile:

− art. 18 alin. (1), (2), (3) și (4) din Ordonanța de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

− art. 76 alin. (1) din Codul fiscal – cu referire la tratamentul fiscal aplicat veniturilor obținute că urmare a acordării indemnizației de hrană.

În ceea ce ne privește, suntem din nou “la mâna” președinților curtilor de apel și a procurorului general, angajatorii noștri și ordonatori de credite, care, pe parcursul anilor 2017-2018 au refuzat acordarea integrală a drepturilor salariale și sunt principalii responsabili pentru calculul greșit al salariilor de încadrare și neacordarea integrala a sporurilor la care suntem îndreptățiți, în condițiile legii.

Așteptăm emiterea deciziilor și vom urmări modul în care vor fi implementate dispozițiile legale, urmând a sesiza și noi organele abilitate în caz de nerespectare a acestora.

* Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial