Vreau card de membru!

Bugetarilor le cresc salariile de la 1 ianuarie 2019. Nu și grefierilor.

Se vehiculează în presă informația că de la 1 ianuarie 2019 tuturor bugetarilor le vor crește salariile cu un procent de 25% din diferența calculată între salariul de încadrare prevăzut în legea salarizării pentru anul 2022 și salariul de încadrare avut în plată la 31.12.2018.

Informația este parțial corectă, întrucât grefierilor nu le vor crește salariile cu această diferență, salariile în plată fiind deja cele prevăzute în grilă pentru anul 2022.

Este adevărat că pentru o mică parte din funcțiile care compun categoria noastră profesională, respectiv grefieri-arhivari și grefieri registratori, pentru personalul conex,  precum și pentru funcțiile de conducere sunt prevăzute și se aplică creșterile salariale din lege, însă, aceștia reprezintă aproximativ 20% din totalul funcțiilor ce compun categoria profesională.

Mai mult, pentru grefierii-arhivari, grefierii-registratori și personalul conex se impunea o majorare a salariului întrucât aceștia nu aveau în plată, la acel moment, nici măcar salariul minim pe economie.

Reamintim că personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete este compus din: grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiști IT, iar personalul conex este format din agenți procedurali și șoferi.

La începutul anului 2017, atrăgeam atenția asupra modului de stabilire al coeficienților de ierarhizare din legea salarizării, în sensul că pentru grefieri coeficientul este greșit, întrucât nu se finalizase procedura de uniformizare a salariilor la nivelul categoriei profesionale în raport de Decizia nr. 794/2016 a Curții Constituționale și Decizia nr. 23/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiției.

Cele două ministere responsabile cu stabilirea coeficienților pentru categoria noastră profesională – Ministerul Justiției și Ministerul Muncii și Justiției Sociale au făcut ping-pong cu datele statistice comunicate de angajatori, victime colaterale fiind, cine altcineva, decât noi, grefierii!

Reiterăm informația privind raportul de muncă atipic desfășurat de personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete, care nu au contract individual de muncă, fiind încadrați prin decizii administrative și care se află în subordinea a 34 de angajatori, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 15 curți de apel, 15 parchete de pe lângă curțile de apel, D.I.I.C.O.T. și D.N.A.

Deși am sesizat, de nenumărate ori cele două ministere, acestea s-au limitat la a se găsi reciproc responsabile de această situație, ministrul muncii afirmând că au fost avute în vedere datele statistice comunicate de la Ministerul Justiției, iar, ministrul justiției, într-un răspuns, a precizat că a avizat, cu unele observații, proiectul legii de salarizare, inclusiv în ceea ce privește salarizarea grefierilor.

Precizăm faptul că personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete este singura categorie profesională care nu a mai beneficiat de creșteri salariale ulterior datei de 1 decembrie 2015, singurele ”majorări” salariale fiind în urma sentințelor judecătorești definitive de recunoaștere a drepturilor salariale, obținute în instanță, potrivit cărora, salariile sunt greșit calculate încă din anul 2008 prin neaplicarea unor dispoziții legale sau aplicarea neunitară a dispozițiilor din legile de salarizare succesive.

În acest moment, avem sesizate, oficial, ambele ministere:

  • Ministerul Justiției, care, într-un răspuns din luna noiembrie 2018, ne-a comunicat că a înaintat propunerea de modificare a coeficienților către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
  • Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care urmează a stabili o întâlnire cu reprezentanții organizației noastre sindicale pentru discutarea acestor aspecte și încercarea de identificare a unei soluții legislative pentru reglementarea unui regim de salarizare corect și întemeiat pentru categoriile profesionale din sistemul justiției.

Categoria noastră profesională a dat eficiență dialogului social în raport cu factorii decidenți, însă în anul 2017 și 2018 au avut loc și proteste în stradă pentru revendicarea drepturilor, ca urmare a eșuării acestei căi.

Ca și până acum, am uzat de toate căile legale pentru revendicarea drepturilor și vom uza și în viitor, ajungând chiar și la blocarea activității în instanțe și parchete în măsura în care doleanțele noastre nu vor fi rezolvate.

 

Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial

 

Bugetarilor le cresc salariile de la 1 ianuarie 2019. Nu și grefierilor.

Se vehiculează în presă informația că de la 1 ianuarie 2019 tuturor bugetarilor le vor crește salariile cu un procent de 25% din diferența calculată între salariul de încadrare prevăzut în legea salarizării pentru anul 2022 și salariul de încadrare avut în plată la 31.12.2018.

Informația este parțial corectă, întrucât grefierilor nu le vor crește salariile cu această diferență, salariile în plată fiind deja cele prevăzute în grilă pentru anul 2022.

Este adevărat că pentru o mică parte din funcțiile care compun categoria noastră profesională, respectiv grefieri-arhivari și grefieri registratori, pentru personalul conex,  precum și pentru funcțiile de conducere sunt prevăzute și se aplică creșterile salariale din lege, însă, aceștia reprezintă aproximativ 20% din totalul funcțiilor ce compun categoria profesională.

Mai mult, pentru grefierii-arhivari, grefierii-registratori și personalul conex se impunea o majorare a salariului întrucât aceștia nu aveau în plată, la acel moment, nici măcar salariul minim pe economie.

Reamintim că personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete este compus din: grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiști IT, iar personalul conex este format din agenți procedurali și șoferi.

La începutul anului 2017, atrăgeam atenția asupra modului de stabilire al coeficienților de ierarhizare din legea salarizării, în sensul că pentru grefieri coeficientul este greșit, întrucât nu se finalizase procedura de uniformizare a salariilor la nivelul categoriei profesionale în raport de Decizia nr. 794/2016 a Curții Constituționale și Decizia nr. 23/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiției.

Cele două ministere responsabile cu stabilirea coeficienților pentru categoria noastră profesională – Ministerul Justiției și Ministerul Muncii și Justiției Sociale au făcut ping-pong cu datele statistice comunicate de angajatori, victime colaterale fiind, cine altcineva, decât noi, grefierii!

Reiterăm informația privind raportul de muncă atipic desfășurat de personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete, care nu au contract individual de muncă, fiind încadrați prin decizii administrative și care se află în subordinea a 34 de angajatori, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 15 curți de apel, 15 parchete de pe lângă curțile de apel, D.I.I.C.O.T. și D.N.A.

Deși am sesizat, de nenumărate ori cele două ministere, acestea s-au limitat la a se găsi reciproc responsabile de această situație, ministrul muncii afirmând că au fost avute în vedere datele statistice comunicate de la Ministerul Justiției, iar, ministrul justiției, într-un răspuns, a precizat că a avizat, cu unele observații, proiectul legii de salarizare, inclusiv în ceea ce privește salarizarea grefierilor.

Precizăm faptul că personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete este singura categorie profesională care nu a mai beneficiat de creșteri salariale ulterior datei de 1 decembrie 2015, singurele ”majorări” salariale fiind în urma sentințelor judecătorești definitive de recunoaștere a drepturilor salariale, obținute în instanță, potrivit cărora, salariile sunt greșit calculate încă din anul 2008 prin neaplicarea unor dispoziții legale sau aplicarea neunitară a dispozițiilor din legile de salarizare succesive.

În acest moment, avem sesizate, oficial, ambele ministere:

  • Ministerul Justiției, care, într-un răspuns din luna noiembrie 2018, ne-a comunicat că a înaintat propunerea de modificare a coeficienților către Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
  • Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care urmează a stabili o întâlnire cu reprezentanții organizației noastre sindicale pentru discutarea acestor aspecte și încercarea de identificare a unei soluții legislative pentru reglementarea unui regim de salarizare corect și întemeiat pentru categoriile profesionale din sistemul justiției.

Categoria noastră profesională a dat eficiență dialogului social în raport cu factorii decidenți, însă în anul 2017 și 2018 au avut loc și proteste în stradă pentru revendicarea drepturilor, ca urmare a eșuării acestei căi.

Ca și până acum, am uzat de toate căile legale pentru revendicarea drepturilor și vom uza și în viitor, ajungând chiar și la blocarea activității în instanțe și parchete în măsura în care doleanțele noastre nu vor fi rezolvate.

 

Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial