Vreau card de membru!

Azi am scris istorie! Primul Contract Colectiv pentru grefieri a fost semnat!

În urmă cu mai bine de două luni, am început ceea ce mulți spuneau că este ceva „imposibil”, „nerealizabil” sau „ireal”. A fost vorba despre demersul lansat de Sindicatul DICASTERIAL, prin care am solicitat inițierea negocierii colective la cele 15 Curți de apel.

Este greu să descriem, dar și mai greu să exprimăm eforturile și presiunea pe care am resimțit-o de la momentul în care am trimis prima adresă și până la momentului primului contact vizual cu președinții curților. Trebuie să vă mărturisim că uneori, în timpul discuțiilor puteam citi stupefacția echipelor de conducere din partea curților, cărora le era greu să înțeleagă că într-o negociere colectivă aveam poziții de egalitate.

Drumul nostru este abia la început, însă vrem ca astăzi să împărtășim cu voi, grefierii, cei „gri”, prima reușită a unei negocieri colective care s-a încheiat la Curtea de Apel Galați, și care reprezintă un act de normalitate de care am fost privați atâția ani. Iar în acest sens, suntem obligați să fim fair play și să recunoaștem buna credință și solicitudinea conducerii instituției față de problemele  propriilor angajați.

Dintre prevederile Contractului Colectiv de Muncă amintim:

 • oficializarea tuturor orelor suplimentare efectuate de către angajați prin pontarea și compensarea lor;
 • efectuarea de ore suplimentare numai cu ACORDUL prealabil al angajatului;
 • compensarea cu procente între 50% – 100% a orelor lucrate în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și pe timpul nopții, cu timp liber corespunzător în funcție de timpul efectiv lucrat;
 • zile libere plătite pentru diferite evenimente personale și familiale ale angajaților;
 • concediu de studii de până la 10 zile;
 • concediu suplimentar de odihnă, în cuantum de 3 zile plătite, ca urmare a suprasolicitării neuropsihice la care sunt expuși grefierii;
 • consultarea obligatorie a organizației sindicale în situații ce privesc profesia;
 • participarea reprezentanților organizației sindicale în Colegiul de conducere atunci când se dezbat aspecte ce se răsfrâng asupra carierei grefierilor;
 • conducătorii unităților au obligația să depună diligențe pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;
 • constituirea unei comisii mixte de dialog, unde reprezentanții organizației sindicale vor analiza semestrial problemele de la nivelul unității;
 • conducătorul unității are obligația să realizeze evaluarea riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • conducerea unităților are obligația să asigure câte o robă fiecărui grefier iar orice modificare ce va interveni asupra ținutei se va realiza numai după consultarea prealabilă a organizației sindicale semnatare;

Este important de menționat că acest Contract colectiv de muncă va produce efecte pentru toți angajații din cadrul Curții de Apel Galați, Tribunalului Vrancea/Galați/\Brăila și la nivelul celor 10 Judecătorii. Mai mult, organizația noastră va supraveghea periodic modul de respectare și aplicare a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă.

Mulțumim colegilor care ne-au oferit sprijinul din partea Federației PUBLISIND și ne-au asigurat expertiza pe durata negocierilor, Andi Nagy  – vicepreședinte și Cosmin Andreica – Președinte al Organizației de Tineret.

*Identitate profesională

Azi am scris istorie! Primul Contract Colectiv pentru grefieri a fost semnat!

În urmă cu mai bine de două luni, am început ceea ce mulți spuneau că este ceva „imposibil”, „nerealizabil” sau „ireal”. A fost vorba despre demersul lansat de Sindicatul DICASTERIAL, prin care

am solicitat inițierea negocierii colective la cele 15 Curți de apel.

Este greu să descriem, dar și mai greu să exprimăm eforturile și presiunea pe care am resimțit-o de la momentul în care am trimis prima adresă și până la momentului primului contact vizual cu președinții curților. Trebuie să vă mărturisim că uneori, în timpul discuțiilor puteam citi stupefacția echipelor de conducere din partea curților, cărora le era greu să înțeleagă că într-o negociere colectivă aveam poziții de egalitate.

Drumul nostru este abia la început, însă vrem ca astăzi să împărtășim cu voi, grefierii, cei „gri”, prima reușită a unei negocieri colective care s-a încheiat la Curtea de Apel Galați, și care reprezintă un act de normalitate de care am fost privați atâția ani. Iar în acest sens, suntem obligați să fim fair play și să recunoaștem buna credință și solicitudinea conducerii instituției față de problemele  propriilor angajați.

Dintre prevederile Contractului Colectiv de Muncă amintim:

 • oficializarea tuturor orelor suplimentare efectuate de către angajați prin pontarea și compensarea lor;
 • efectuarea de ore suplimentare numai cu ACORDUL prealabil al angajatului;
 • compensarea cu procente între 50% – 100% a orelor lucrate în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și pe timpul nopții, cu timp liber corespunzător în funcție de timpul efectiv lucrat;
 • zile libere plătite pentru diferite evenimente personale și familiale ale angajaților;
 • concediu de studii de până la 10 zile;
 • concediu suplimentar de odihnă, în cuantum de 3 zile plătite, ca urmare a suprasolicitării neuropsihice la care sunt expuși grefierii;
 • consultarea obligatorie a organizației sindicale în situații ce privesc profesia;
 • participarea reprezentanților organizației sindicale în Colegiul de conducere atunci când se dezbat aspecte ce se răsfrâng asupra carierei grefierilor;
 • conducătorii unităților au obligația să depună diligențe pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;
 • constituirea unei comisii mixte de dialog, unde reprezentanții organizației sindicale vor analiza semestrial problemele de la nivelul unității;
 • conducătorul unității are obligația să realizeze evaluarea riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă;
 • conducerea unităților are obligația să asigure câte o robă fiecărui grefier iar orice modificare ce va interveni asupra ținutei se va realiza numai după consultarea prealabilă a organizației sindicale semnatare;

Este important de menționat că acest Contract colectiv de muncă va produce efecte pentru toți angajații din cadrul Curții de Apel Galați, Tribunalului Vrancea/Galați/\Brăila și la nivelul celor 10 Judecătorii. Mai mult, organizația noastră va supraveghea periodic modul de respectare și aplicare a prevederilor Contractului Colectiv de Muncă.

Mulțumim colegilor care ne-au oferit sprijinul din partea Federației PUBLISIND și ne-au asigurat expertiza pe durata negocierilor, Andi Nagy  – vicepreședinte și Cosmin Andreica – Președinte al Organizației de Tineret.

*Identitate profesională