Vreau card de membru!

Şi grefierii denunţă cutuma CSM de a elabora regulemente pentru alte categorii de personal, fără a avea atribuţii legale în acest sens

Prevalându-se de acte normative sau regulamente interne proprii sau a căror elaborare au coordonat-o, Consiliul Superior al Magistraturii defilează la pas și modifică nestingherit acte normative sau regulamente care au incidență asupra întregului sistem judiciar românesc.

Cităm din precizările preşedintei CSM, judecător Lia Savonea „nicio dispoziție legală sau regulamentară nu impune președintelui CSM consultarea membrilor Consiliului în vederea convocării ședințelor de plen. Cutumiar, de-a lungul timpului, implementând cooperarea loială între președinte și membrii aleși, aceștia au fost consultați în măsura în care a fost posibil și s-au aflat în activitate” și, mai mult, ”textele anterior citate nu impun președintelui CSM consultarea membrilor pentru convocarea ședinței de plen” (sursa www.stiripesurse.ro).

Fără a pune în discuţie organizarea internă a CSM, nu putem rămâne indiferenţi şi să nu atragem atenţia referitor la această cutumă a CSM de a elabora acte care vizează alte categorii de personal decât magistraţii, fără consultarea organizaţiilor profesionale sau sindicale, deşi acest lucru excede, în unele cazuri, atribuţiilor şi prerogativelor pe care legea le conferă CSM-ului.

De exemplu, chiar în ziua de joi, 03.10.2019, doamna ministru Ana Birchal a transmis într-o scrisoare către Lia Savonea, șefa CSM, că se impune ca, în cazul propunerilor de modificare a Legii privind organizarea Agenției Naționale de Integritate, să fie analizat impactul acestora nu numai din perspectiva CSM, ci și din cea a ANI. În răspunsul emis, șefa CSM, a precizat că CSM a consultat instanțele și parchetele în privința propunerii de modificare a legislației privind organizarea ANI.

Situaţia este similară în privinţa Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești (Hotărârea Plenului CSM nr. 1375/2015), care a fost elaborat fără a se cunoaște în exercitarea căror prerogative, dat fiind că cele conferite de art. 139 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 se referă strict la aprobarea ROI de către Secția de judecători din cadrul CSM, nu și la elaborarea lui.

Nu am fi ridicat această problemă dacă adoptarea ROI-ului nu ar fi grevat activitatea grefierilor prin transferul unor atribuții de la magistrați (cazul redactării după model a hotărârilor judecătorești şi altele). Se pare însă că CSM nu se dezminte și acționează din nou împotriva categoriei noastre profesionale și dorește elaborarea, de unul singur, a unui nou Regulament de Ordine Interioară (vezi minuta Comisiei 2 a CSM).

La punctului 1 al minutei ședinței din data de 30.09.2019 vedem că CSM consideră necesară adoptarea unui nou ROI – chestiune cu care suntem de acord când vedem atribuțiile date grefierilor dar nerecunoscute prin regulament și nici salarizate corespunzător, însă nu putem să nu observăm că CSM își depășește atribuțiile, din nou, și decide constituirea unui grup de lucru în scopul elaborării ROI din care să facă parte doar membrii Secției pentru Judecători a CSM și reprezentanți ai instanțelor judecătorești. Aşadar, fără includerea unor reprezentanți ai categoriei noastre profesionale, având în vedere că multe din aspectele ce vor fi reglementate de noul regulament intern vizează direct activitatea grefierilor, prin mijlocirea cărora se desfășoară aproximativ 80% din activitatea de judecată.

Aceasta deşi organizațiile profesionale și sindicale ale grefierilor au solicitat de nenumărate ori o întâlnire cu reprezentanții CSM, în încercarea de a veni în sprijinul factorilor de decizie, pentru a discuta despre necesitatea elaborării unor noi regulamente și despre alte aspecte ce țin de organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor.

De pildă, Asociația Grefierilor din România a solicitat încă din ianuarie 2019 stabilirea unei întâlniri la CSM care, după ce a fost informat în luna martie despre temele ce se doresc a fi dezbătute, nu a mai dorit să organizeze şedinţa respectivă.

Trebuie menţionat că CSM nu are nicio atribuţie cu privire la cariera grefierilor (a personalului auxiliar de specialitate), ci doar a magistraţilor şi sub aspectul organizării și funcționării instanțelor și parchetelor.

Cu toate acestea organizațiile sindicale și profesionale ale grefierilor s-au comportat și vor continua să o facă și în viitor ca adevărați parteneri de dialog social pentru a putea sprijini orice demers inițiat pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă categoria noastră profesională. Dar pentru aceasta este nevoie de cadrul unui dialog social instituționalizat, deschis și bazat pe sinceritate și încredere reciprocă, nu a unuia guvernat de cutume.

Subliniem acest lucru pentru că nu vom sta în pasivitate dacă la elaborarea proiectului noului regulament de ordine interioară al instanțelor nu vor fi invitați să participe și reprezentanții organizațiilor noastre constituite tocmai în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice şi sociale ale grefierilor.

Trebuie deci să atenționăm CSM că o atitudine care nu este îndreptată spre a da eficiență dialogului social și insistenţa nefericită în a elabora și adopta regulemente vizând activitatea noastră, dar fără consultarea grefierilor, va stârni valuri de proteste şi va acutiza problemele din instanțe și parchete pe care CSM îşi doreşte să le rezolve de unul singur.

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Şi grefierii denunţă cutuma CSM de a elabora regulemente pentru alte categorii de personal, fără a avea atribuţii legale în acest sens

Prevalându-se de acte normative sau regulamente interne proprii sau a căror elaborare au coordonat-o, Consiliul Superior al Magistraturii defilează la pas și modifică nestingherit acte normative sau regulamente care au incidență asupra întregului sistem judiciar românesc.

Cităm din precizările preşedintei CSM, judecător Lia Savonea „nicio dispoziție legală sau regulamentară nu impune președintelui CSM consultarea membrilor Consiliului în vederea convocării ședințelor de plen. Cutumiar, de-a lungul timpului, implementând cooperarea loială între președinte și membrii aleși, aceștia au fost consultați în măsura în care a fost posibil și s-au aflat în activitate” și, mai mult, ”textele anterior citate nu impun președintelui CSM consultarea membrilor pentru convocarea ședinței de plen” (sursa www.stiripesurse.ro).

Fără a pune în discuţie organizarea internă a CSM, nu putem rămâne indiferenţi şi să nu atragem atenţia referitor la această cutumă a CSM de a elabora acte care vizează alte categorii de personal decât magistraţii, fără consultarea organizaţiilor profesionale sau sindicale, deşi acest lucru excede, în unele cazuri, atribuţiilor şi prerogativelor pe care legea le conferă CSM-ului.

De exemplu, chiar în ziua de joi, 03.10.2019, doamna ministru Ana Birchal a transmis într-o scrisoare către Lia Savonea, șefa CSM, că se impune ca, în cazul propunerilor de modificare a Legii privind organizarea Agenției Naționale de Integritate, să fie analizat impactul acestora nu numai din perspectiva CSM, ci și din cea a ANI. În răspunsul emis, șefa CSM, a precizat că CSM a consultat instanțele și parchetele în privința propunerii de modificare a legislației privind organizarea ANI.

Situaţia este similară în privinţa Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești (Hotărârea Plenului CSM nr. 1375/2015), care a fost elaborat fără a se cunoaște în exercitarea căror prerogative, dat fiind că cele conferite de art. 139 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 se referă strict la aprobarea ROI de către Secția de judecători din cadrul CSM, nu și la elaborarea lui.

Nu am fi ridicat această problemă dacă adoptarea ROI-ului nu ar fi grevat activitatea grefierilor prin transferul unor atribuții de la magistrați (cazul redactării după model a hotărârilor judecătorești şi altele). Se pare însă că CSM nu se dezminte și acționează din nou împotriva categoriei noastre profesionale și dorește elaborarea, de unul singur, a unui nou Regulament de Ordine Interioară (vezi minuta Comisiei 2 a CSM).

La punctului 1 al minutei ședinței din data de 30.09.2019 vedem că CSM consideră necesară adoptarea unui nou ROI – chestiune cu care suntem de acord când vedem atribuțiile date grefierilor dar nerecunoscute prin regulament și nici salarizate corespunzător, însă nu putem să nu observăm că CSM își depășește atribuțiile, din nou, și decide constituirea unui grup de lucru în scopul elaborării ROI din care să facă parte doar membrii Secției pentru Judecători a CSM și reprezentanți ai instanțelor judecătorești. Aşadar, fără includerea unor reprezentanți ai categoriei noastre profesionale, având în vedere că multe din aspectele ce vor fi reglementate de noul regulament intern vizează direct activitatea grefierilor, prin mijlocirea cărora se desfășoară aproximativ 80% din activitatea de judecată.

Aceasta deşi organizațiile profesionale și sindicale ale grefierilor au solicitat de nenumărate ori o întâlnire cu reprezentanții CSM, în încercarea de a veni în sprijinul factorilor de decizie, pentru a discuta despre necesitatea elaborării unor noi regulamente și despre alte aspecte ce țin de organizarea și funcționarea instanțelor și parchetelor.

De pildă, Asociația Grefierilor din România a solicitat încă din ianuarie 2019 stabilirea unei întâlniri la CSM care, după ce a fost informat în luna martie despre temele ce se doresc a fi dezbătute, nu a mai dorit să organizeze şedinţa respectivă.

Trebuie menţionat că CSM nu are nicio atribuţie cu privire la cariera grefierilor (a personalului auxiliar de specialitate), ci doar a magistraţilor şi sub aspectul organizării și funcționării instanțelor și parchetelor.

Cu toate acestea organizațiile sindicale și profesionale ale grefierilor s-au comportat și vor continua să o facă și în viitor ca adevărați parteneri de dialog social pentru a putea sprijini orice demers inițiat pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă categoria noastră profesională. Dar pentru aceasta este nevoie de cadrul unui dialog social instituționalizat, deschis și bazat pe sinceritate și încredere reciprocă, nu a unuia guvernat de cutume.

Subliniem acest lucru pentru că nu vom sta în pasivitate dacă la elaborarea proiectului noului regulament de ordine interioară al instanțelor nu vor fi invitați să participe și reprezentanții organizațiilor noastre constituite tocmai în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice şi sociale ale grefierilor.

Trebuie deci să atenționăm CSM că o atitudine care nu este îndreptată spre a da eficiență dialogului social și insistenţa nefericită în a elabora și adopta regulemente vizând activitatea noastră, dar fără consultarea grefierilor, va stârni valuri de proteste şi va acutiza problemele din instanțe și parchete pe care CSM îşi doreşte să le rezolve de unul singur.

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial