Vreau card de membru!

România, în colaps! Dovada că Guvernul nu mai are bani

Ministerul Finanțelor Publice a făcut public ceea ce știam deja: Guvernul nu mai are bani! Totul a fost făcut public, iar documentele sunt extrem de clare.

La data de 6 august 2019, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, a fost supus dezbaterii publice proiectul de ordonanță de guvern privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Deși prin nota de fundamentare avizată de viceprim-ministrul interimar/ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici, România înregistrează o creştere economică, în primul trimestru din 2019, de 5%, se urmărește diminuarea cheltuielilor de personal cu 136,5 milioane lei.

Atât organizația noastră sindicală, încă din anul 2017, cât și Consiliul Superior al Magistraturii, în anul 2019, au reclamat subdimensionarea schemelor de personal din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, fiind sesizat în acest sens însuși Ministerul Justiției.

Astfel, în urma unei situații estimative, în raport de organizarea judiciară și actuala formă a statutului categoriei noastre profesionale, situația necesarului de suplimentat pentru posturile de personal auxiliar de specialitate se prezintă astfel:

  • grefieri cu studii superioare juridice – 3547 posturi;
  • grefieri arhivari – 278 posturi:
  • grefieri registratori – 575 posturi;
  • grefieri cu studii superioare la alte compartimente auxiliare – 474 posturi.

Cu toate acestea, însă, Ministerul Finanțelor Publice propune la Art. VIII din proiectul de ordonanță suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice.

Mai mult, deși se dorește suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, proiectul de act normativ NU va fi supus avizării CSM.

Mergând mai departe, mai observăm că prin nota de fundamentare se dorește inducerea în eroare cu privire la următoarele aspecte:

  • La Secţiunea a-5 a ”Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare”, pct. 1 ”Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ”, lit.a) ”acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativeste precizat că se modifică doar Legea bugetul de stat pe anul 2019 nr. 50/2019.

Acest aspect prezentat este parțial adevărat, întrucât Ministerul Finanțelor Publice omite, intenționat sau nu, faptul că prin propunerea de la Art. XIII din ordonanța publicată pe site se vor face derogări și de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu completările ulterioare, respectiv modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pe înțelesul tuturor, fără niciun argument și fără nicio justificare, în cuprinsul notei de fundamentatre, se propune ca drepturile salariale aferente personalului aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor din subordine să se recalculeze și se stabilească, prin derogare de la art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018, începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. (cine împarte, parte-și face).

Adică, vor pune în plată salariile pentru anul 2022 și sporurile vor fi calculate în procent la acestea, iar nu plafonate la nivelul lunii decembrie 2018, cum este cazul celorlalte categorii de personal care nu sunt ”privilegiate” ca angajații din finanțe.

Așa este când se urmărește scăderea cheltuielilor de personal și se emit ordonanțe la ceas de seară!

În ceea ce privește categoria noastră profesională, SNGJ Dicasterial urma sa solicite dezbatere publică și sa faca propuneri pe marginea proiectului de ordonanță, întrucât rezolvarea unora dintre problemele cu care ne confruntăm implică modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea, iar, atât fostul, cât și actualul ministrul al muncii, au învederat că această lege nu se modifică sub nicio formă și că se va aplica așa cum s-a stabilit, până în anul 2022.

Însă, rămânem în expectativa, având în vedere ca, deși anunțat în presa ca s-a retras proiectul de ordonanță, noi opinam ca este doar o amânare și o încercare de a emite ordonanța când sunt mai puține perechi de ochi ațintite asupra lor.

Totodată, vom fi vigilenți și vom urmări mișcările următoare ale actualului ministru al justiției, Ana Birchall, întrucât nota de fundamentare a proiectului de ordonanță este supusă și avizării acesteia.

 

*Identitate profesioanală!

Echipa SNGJ Dicasterial

Afiliat Federația PUBLISIND

Membru Blocul Național Sindical – BNS –

România, în colaps! Dovada că Guvernul nu mai are bani

Ministerul Finanțelor Publice a făcut public ceea ce știam deja: Guvernul nu mai are bani! Totul a fost făcut public, iar documentele sunt extrem de clare.

La data de 6 august 2019, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, a fost supus dezbaterii publice proiectul de ordonanță de guvern privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Deși prin nota de fundamentare avizată de viceprim-ministrul interimar/ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici, România înregistrează o creştere economică, în primul trimestru din 2019, de 5%, se urmărește diminuarea cheltuielilor de personal cu 136,5 milioane lei.

Atât organizația noastră sindicală, încă din anul 2017, cât și Consiliul Superior al Magistraturii, în anul 2019, au reclamat subdimensionarea schemelor de personal din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, fiind sesizat în acest sens însuși Ministerul Justiției.

Astfel, în urma unei situații estimative, în raport de organizarea judiciară și actuala formă a statutului categoriei noastre profesionale, situația necesarului de suplimentat pentru posturile de personal auxiliar de specialitate se prezintă astfel:

  • grefieri cu studii superioare juridice – 3547 posturi;
  • grefieri arhivari – 278 posturi:
  • grefieri registratori – 575 posturi;
  • grefieri cu studii superioare la alte compartimente auxiliare – 474 posturi.

Cu toate acestea, însă, Ministerul Finanțelor Publice propune la Art. VIII din proiectul de ordonanță suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice.

Mai mult, deși se dorește suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, proiectul de act normativ NU va fi supus avizării CSM.

Mergând mai departe, mai observăm că prin nota de fundamentare se dorește inducerea în eroare cu privire la următoarele aspecte:

  • La Secţiunea a-5 a ”Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare”, pct. 1 ”Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ”, lit.a) ”acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativeste precizat că se modifică doar Legea bugetul de stat pe anul 2019 nr. 50/2019.

Acest aspect prezentat este parțial adevărat, întrucât Ministerul Finanțelor Publice omite, intenționat sau nu, faptul că prin propunerea de la Art. XIII din ordonanța publicată pe site se vor face derogări și de la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu completările ulterioare, respectiv modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Pe înțelesul tuturor, fără niciun argument și fără nicio justificare, în cuprinsul notei de fundamentatre, se propune ca drepturile salariale aferente personalului aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor din subordine să se recalculeze și se stabilească, prin derogare de la art. 34 alin. (2) din OUG nr. 114/2018, începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. (cine împarte, parte-și face).

Adică, vor pune în plată salariile pentru anul 2022 și sporurile vor fi calculate în procent la acestea, iar nu plafonate la nivelul lunii decembrie 2018, cum este cazul celorlalte categorii de personal care nu sunt ”privilegiate” ca angajații din finanțe.

Așa este când se urmărește scăderea cheltuielilor de personal și se emit ordonanțe la ceas de seară!

În ceea ce privește categoria noastră profesională, SNGJ Dicasterial urma sa solicite dezbatere publică și sa faca propuneri pe marginea proiectului de ordonanță, întrucât rezolvarea unora dintre problemele cu care ne confruntăm implică modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea, iar, atât fostul, cât și actualul ministrul al muncii, au învederat că această lege nu se modifică sub nicio formă și că se va aplica așa cum s-a stabilit, până în anul 2022.

Însă, rămânem în expectativa, având în vedere ca, deși anunțat în presa ca s-a retras proiectul de ordonanță, noi opinam ca este doar o amânare și o încercare de a emite ordonanța când sunt mai puține perechi de ochi ațintite asupra lor.

Totodată, vom fi vigilenți și vom urmări mișcările următoare ale actualului ministru al justiției, Ana Birchall, întrucât nota de fundamentare a proiectului de ordonanță este supusă și avizării acesteia.

 

*Identitate profesioanală!

Echipa SNGJ Dicasterial

Afiliat Federația PUBLISIND

Membru Blocul Național Sindical – BNS –