Vreau card de membru!

Prea târziu, domnule Toader!

Aflăm că fostul ministru al justiției, domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, face postări pe Facebook despre cât de eficient a fost mandatul domniei sale la cârma Ministerului Justiției, deși, în cuprinsul mult lăudatului Raport de la MJ, din perioada 23 februarie 2017 – 23 aprilie 2019 nu am regăsit și măsuri concrete adoptate pentru cea mai numeroasă categorie profesională din sistemul de justiție din România – personalul auxiliar de specialitate și conex.

Astăzi discutăm despre ”Dosarul electronic – la nivelul fiecărei instanțe de judecată !” 

Da, domnule ministru, ne dorim un dosar electronic pentru eficientizarea activității de justiție, însă nu cu actualele scheme de personal din instanțe și parchete, mult subdimensionate prin raportare la volumul de activitate, în continuă creștere, dar, mai ales, la atribuțiile suplimentare date în sarcina grefierilor ca urmare a modificărilor legislative de-a lungul anilor. Pentru că nu ar face altceva decât să loviți direct tot în cel care trage… (știți vorba din popor!)

Este adevărat că putem vorbi despre ședințe cu un număr mai redus de dosare și care nu se mai întind până la ore târzii în noapte, deși mai sunt și cazuri când vedem lumina aprinsă și la ora 22:00, la multe instanțe și parchete, însă trebuie să vorbim, mai ales, de atribuțiile de natură administrativă care au grevat activitatea grefierilor prin transferul lor de la magistrați.

Da, în ședințe dosarele ajung în stare de judecată și administrare de probatoriu și s-au redus termenele de soluționare, iar asta se ”datorează” procedurii de regularizare și de cameră preliminară, etape introduse de noile coduri și care sunt efectuate efectiv de grefieri, cum este și redactarea ”după model” a hotărârilor judecătorești.

Reamintim că sistemul judiciar nu este format numai din judecători și procurori, iar în activitatea de judecată și de urmărire penală personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete joacă un rol important, prin grija și mijlocirea grefierilor desfășurându-se majoritatea activităților specifice sistemului.

Este de apreciat că se încearcă înlocuirea echipamentelor IT, așa cum am sesizat de nenumărate ori și nimeni nu a luat o decizie fermă în acest sens, la fel cum este de apreciat și faptul că se încearcă achiziționarea de programe informatice care, sperăm și noi, să eficientizeze și să faciliteze activitatea de înfăptuire a justiției, iar nu ca cele actuale care nu au făcut altceva decât să îngreuneze și mai mult activitatea.

La fel cum ne-am fi dorit ca acestea să fie, de fapt, concepute în urma unui proces de consultare reală în sistem cu personalul care le utilizează efectiv, pentru o mai ușoară implementare, dar, mai ales de către colegii specialiști IT și nu achiziționate, bani care ar putea să fie folosiți pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă… doar îi plătim la nivelul specialiștilor IT din mediul privat, caz în care ar trebui să facă programe destinate eficientizării actului de justiție, iar nu doar administrarea rețelei LAN, aspirat de calculatoare și instalări de Mircrosoft Office…

Nu cred că este cazul să mai reamintim, pentru că au rămas scrise, atât adrese, memorii, cât și articole, și despre necesitatea unei analize riguroase a resursei umane în sistem cu consecința suplimentării corespunzătoare a schemelor de personal, tocmai în vederea pregătirii sistemului pentru tehnologizare și informatizare.

Toate astea s-ar fi desfășurat în condiții normale și și-ar fi atins scopul dacă ați fi tratat ca adevărați parteneri de dialog social organizațiile sindicale și profesionale ale personalului auxiliar de specialitate, așa cum ați făcut-o numai cu cele ale altor categorii din sistem…

Și nu ne referim la întâlniri și discuții sterile, organizate doar sub presiunea protestelor și doar de dragul de a ”bifa”, rezultatul fiind tergiversarea rezolvării problemelor reale din sistem, pentru că, da, dacă doreați cu adevărat rezolvarea problemelor din sistem, începeați cu cele reale.

Vă mai reamintim, încă o dată, pentru posteritate:

 • subfinanțarea cronică, atât sub aspectul resurselor materiale, dar, mai ales sub cel al resursei umane;
 • volumul de muncă în continuă creștere, ca urmare tocmai a modificărilor legislative;
 • zecile de mii de ore suplimentare efectuate la nivel național și neplătite sau compensate cu timp liber corespunzător;
 • specificul activității de judecată sau de urmărire penală, cu ședințe sau anchete care știi la ce oră încep, însă nu știi și când se termină;
 • aparatura uzată și condițiile de muncă inumane și degradante, birouri fără lumină naturală și suprapopulate și lipsa materialelor necesare desfășurării activității în condiții optime;
 • resursa umană și capacitatea acesteia de a se intregra, din mers, într-un sistem în continuă schimbare, lipsa timpului necesar pentru pregătire profesională, dar, mai ales pentru odihnă și viață personală.

 Și toate astea pentru un act de justiție imparțial și cu celeritate… dar, mai ales, pentru oameni!

 

P.S.: Oare ne întoarcem la mașina de scris? Poate așa se vor redacta în termen hotărârile judecătorești.

 

*Identitate profesională

Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial

Afiliat Federația PUBLISIND

Membru Blocul Național Sindical – BNS –

Prea târziu, domnule Toader!

Aflăm că fostul ministru al justiției, domnul prof. univ. dr. Tudorel Toader, face postări pe Facebook despre cât de eficient a fost mandatul domniei sale la cârma Ministerului Justiției, deși, în cuprinsul mult lăudatului Raport de la MJ, din perioada 23 februarie 2017 – 23 aprilie 2019 nu am regăsit și măsuri concrete adoptate pentru cea mai numeroasă categorie profesională din sistemul de justiție din România – personalul auxiliar de specialitate și conex.

Astăzi discutăm despre ”Dosarul electronic – la nivelul fiecărei instanțe de judecată !” 

Da, domnule ministru, ne dorim un dosar electronic pentru eficientizarea activității de justiție, însă nu cu actualele scheme de personal din instanțe și parchete, mult subdimensionate prin raportare la volumul de activitate, în continuă creștere, dar, mai ales, la atribuțiile suplimentare date în sarcina grefierilor ca urmare a modificărilor legislative de-a lungul anilor. Pentru că nu ar face altceva decât să loviți direct tot în cel care trage… (știți vorba din popor!)

Este adevărat că putem vorbi despre ședințe cu un număr mai redus de dosare și care nu se mai întind până la ore târzii în noapte, deși mai sunt și cazuri când vedem lumina aprinsă și la ora 22:00, la multe instanțe și parchete, însă trebuie să vorbim, mai ales, de atribuțiile de natură administrativă care au grevat activitatea grefierilor prin transferul lor de la magistrați.

Da, în ședințe dosarele ajung în stare de judecată și administrare de probatoriu și s-au redus termenele de soluționare, iar asta se ”datorează” procedurii de regularizare și de cameră preliminară, etape introduse de noile coduri și care sunt efectuate efectiv de grefieri, cum este și redactarea ”după model” a hotărârilor judecătorești.

Reamintim că sistemul judiciar nu este format numai din judecători și procurori, iar în activitatea de judecată și de urmărire penală personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete joacă un rol important, prin grija și mijlocirea grefierilor desfășurându-se majoritatea activităților specifice sistemului.

Este de apreciat că se încearcă înlocuirea echipamentelor IT, așa cum am sesizat de nenumărate ori și nimeni nu a luat o decizie fermă în acest sens, la fel cum este de apreciat și faptul că se încearcă achiziționarea de programe informatice care, sperăm și noi, să eficientizeze și să faciliteze activitatea de înfăptuire a justiției, iar nu ca cele actuale care nu au făcut altceva decât să îngreuneze și mai mult activitatea.

La fel cum ne-am fi dorit ca acestea să fie, de fapt, concepute în urma unui proces de consultare reală în sistem cu personalul care le utilizează efectiv, pentru o mai ușoară implementare, dar, mai ales de către colegii specialiști IT și nu achiziționate, bani care ar putea să fie folosiți pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă… doar îi plătim la nivelul specialiștilor IT din mediul privat, caz în care ar trebui să facă programe destinate eficientizării actului de justiție, iar nu doar administrarea rețelei LAN, aspirat de calculatoare și instalări de Mircrosoft Office…

Nu cred că este cazul să mai reamintim, pentru că au rămas scrise, atât adrese, memorii, cât și articole, și despre necesitatea unei analize riguroase a resursei umane în sistem cu consecința suplimentării corespunzătoare a schemelor de personal, tocmai în vederea pregătirii sistemului pentru tehnologizare și informatizare.

Toate astea s-ar fi desfășurat în condiții normale și și-ar fi atins scopul dacă ați fi tratat ca adevărați parteneri de dialog social organizațiile sindicale și profesionale ale personalului auxiliar de specialitate, așa cum ați făcut-o numai cu cele ale altor categorii din sistem…

Și nu ne referim la întâlniri și discuții sterile, organizate doar sub presiunea protestelor și doar de dragul de a ”bifa”, rezultatul fiind tergiversarea rezolvării problemelor reale din sistem, pentru că, da, dacă doreați cu adevărat rezolvarea problemelor din sistem, începeați cu cele reale.

Vă mai reamintim, încă o dată, pentru posteritate:

 • subfinanțarea cronică, atât sub aspectul resurselor materiale, dar, mai ales sub cel al resursei umane;
 • volumul de muncă în continuă creștere, ca urmare tocmai a modificărilor legislative;
 • zecile de mii de ore suplimentare efectuate la nivel național și neplătite sau compensate cu timp liber corespunzător;
 • specificul activității de judecată sau de urmărire penală, cu ședințe sau anchete care știi la ce oră încep, însă nu știi și când se termină;
 • aparatura uzată și condițiile de muncă inumane și degradante, birouri fără lumină naturală și suprapopulate și lipsa materialelor necesare desfășurării activității în condiții optime;
 • resursa umană și capacitatea acesteia de a se intregra, din mers, într-un sistem în continuă schimbare, lipsa timpului necesar pentru pregătire profesională, dar, mai ales pentru odihnă și viață personală.

 Și toate astea pentru un act de justiție imparțial și cu celeritate… dar, mai ales, pentru oameni!

 

P.S.: Oare ne întoarcem la mașina de scris? Poate așa se vor redacta în termen hotărârile judecătorești.

 

*Identitate profesională

Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial

Afiliat Federația PUBLISIND

Membru Blocul Național Sindical – BNS –