Vreau card de membru!

Ministrul Ana Birchall acordă atenție Statutului grefierilor

Imediat după desemnarea ca interimar la Ministerul Justiției, Ana Birchall a convocat o ședință de lucru cu organizațiile profesionale și sindicale constituite la nivelul categoriei profesionale a personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete.

În cadrul ședinței de lucru ministrul a solicitat reprezentanților organizațiilor prezente o informare detaliată cu privire la problemele existente în domeniul grefei judiciare și întocmirea unui plan de măsuri ce se impun a fi adoptate în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă categoria noastră profesională.

Totodată, Ministrul Justiției, Ana Birchall a solicitat reprezentanților organizațiilor să se comporte ca adevărați parteneri de dialog social, precum și sprijinin reciproc pentru rezolvarea problemelor, în cadrul unui dialog social instituționalizat, deschis și bazat pe sinceritate și încredere reciprocă.

 

Potrivit Legii Dialogului social nr. 62/2011, dialogul social este definit ca fiind procesul voluntar prin care partenerii sociali se informează, se consultă şi negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun, precum și pe baza recunoașterii reciproce a partenerilor de dialog social, ca acord voluntar prin care aceștia îşi recunosc unul altuia legitimitatea în vederea stabilirii unui demers comun.

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a fost desemnat să întocmească planul de măsuri care a fost înaintat Ministrului Justiției în data de 5 iunie 2019, principalele probleme supuse analizei și soluționării de către ministru, vizând:

 • Stadiul proiectului de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, sens în care s-a propus modificarea, în procedură de urgență, a actualei forme a statutului, în principal în ceea ce privește armonizarea anumitor prevederi statutare cu cele din alte acte normative conexe sau secundare, precum și modificarea conținutului articolelor care au fost declarate neconstituționale și punerea lor în acord cu Deciziile Curții Constituționale;
 • Necesitatea elaborării unui nou statut pentru profesia de Grefier, având în vedere modificările legislative succesive, atât ale actelor care reglementează profesia, cât și ale codurilor de procedură, prin care au fost transferate o serie de atribuții de la magistrați la grefieri, cu respectarea principiului proporționalității consacrat de Uniunea Europeană, solicitându-se constituirea unui grup de lucru în acest sens;
 • Inițierea elaborării standardelor ocupaționale și a calificărilor profesionale corespunzătoare pentru funcțiile care compun categoria profesională a personalului de specialitate din instanțe și parchete și ierarhizarea acestora, cu modificarea corespunzătoare a funcțiilor în C.O.R.;
 • Salarizarea neunitară între funcțiile ce compun categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate, pe de o parte, ca efect al aplicării neunitare a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și, pe de altă parte, ca urmare a modificărilor legislative intervenite asupra textului inițial al legii;
 • Pontarea reală a timpului de muncă efectiv lucrat și plata orelor suplimentare;
 • Plata integrală a drepturilor restante de natură salarială recunoscute prin decizii administrative și hotărâri judecătorești ca urmare a aplicării neunitare sau neaplicarea legilor de salarizare succesive;
 • Reanalizarea schemelor de personal din instanțe și parchete și suplimentarea acestora cu 1000 posturi la nivel național, în perioada 2019-2022, prin elaborarea unor standarde pe linie de resurse umane, raportate la volum de muncă și alți indicatori sau particularități;
 • Inițierea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități – Ministerul Justiției, Curți de apel și instanțele din aria de competență a acestora, pentru o reglementare unitară în ceea ce privește evaluarea riscurilor psihosociale la locul de muncă pentru prevenirea și recunoașterea bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activității, adoptarea unor măsuri concrete pentru diminuarea stresului și a suprasolicitării neuropsihice, dar și pentru efectuarea de analize medicale și psihologice menite să identifice vulnerabilitățile stării de sănătate a personalului;
 • Necesitatea modificării şi completării H.G. nr. 725/1993 privind stabilirea ținutei vestimentare a magistraților şi grefierilor, sub aspectul schimbării culorii robei purtate de grefierii care participă în ședințe de judecată – categorie profesională care are obligația legală de a purta robă în ședința de judecată și a cărei culoare este diferită față de celelalte categorii care au aceeași obligație legală (judecători, procurori, avocați, consilieri juridici).

În ceea ce privește modificarea actualei forme a statutului profesiei, au avut loc mai multe întâlniri (vezi link), în ultima ședință de lucru din data de 12 iulie 2019, fiind agreată o formă de proiect de modificare a actualei Legi nr. 567/2004, urmând ca Ministrul Justiției să comunice calendarul detaliat privind procedura de avizare interministerială și adoptare în procedură parlamentară.

Relativ la celelalte probleme ce vizează categoria noastră profesională, urmează, de asemenea ca Ministrul Justiției să întreprindă o analiză a acestora și să comunice măsurile pe care le va întreprinde în vederea rezolvării lor.

Însă cum cea mai importantă problemă a unei categorii profesionale este legea care reglementează Statutul acesteia, necesară (în cazul nostru) pentru redarea identității profesionale, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor categorii profesionale din Justiție, Ministrul Ana Birchall nu a stat pe gânduri și a dat eficiență dialogului social, apreciind oportună solicitarea noastră privind constituirea unui grup de lucru în vederea elaborării unui nou statut al profesiei de Grefier (vezi adresa).

 

În perioada următoare, SNGJ Dicasterial va desemna reprezentanții în grupul de lucru ce se va constitui la Ministerul Jusțiției și se va comporta ca un adevărat partener de dialog social în vederea aducerii la îndeplinire a scopului pentru care a fost înființat, acela de a apăra drepturile profesionale, economice și sociale ale membrilor săi, precum și pentru apărarea reputației profesiei de Grefier.

 

*Identitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Afiliat Federația PUBLISIND

Membru Blocul Național Sindical – BNS –

 

Ministrul Ana Birchall acordă atenție Statutului grefierilor

Imediat după desemnarea ca interimar la Ministerul Justiției, Ana Birchall a convocat o ședință de lucru cu organizațiile profesionale și sindicale constituite la nivelul categoriei profesionale a personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete.

În cadrul ședinței de lucru ministrul a solicitat reprezentanților organizațiilor prezente o informare detaliată cu privire la problemele existente în domeniul grefei judiciare și întocmirea unui plan de măsuri ce se impun a fi adoptate în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă categoria noastră profesională.

Totodată, Ministrul Justiției, Ana Birchall a solicitat reprezentanților organizațiilor să se comporte ca adevărați parteneri de dialog social, precum și sprijinin reciproc pentru rezolvarea problemelor, în cadrul unui dialog social instituționalizat, deschis și bazat pe sinceritate și încredere reciprocă.

 

Potrivit Legii Dialogului social nr. 62/2011, dialogul social este definit ca fiind procesul voluntar prin care partenerii sociali se informează, se consultă şi negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun, precum și pe baza recunoașterii reciproce a partenerilor de dialog social, ca acord voluntar prin care aceștia îşi recunosc unul altuia legitimitatea în vederea stabilirii unui demers comun.

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial a fost desemnat să întocmească planul de măsuri care a fost înaintat Ministrului Justiției în data de 5 iunie 2019, principalele probleme supuse analizei și soluționării de către ministru, vizând:

 • Stadiul proiectului de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești şi al parchetelor de pe lângă acestea, sens în care s-a propus modificarea, în procedură de urgență, a actualei forme a statutului, în principal în ceea ce privește armonizarea anumitor prevederi statutare cu cele din alte acte normative conexe sau secundare, precum și modificarea conținutului articolelor care au fost declarate neconstituționale și punerea lor în acord cu Deciziile Curții Constituționale;
 • Necesitatea elaborării unui nou statut pentru profesia de Grefier, având în vedere modificările legislative succesive, atât ale actelor care reglementează profesia, cât și ale codurilor de procedură, prin care au fost transferate o serie de atribuții de la magistrați la grefieri, cu respectarea principiului proporționalității consacrat de Uniunea Europeană, solicitându-se constituirea unui grup de lucru în acest sens;
 • Inițierea elaborării standardelor ocupaționale și a calificărilor profesionale corespunzătoare pentru funcțiile care compun categoria profesională a personalului de specialitate din instanțe și parchete și ierarhizarea acestora, cu modificarea corespunzătoare a funcțiilor în C.O.R.;
 • Salarizarea neunitară între funcțiile ce compun categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate, pe de o parte, ca efect al aplicării neunitare a dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și, pe de altă parte, ca urmare a modificărilor legislative intervenite asupra textului inițial al legii;
 • Pontarea reală a timpului de muncă efectiv lucrat și plata orelor suplimentare;
 • Plata integrală a drepturilor restante de natură salarială recunoscute prin decizii administrative și hotărâri judecătorești ca urmare a aplicării neunitare sau neaplicarea legilor de salarizare succesive;
 • Reanalizarea schemelor de personal din instanțe și parchete și suplimentarea acestora cu 1000 posturi la nivel național, în perioada 2019-2022, prin elaborarea unor standarde pe linie de resurse umane, raportate la volum de muncă și alți indicatori sau particularități;
 • Inițierea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități – Ministerul Justiției, Curți de apel și instanțele din aria de competență a acestora, pentru o reglementare unitară în ceea ce privește evaluarea riscurilor psihosociale la locul de muncă pentru prevenirea și recunoașterea bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activității, adoptarea unor măsuri concrete pentru diminuarea stresului și a suprasolicitării neuropsihice, dar și pentru efectuarea de analize medicale și psihologice menite să identifice vulnerabilitățile stării de sănătate a personalului;
 • Necesitatea modificării şi completării H.G. nr. 725/1993 privind stabilirea ținutei vestimentare a magistraților şi grefierilor, sub aspectul schimbării culorii robei purtate de grefierii care participă în ședințe de judecată – categorie profesională care are obligația legală de a purta robă în ședința de judecată și a cărei culoare este diferită față de celelalte categorii care au aceeași obligație legală (judecători, procurori, avocați, consilieri juridici).

În ceea ce privește modificarea actualei forme a statutului profesiei, au avut loc mai multe întâlniri (vezi link), în ultima ședință de lucru din data de 12 iulie 2019, fiind agreată o formă de proiect de modificare a actualei Legi nr. 567/2004, urmând ca Ministrul Justiției să comunice calendarul detaliat privind procedura de avizare interministerială și adoptare în procedură parlamentară.

Relativ la celelalte probleme ce vizează categoria noastră profesională, urmează, de asemenea ca Ministrul Justiției să întreprindă o analiză a acestora și să comunice măsurile pe care le va întreprinde în vederea rezolvării lor.

Însă cum cea mai importantă problemă a unei categorii profesionale este legea care reglementează Statutul acesteia, necesară (în cazul nostru) pentru redarea identității profesionale, așa cum s-a întâmplat și în cazul altor categorii profesionale din Justiție, Ministrul Ana Birchall nu a stat pe gânduri și a dat eficiență dialogului social, apreciind oportună solicitarea noastră privind constituirea unui grup de lucru în vederea elaborării unui nou statut al profesiei de Grefier (vezi adresa).

 

În perioada următoare, SNGJ Dicasterial va desemna reprezentanții în grupul de lucru ce se va constitui la Ministerul Jusțiției și se va comporta ca un adevărat partener de dialog social în vederea aducerii la îndeplinire a scopului pentru care a fost înființat, acela de a apăra drepturile profesionale, economice și sociale ale membrilor săi, precum și pentru apărarea reputației profesiei de Grefier.

 

*Identitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Afiliat Federația PUBLISIND

Membru Blocul Național Sindical – BNS –