Vreau card de membru!

Manifest: Sunt grefier, am demnitate și vreau identitate profesională!

”Sunt grefier și am demnitate” și ”Identitate profesională” sunt mesajele postate de majoritatea grefierilor pe grupurile de socializare în semn de protest față de încercările de diminuare a rolului grefierilor în înfăptuirea actului de justiție și față de afrontul adus profesiei prin pasivitatea factorilor decidenți față de principalele probleme cu care se confruntă profesia.

Despre profesia de grefier se vorbește foarte puțin sau deloc, iar, atunci când se vorbește, este când ajunge cuțitul la os, așa cum a fost și în anii 2017 și 2018 când au avut loc proteste ale grefierilor, specialiști ai instanțelor și parchetelor, care au cerut, în principal:

  • o analiză riguroasă a resurselor umane și dimensionarea corespunzătoare a schemelor de personal în raport de volumul de activitate în continuă creștere;
  • normarea muncii, întrucât munca unui grefier nu ține cont nici de programul clasic, de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână și nici de sarcini de serviciu împărțite în mod egal, munca suplimentară efectuată depășește cu mult cele 360 de zile prevăzute de Codul muncii, iar activitatea specifică nu permite compensarea acestora nici măcar cu timp liber corespunzător;
  • condiții de muncă mai bune și care să respecte normele europene de securitate și sănătate în muncă, implicit aparatură tehnică modernă;
  • adoptarea unui nou statut al profesiei și regulamente care să corespundă realităților din instanțe și parchete ca efect al modificărilor legislative prin care au fost transferate o serie de atribuții administrative de la magistrați la grefieri;
  • o salarizare adecvată care să respecte principiul proporționalității consacrat la nivelul Uniunii Europene, în sensul ca atribuțiile date în sarcina grefierilor să fie transpuse într-o legislație corespunzătoare și să atragă, implicit, o remunerație pe măsură.

Categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete a tot încercat să dea eficiență dialogului social în raporturile cu factorii de decizie, însă, se pare că această perioadă se apropie de sfârșit.

Întrucât problemele profesiei durează de mai bine de 10 ani de zile, în urma unei adrese destinate prim-ministrului României, au fost comunicate toate problemele cu care se confruntă categoria profesională a grefierilor (vezi Adresa nr. 169 – Guvern – comunicare probleme grefieri – 13.02.2019) ceea ce a generat o întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Justiției, miercuri, 27 februarie 2019.

Cu privire la proiectul de lege privind Statutul personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete, reprezentanții Ministerului Justiției au comunicat că acesta este trimis în procedură de avizare interministerială încă din 1 februarie 2019 și se află la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care, nici la momentul întâlnirii nu a comunicat avizul pe acest proiect.

În contextul acestei întâlniri, au fost solicitate și puse la dispoziție toate documentele care să confirme demersurile și corespondența purtată de Ministerul Justiției cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu privire la elaborarea grilei de salarizare prevăzută în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și cu privire la corectarea grilei în sensul modificării coeficienților de ierarhizare, pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea.

Cu privire la salarizarea grefierilor, din lecturarea documentelor primite, rezultă fără putință de tăgadă că Ministerul Justiției a înaintat Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în anul 2017, cât și în anul 2018, atât observații cu privire la proiectul legii de salarizare, cât și propuneri ulterioare de corectare a coeficienților, însă, Ministerul Muncii și Justiției Sociale nu a ținut cont de acestea și nu a întreprins demersurile necesare decât pentru îndreptarea erorilor materiale din lege, nu și pentru înlăturarea prejudiciului creat categoriei noastre profesionale.

În urma a numeroase solicitări, în raport și de agenda încărcată, Ministrul Muncii și Justiției Sociale, a convocat organizațiile sindicale constituite la nivelul profesiei, în data de 4 martie 2019, întâlnire la care am solicitat și participarea Ministrului Justiției.

Întâlnirea va viza discuții cu privire la proiectul de lege privind Statutul personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete și necesitatea identificării unor soluții legislative pentru rezolvarea problemelor de natură salarială cu care ne confruntăm, organizația noastră sindicală având o propunere în acest sens (vezi propunerea).

Apreciem că se impune și se justifică o salarizare corespunzătoare a grefierilor, întrucât:

Sistemul judiciar din România trebuie să evolueze inclusiv în ceea ce privește profesia de grefier și rolul acesteia la înfăptuirea actului de justiție, în prezent, aproximativ 90% din grefieri sunt absolvenți de studii superioare juridice, iar, prin intrarea în vigoare a noilor coduri au fost transferate o serie de atribuții de la magistrați către grefieri.

Prin urmare, creșterea rolului grefierului în înfăptuirea actului de justiție trebuie să fie privită și prin asigurarea unei salarizări corespunzătoare, prin raportare directă tocmai la regimul de interdicții și incompatibilități care grevează această profesie – același prevăzut de lege și pentru magistrați și desfășurarea activității în condiții de muncă grele, vătămătoare și periculoase, precum și pentru asigurarea unei stabilități în sistem, prin intermediul unei pensii de serviciu.

Din această perspectivă, independența și competența corpului grefierilor a reprezentat una dintre premisele fundamentale ale asigurării unui real acces la justiție, permițându-i acestuia să fie garantul existenței statului de drept, al întăririi respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Garantarea independenței grefierilor se realizează și prin asigurarea remunerației adecvate a acestei categorii profesionale, prin crearea premiselor legale pentru instituirea unui sistem adecvat de salarizare a tuturor categoriilor de personal din compartimentele auxiliare ale instanțelor judecătorești și parchetelor, precum și prin eliminarea discrepanțelor intervenite între aceste categorii profesionale, având în vedere răspunderea, complexitatea și riscurile funcției prezintă același grad de dificultate, pentru toate categoriile de personal auxiliar.

Asigurarea unei salarizări adecvate a acestei categorii profesionale va contribui la asigurarea stabilității în funcție a acestui personal, prin recunoașterea valorii și motivarea acestuia, fapt ce va conduce implicit la eficientizarea actului de justiție.

Nerezolvarea problemelor cu care se confruntă categoria profesională, pasivitatea factorilor decidenți și neadoptarea unui act normativ conform celor anterior solicitate, vor genera mișcări de protest, care vor conduce până la blocarea totală a activității în instanțe și parchete.

Precizăm că un număr de 3832 persoane, personal auxiliar de specialitate, conex și contractual – membrii ai SNGJ Dicasterial sau ai sindicatelor colaboratoare și personal auxiliar de specialitate și conex care nu au calitatea de membru de sindicat, și-au manifestat intenția de a participa la forme de protest sau grevă, organizate de sindicat, în condițiile legii.

Calendarul și forma mișcărilor de protest vor fi anunțate ulterior, în raport de rezultatul întâlnirii din data de 4 martie 2019 de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

 

*Identitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Afiliat Federația Publisind

Membru Blocul Național Sindical – BNS –

Manifest: Sunt grefier, am demnitate și vreau identitate profesională!

”Sunt grefier și am demnitate” și ”Identitate profesională” sunt mesajele postate de majoritatea grefierilor pe grupurile de socializare în semn de protest față de încercările de diminuare a rolului grefierilor în înfăptuirea actului de justiție și față de afrontul adus profesiei prin pasivitatea factorilor decidenți față de principalele probleme cu care se confruntă profesia.

Despre profesia de grefier se vorbește foarte puțin sau deloc, iar, atunci când se vorbește, este când ajunge cuțitul la os, așa cum a fost și în anii 2017 și 2018 când au avut loc proteste ale grefierilor, specialiști ai instanțelor și parchetelor, care au cerut, în principal:

  • o analiză riguroasă a resurselor umane și dimensionarea corespunzătoare a schemelor de personal în raport de volumul de activitate în continuă creștere;
  • normarea muncii, întrucât munca unui grefier nu ține cont nici de programul clasic, de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână și nici de sarcini de serviciu împărțite în mod egal, munca suplimentară efectuată depășește cu mult cele 360 de zile prevăzute de Codul muncii, iar activitatea specifică nu permite compensarea acestora nici măcar cu timp liber corespunzător;
  • condiții de muncă mai bune și care să respecte normele europene de securitate și sănătate în muncă, implicit aparatură tehnică modernă;
  • adoptarea unui nou statut al profesiei și regulamente care să corespundă realităților din instanțe și parchete ca efect al modificărilor legislative prin care au fost transferate o serie de atribuții administrative de la magistrați la grefieri;
  • o salarizare adecvată care să respecte principiul proporționalității consacrat la nivelul Uniunii Europene, în sensul ca atribuțiile date în sarcina grefierilor să fie transpuse într-o legislație corespunzătoare și să atragă, implicit, o remunerație pe măsură.

Categoria profesională a personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete a tot încercat să dea eficiență dialogului social în raporturile cu factorii de decizie, însă, se pare că această perioadă se apropie de sfârșit.

Întrucât problemele profesiei durează de mai bine de 10 ani de zile, în urma unei adrese destinate prim-ministrului României, au fost comunicate toate problemele cu care se confruntă categoria profesională a grefierilor (vezi Adresa nr. 169 – Guvern – comunicare probleme grefieri – 13.02.2019) ceea ce a generat o întâlnire cu reprezentanți ai Ministerului Justiției, miercuri, 27 februarie 2019.

Cu privire la proiectul de lege privind Statutul personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete, reprezentanții Ministerului Justiției au comunicat că acesta este trimis în procedură de avizare interministerială încă din 1 februarie 2019 și se află la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, care, nici la momentul întâlnirii nu a comunicat avizul pe acest proiect.

În contextul acestei întâlniri, au fost solicitate și puse la dispoziție toate documentele care să confirme demersurile și corespondența purtată de Ministerul Justiției cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu privire la elaborarea grilei de salarizare prevăzută în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și cu privire la corectarea grilei în sensul modificării coeficienților de ierarhizare, pentru personalul auxiliar de specialitate din instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea.

Cu privire la salarizarea grefierilor, din lecturarea documentelor primite, rezultă fără putință de tăgadă că Ministerul Justiției a înaintat Ministerului Muncii și Justiției Sociale, în anul 2017, cât și în anul 2018, atât observații cu privire la proiectul legii de salarizare, cât și propuneri ulterioare de corectare a coeficienților, însă, Ministerul Muncii și Justiției Sociale nu a ținut cont de acestea și nu a întreprins demersurile necesare decât pentru îndreptarea erorilor materiale din lege, nu și pentru înlăturarea prejudiciului creat categoriei noastre profesionale.

În urma a numeroase solicitări, în raport și de agenda încărcată, Ministrul Muncii și Justiției Sociale, a convocat organizațiile sindicale constituite la nivelul profesiei, în data de 4 martie 2019, întâlnire la care am solicitat și participarea Ministrului Justiției.

Întâlnirea va viza discuții cu privire la proiectul de lege privind Statutul personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete și necesitatea identificării unor soluții legislative pentru rezolvarea problemelor de natură salarială cu care ne confruntăm, organizația noastră sindicală având o propunere în acest sens (vezi propunerea).

Apreciem că se impune și se justifică o salarizare corespunzătoare a grefierilor, întrucât:

Sistemul judiciar din România trebuie să evolueze inclusiv în ceea ce privește profesia de grefier și rolul acesteia la înfăptuirea actului de justiție, în prezent, aproximativ 90% din grefieri sunt absolvenți de studii superioare juridice, iar, prin intrarea în vigoare a noilor coduri au fost transferate o serie de atribuții de la magistrați către grefieri.

Prin urmare, creșterea rolului grefierului în înfăptuirea actului de justiție trebuie să fie privită și prin asigurarea unei salarizări corespunzătoare, prin raportare directă tocmai la regimul de interdicții și incompatibilități care grevează această profesie – același prevăzut de lege și pentru magistrați și desfășurarea activității în condiții de muncă grele, vătămătoare și periculoase, precum și pentru asigurarea unei stabilități în sistem, prin intermediul unei pensii de serviciu.

Din această perspectivă, independența și competența corpului grefierilor a reprezentat una dintre premisele fundamentale ale asigurării unui real acces la justiție, permițându-i acestuia să fie garantul existenței statului de drept, al întăririi respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului.

Garantarea independenței grefierilor se realizează și prin asigurarea remunerației adecvate a acestei categorii profesionale, prin crearea premiselor legale pentru instituirea unui sistem adecvat de salarizare a tuturor categoriilor de personal din compartimentele auxiliare ale instanțelor judecătorești și parchetelor, precum și prin eliminarea discrepanțelor intervenite între aceste categorii profesionale, având în vedere răspunderea, complexitatea și riscurile funcției prezintă același grad de dificultate, pentru toate categoriile de personal auxiliar.

Asigurarea unei salarizări adecvate a acestei categorii profesionale va contribui la asigurarea stabilității în funcție a acestui personal, prin recunoașterea valorii și motivarea acestuia, fapt ce va conduce implicit la eficientizarea actului de justiție.

Nerezolvarea problemelor cu care se confruntă categoria profesională, pasivitatea factorilor decidenți și neadoptarea unui act normativ conform celor anterior solicitate, vor genera mișcări de protest, care vor conduce până la blocarea totală a activității în instanțe și parchete.

Precizăm că un număr de 3832 persoane, personal auxiliar de specialitate, conex și contractual – membrii ai SNGJ Dicasterial sau ai sindicatelor colaboratoare și personal auxiliar de specialitate și conex care nu au calitatea de membru de sindicat, și-au manifestat intenția de a participa la forme de protest sau grevă, organizate de sindicat, în condițiile legii.

Calendarul și forma mișcărilor de protest vor fi anunțate ulterior, în raport de rezultatul întâlnirii din data de 4 martie 2019 de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

 

*Identitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Afiliat Federația Publisind

Membru Blocul Național Sindical – BNS –