Vreau card de membru!

Întâlnire cu miză la Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Salarizarea grefierilor.

Azi, 17 ianuarie 2019, la ora 10:00, la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, a avut loc o întrevedere a Ministrului Muncii și Justiției Sociale – domnul Marius-Constantin Budăi cu reprezentanți ai organizațiilor profesionale și sindicale ale grefierilor, respectiv domnul Cătălin Trăistaru – Președintele SNGJ Dicasterial și doamna Nicoleta-Denisa Dîndăreanu – Președintele Asociației Grefierilor din România.

 

În cadrul întâlnirii au fost atinse teme cu privire la salarizarea personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și s-a pus accent pe necesitatea identificării unor soluții legislative a acestui minister pentru rezolvarea unor probleme urgente, cum ar fi:

  • corectarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în lege pentru grefieri, având în vedere că aceștia au fost greșit calculați și aproximativ 80% dintre grefieri, cu vechime mai mare de 5 ani în specialitate, au salariile plafonate și nu vor mai beneficia de nicio creștere a salariului până în anul 2023;
  • înlăturarea stării de discriminare instituită în cadrul aceleiași categorii profesionale prin acordarea diferențiată a sporurilor de care beneficiază conform legii salarizării;
  • înlăturarea stării de discriminare, din punct de vedere al salariului de încadrare, instituită între funcțiile care compun această categorie profesională: grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri statisticieni, grefieri documentariști și specialiști IT;
  • acordarea indemnizației de hrană pentru această categorie profesională, având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 care instituie în sarcina ordonatorului de credite obligația de a se încadra într-un procent de 30% în ceea ce privește acordarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor drepturi;
  • salarizarea grefierilor-arhivari și registratori în ceea ce privește încadrarea acestora pe studii superioare juridice, în raport de dispozițiile prevăzute în Legea nr. 153/2017.

Am reamintit faptul că personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete este singura categorie profesională care nu a beneficiat de creșteri salariale ulterior datei de 1 decembrie 2015, singurele modificări salariale în sensul creșterii acestora fiind pe baza hotărârilor judecătorești definitive de recunoaștere a unor drepturi de natură salarială pentru neaplicarea sau aplicarea neunitară a dispozițiilor din legile de salarizare succesive.

Ministrul Muncii și Justiției Sociale a arătat că are cunoștință despre problemele cu care se confruntă categoria noastră profesională și că va avea un rol activ pentru identificarea unor soluții legislative  viabile de soluționare a acestora.

Deși are un calendar încărcat în perioada ce urmează, ministrul s-a arătat disponibil și pentru alte întâlniri cu reprezentanții profesiei pentru a prezenta și analiza soluțiile ce vor fi identificate pentru rezolvarea problemelor.

 

Identitate profesională.

Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial

Întâlnire cu miză la Ministerul Muncii și Justiției Sociale. Salarizarea grefierilor.

Azi, 17 ianuarie 2019, la ora 10:00, la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, a avut loc o întrevedere a Ministrului Muncii și Justiției Sociale – domnul Marius-Constantin Budăi cu reprezentanți ai organizațiilor profesionale și sindicale ale grefierilor, respectiv domnul Cătălin Trăistaru – Președintele SNGJ Dicasterial și doamna Nicoleta-Denisa Dîndăreanu – Președintele Asociației Grefierilor din România.

 

În cadrul întâlnirii au fost atinse teme cu privire la salarizarea personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și s-a pus accent pe necesitatea identificării unor soluții legislative a acestui minister pentru rezolvarea unor probleme urgente, cum ar fi:

  • corectarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în lege pentru grefieri, având în vedere că aceștia au fost greșit calculați și aproximativ 80% dintre grefieri, cu vechime mai mare de 5 ani în specialitate, au salariile plafonate și nu vor mai beneficia de nicio creștere a salariului până în anul 2023;
  • înlăturarea stării de discriminare instituită în cadrul aceleiași categorii profesionale prin acordarea diferențiată a sporurilor de care beneficiază conform legii salarizării;
  • înlăturarea stării de discriminare, din punct de vedere al salariului de încadrare, instituită între funcțiile care compun această categorie profesională: grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri statisticieni, grefieri documentariști și specialiști IT;
  • acordarea indemnizației de hrană pentru această categorie profesională, având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 care instituie în sarcina ordonatorului de credite obligația de a se încadra într-un procent de 30% în ceea ce privește acordarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor drepturi;
  • salarizarea grefierilor-arhivari și registratori în ceea ce privește încadrarea acestora pe studii superioare juridice, în raport de dispozițiile prevăzute în Legea nr. 153/2017.

Am reamintit faptul că personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete este singura categorie profesională care nu a beneficiat de creșteri salariale ulterior datei de 1 decembrie 2015, singurele modificări salariale în sensul creșterii acestora fiind pe baza hotărârilor judecătorești definitive de recunoaștere a unor drepturi de natură salarială pentru neaplicarea sau aplicarea neunitară a dispozițiilor din legile de salarizare succesive.

Ministrul Muncii și Justiției Sociale a arătat că are cunoștință despre problemele cu care se confruntă categoria noastră profesională și că va avea un rol activ pentru identificarea unor soluții legislative  viabile de soluționare a acestora.

Deși are un calendar încărcat în perioada ce urmează, ministrul s-a arătat disponibil și pentru alte întâlniri cu reprezentanții profesiei pentru a prezenta și analiza soluțiile ce vor fi identificate pentru rezolvarea problemelor.

 

Identitate profesională.

Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial