Vreau card de membru!

Intâlnire cu Ministrul Justiției – statutul și salarizarea grefierilor

Ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader s-a întâlnit azi, 23 octombrie 2018, cu reprezentanții Federației PUBLISIND, delegația fiind formată din domnul Ștefan Teoroc – Președinte PUBLISND și domnul Cătălin Trăistaru – Vicepreședinte PUBLISIND și președinte al Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial (sindicat afiliat la Federația PUBLISIND și care reprezintă mai mult de 50% din totalul personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete).

În cadrul întâlnirii au fost dezbătute următoarele probleme:

  1. Stadiul proiectului de Lege privind Statutul grefierului – Ministrul Justiției a arătat că trimiterea în procedură de adoptare a proiectului de statut a fost amânată întrucât au fost necesare consultări cu reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și președinții curților de apel, cu privire la prevederea funcției de grefier numai cu studii superioare juridice și solicitarea grefierilor de înființare a unei direcții de specialitate în cadrul MJ care să gestioneze, din punctul de vedere al salarizării și administrativ, cariera acestora. La solicitarea domnului Cătălin Trăistaru, Ministrul Justiției a afirmat că proiectul de statut va fi trimis spre adoptare până cel târziu în data de 1 noiembrie 2018.
  2. Salarizarea unitară a grefierilor – Ministrul Justiției a recunoscut diferențele salariale existente între grefierii care își desfășoară activitatea în cadrul unor curți de apel diferite și că este normal să existe o salarizare unitară a acestora, însă, nu Ministerul Justiției are calitatea de angajator al grefierilor, ci curțile de apel și Parchetul General, care trebuie să aplice corect legea. S-a solicitat trimiterea unor instrucțiuni detaliate privind modul de calcul al salariilor. Ministrul a arătat că a trimis o circulară/recomandare tuturor curților de apel încă din luna martie 2018 la care a atașat și Nota Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind modul de calcul al salariilor și că va reveni, dacă se impune, încă o dată în acest sens. Totodată, s-a discutat și despre necesitatea corectării coeficienților din legea salarizării și problema plafonării salariilor grefierilor cu vechime în sistem care ating grila prevăzută pentru anul 2022. Ministerul Justiției a arătat că trebuie rezolvate pe rând problemele, întâi în ceea ce privește sporurile, apoi coeficienții de ierarhizare – referitor la care a avizat favorabil, cu observații și propuneri proiectul legii salarizării, inclusiv cu privire la salarizarea personalului auxiliar de specialitate, acestea nefiind preluate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
  3. Alte subiecte de discuție au vizat plata orelor suplimentare efectuate de grefieri pentru care se încearcă identificarea unei soluții legislative, precum și plata retroactivă a drepturilor de natură salarială restante, rezultate din hotărâri judecătorești și alte acte administrative prin care s-au recunoscut astfel de drepturi, ministrul arătând că a solicitat cuantumul acestora tuturor angajatorilor și că a primit garanții că vor fi avute în vedere la următoarea rectificare bugetară.
  4. S-a dezbătut și necesitatea elaborării unor noi regulamente pentru profesie, după adoptarea proiectului de statut, având în vedere transferul unor atribuții, preponderent de natură administrativă, de la magistrați la grefieri, întrucât cele actuale nu mai corespund realității din instanțe și parchete, atribuțiile efectuate în fapt de grefieri fiind mult mai numeroase decât cele prevăzute în prezent, iar recunoașterea acestora ar constitui un prim demers pentru evoluția profesiei de grefier și recunoașterea rolului acesteia în înfăptuirea actului de justiție.
  5. Au fost purtate discuții și cu privire la volumul de activitate al instanțelor și parchetelor, necesitatea dotării corespunzătoare cu aparatură tehnică și echipamente IT moderne a acestora, precum și suplimentarea schemelor de personal, ministrul opinând în sensul că implementarea dosarului electronic și dotarea instanțelor cu infochioșcuri și alte echipamente IT, precum și delegarea unor atribuții către alte instituții ale statului sunt primi pași în vederea degrevării instanțelor și parchetelor, însă, nu exclude și efectuarea unei analize riguroase a resursei umane în sistem.

Intâlnire cu Ministrul Justiției – statutul și salarizarea grefierilor

Ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader s-a întâlnit azi, 23 octombrie 2018, cu reprezentanții Federației PUBLISIND, delegația fiind formată din domnul Ștefan Teoroc – Președinte PUBLISND și domnul Cătălin Trăistaru – Vicepreședinte PUBLISIND și președinte al Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial (sindicat afiliat la Federația PUBLISIND și care reprezintă mai mult de 50% din totalul personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete).

În cadrul întâlnirii au fost dezbătute următoarele probleme:

  1. Stadiul proiectului de Lege privind Statutul grefierului – Ministrul Justiției a arătat că trimiterea în procedură de adoptare a proiectului de statut a fost amânată întrucât au fost necesare consultări cu reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și președinții curților de apel, cu privire la prevederea funcției de grefier numai cu studii superioare juridice și solicitarea grefierilor de înființare a unei direcții de specialitate în cadrul MJ care să gestioneze, din punctul de vedere al salarizării și administrativ, cariera acestora. La solicitarea domnului Cătălin Trăistaru, Ministrul Justiției a afirmat că proiectul de statut va fi trimis spre adoptare până cel târziu în data de 1 noiembrie 2018.
  2. Salarizarea unitară a grefierilor – Ministrul Justiției a recunoscut diferențele salariale existente între grefierii care își desfășoară activitatea în cadrul unor curți de apel diferite și că este normal să existe o salarizare unitară a acestora, însă, nu Ministerul Justiției are calitatea de angajator al grefierilor, ci curțile de apel și Parchetul General, care trebuie să aplice corect legea. S-a solicitat trimiterea unor instrucțiuni detaliate privind modul de calcul al salariilor. Ministrul a arătat că a trimis o circulară/recomandare tuturor curților de apel încă din luna martie 2018 la care a atașat și Nota Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind modul de calcul al salariilor și că va reveni, dacă se impune, încă o dată în acest sens. Totodată, s-a discutat și despre necesitatea corectării coeficienților din legea salarizării și problema plafonării salariilor grefierilor cu vechime în sistem care ating grila prevăzută pentru anul 2022. Ministerul Justiției a arătat că trebuie rezolvate pe rând problemele, întâi în ceea ce privește sporurile, apoi coeficienții de ierarhizare – referitor la care a avizat favorabil, cu observații și propuneri proiectul legii salarizării, inclusiv cu privire la salarizarea personalului auxiliar de specialitate, acestea nefiind preluate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.
  3. Alte subiecte de discuție au vizat plata orelor suplimentare efectuate de grefieri pentru care se încearcă identificarea unei soluții legislative, precum și plata retroactivă a drepturilor de natură salarială restante, rezultate din hotărâri judecătorești și alte acte administrative prin care s-au recunoscut astfel de drepturi, ministrul arătând că a solicitat cuantumul acestora tuturor angajatorilor și că a primit garanții că vor fi avute în vedere la următoarea rectificare bugetară.
  4. S-a dezbătut și necesitatea elaborării unor noi regulamente pentru profesie, după adoptarea proiectului de statut, având în vedere transferul unor atribuții, preponderent de natură administrativă, de la magistrați la grefieri, întrucât cele actuale nu mai corespund realității din instanțe și parchete, atribuțiile efectuate în fapt de grefieri fiind mult mai numeroase decât cele prevăzute în prezent, iar recunoașterea acestora ar constitui un prim demers pentru evoluția profesiei de grefier și recunoașterea rolului acesteia în înfăptuirea actului de justiție.
  5. Au fost purtate discuții și cu privire la volumul de activitate al instanțelor și parchetelor, necesitatea dotării corespunzătoare cu aparatură tehnică și echipamente IT moderne a acestora, precum și suplimentarea schemelor de personal, ministrul opinând în sensul că implementarea dosarului electronic și dotarea instanțelor cu infochioșcuri și alte echipamente IT, precum și delegarea unor atribuții către alte instituții ale statului sunt primi pași în vederea degrevării instanțelor și parchetelor, însă, nu exclude și efectuarea unei analize riguroase a resursei umane în sistem.