Vreau card de membru!

Informare cu privire la protestele grefierilor din cadrul CA Timișoara și instanțelor arondate

Îndatoririle avocatului nu se limitează doar la executarea fidelă a unui mandat în cadrul legii. Avocatul trebuie să vegheze la respectarea Statului de drept şi a intereselor celor ale căror drepturi şi libertăţi le apără.”

Pornind de la cele de mai sus, Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL a emis către barourile de avocați din raza Curții de Apel Timișoara o informare cu privire la protestele Corpului personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești aflate în aria teritorială a Curții de Apel Timișoara.

Informare cu privire la protestele grefierilor din cadrul CA Timișoara și instanțelor arondate

Îndatoririle avocatului nu se limitează doar la executarea fidelă a unui mandat în cadrul legii. Avocatul trebuie să vegheze la respectarea Statului de drept şi a intereselor celor ale căror drepturi şi libertăţi le apără.”

Pornind de la cele de mai sus, Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL a emis către barourile de avocați din raza Curții de Apel Timișoara o informare cu privire la protestele Corpului personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești aflate în aria teritorială a Curții de Apel Timișoara.