Vreau card de membru!

Grefierii se pregătesc de proteste. Reprezentanții SNGJ Dicasterial se reunesc la Brașov.

Biroul executiv, Comisia de cenzori și reprezentanții SNGJ Dicasterial din toată țara se întâlnesc la Brașov, în perioada 1-3 februarie 2019, la Hotel Q, pentru ședința Adunării generale, având ca ordine de zi:

 1. Analiză asupra scopului pentru care a fost înființat S.N.G.J. Dicasterial – demersuri întreprinse și demersuri viitoare;
 2. Reprezentativitatea sindicală – cadrul legal, reprezentativități obținute, în curs de obținere și demersuri viitoare pentru obținerea reprezentativităților la nivelul tuturor angajatorilor – solidaritate și unitate sindicală – fuziune cu alte sindicate sau încheierea de acorduri de colaborare sub umbrela aceleiași federații sindicale;
 3. Prezentarea, analizarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SNGJ Dicasterial; prognoză venituri și cheltuieli necesare pe anul 2019 în vederea atingerii scopului sindicatului;
 4. Avantajele de a fi membru de sindicat; apartenența la o federație și confederație sindicală;
 5. Stabilire calendar activități sindicale 2019.

Pe lângă aspectele interne, de ordin organizatoric și statutar, vor fi dezbătute și se va pune accentul pe următoarele două probleme stringente la nivelul profesiei:

 • unificarea mișcării sindicale și identificarea unor direcții comune de urmat pentru aducerea la îndeplinire a scopului pentru care au fost constituite organizațiile sindicale la nivelul profesiei;
 • stabilirea și asumarea unui calendar de activități sindicale, menite să soluționeze principalele probleme cu care se confruntă categoria profesională.

În ceea ce privește unificarea mișcării sindicale, la ședință, au fost invitate mai multe organizații sindicale constituite la nivelul profesiei:

Sindicatul SindJust Bihor

Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție ”Grefierul” Alba

Sindicatul Dreptatea Bacău

Sindicatul Dreptatea Vrancea

Sindicatul ProJustiția Dâmbovița

Sindicatul Sind-Jus Prahova

Sindicatul Liber Independent ”Balanța Justiției” Buzău

Federația Națională Sindicală Projust

Sindicatul ProRegistrum

Referitor la calendarul de acțiuni pentru anul 2019, acest punct de pe ordinea de zi va necesita o abordare serioasă și asumată de toți membrii de sindicat, întrucât, la nivelul profesiei sunt nerezolvate foarte multe probleme, iar experiența, nu tocmai îndepărtată, ne-a arătat că dialogul nu mai funcționează în raport cu factorii decidenți ai profesiei.

Totodată, experiența anilor 2017 și 2018 ne-a arătat că numai prin măsuri de forță – proteste spontane și întreruperea activității au fost rezolvate, doar parțial, o mică parte din problemele categoriei noastre profesionale – în anul 2017 uniformizarea salariilor, iar în anul 2018 evitarea scăderii acestora ca efect al intrării în vigoare a legii salarizării și calculului greșit al cuantumului sporurilor de către ordonatorii de credite.

Cu toate acestea, rămân nerezolvate la nivelul categoriei noastre profesionale următoarele probleme:

 • corectarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în lege pentru grefieri, având în vedere că aceștia au fost greșit calculați și aproximativ 80% dintre grefieri, cu vechime mai mare de 5 ani în specialitate, au salariile plafonate și nu vor mai beneficia de nicio creștere a salariului până în anul 2023;
 • înlăturarea stării de discriminare instituită în cadrul aceleiași categorii profesionale prin acordarea diferențiată a sporurilor de care beneficiază conform legii salarizării;
 • înlăturarea stării de discriminare, din punct de vedere al salariului de încadrare, instituită între funcțiile care compun această categorie profesională: grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri statisticieni, grefieri documentariști și specialiști IT;
 • acordarea indemnizației de hrană pentru această categorie profesională, având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 care instituie în sarcina ordonatorului de credite obligația de a se încadra într-un procent de 30% în ceea ce privește acordarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor drepturi;
 • salarizarea grefierilor-arhivari și registratori în ceea ce privește încadrarea acestora pe studii superioare juridice, în raport de dispozițiile prevăzute în Legea nr. 153/2017;
 • tergiversarea adoptării unui nou statut pentru profesie.

Dacă avem în vedere proiectul de buget publicat de Ministerul Finanțelor Publice și sumele cu care au fost ”suplimentate” bugetele Minsterului Justiției și Ministerului Public (vezi articol) este mai mult decât evident că nici nu se vor rezolva prea curând.

Întreaga noastră categorie profesională este nemulțumită de nerezolvarea acestor probleme care datează de foarte multă vreme, timp de 10 ani drepturile salariale ale personalului pe care îl reprezentăm fiind câștigate în instanță ca efect al neaplicării sau aplicării neunitare a legilor de salarizare succesive, iar un statut adecvat pentru profesie, care să corespundă realităților din instanțe și parchete și care să poziționeze grefierul acolo unde îi este locul în înfăptuirea actului de justiție, se lasă așteptat de 14 ani de zile…

Nu vom sta în pasivitate față de încercările de diminuare a rolului grefierilor în înfăptuirea actului de justiție, iar nerezolvarea problemelor de mai sus va genera mișcări de protest, care pot conduce până la blocarea totală a activității în instanțe și parchete.

Calendarul și forma mișcărilor de protest vor fi anunțate după ședință, în raport de decizia pe care o vom adopta și modul în care se vor poziționa factorii decidenți în perioada următoare.

 

Identitate profesională.

Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial

Grefierii se pregătesc de proteste. Reprezentanții SNGJ Dicasterial se reunesc la Brașov.

Biroul executiv, Comisia de cenzori și reprezentanții SNGJ Dicasterial din toată țara se întâlnesc la Brașov, în perioada 1-3 februarie 2019, la Hotel Q, pentru ședința Adunării generale, având ca ordine de zi:

 1. Analiză asupra scopului pentru care a fost înființat S.N.G.J. Dicasterial – demersuri întreprinse și demersuri viitoare;
 2. Reprezentativitatea sindicală – cadrul legal, reprezentativități obținute, în curs de obținere și demersuri viitoare pentru obținerea reprezentativităților la nivelul tuturor angajatorilor – solidaritate și unitate sindicală – fuziune cu alte sindicate sau încheierea de acorduri de colaborare sub umbrela aceleiași federații sindicale;
 3. Prezentarea, analizarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SNGJ Dicasterial; prognoză venituri și cheltuieli necesare pe anul 2019 în vederea atingerii scopului sindicatului;
 4. Avantajele de a fi membru de sindicat; apartenența la o federație și confederație sindicală;
 5. Stabilire calendar activități sindicale 2019.

Pe lângă aspectele interne, de ordin organizatoric și statutar, vor fi dezbătute și se va pune accentul pe următoarele două probleme stringente la nivelul profesiei:

 • unificarea mișcării sindicale și identificarea unor direcții comune de urmat pentru aducerea la îndeplinire a scopului pentru care au fost constituite organizațiile sindicale la nivelul profesiei;
 • stabilirea și asumarea unui calendar de activități sindicale, menite să soluționeze principalele probleme cu care se confruntă categoria profesională.

În ceea ce privește unificarea mișcării sindicale, la ședință, au fost invitate mai multe organizații sindicale constituite la nivelul profesiei:

Sindicatul SindJust Bihor

Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Justiție ”Grefierul” Alba

Sindicatul Dreptatea Bacău

Sindicatul Dreptatea Vrancea

Sindicatul ProJustiția Dâmbovița

Sindicatul Sind-Jus Prahova

Sindicatul Liber Independent ”Balanța Justiției” Buzău

Federația Națională Sindicală Projust

Sindicatul ProRegistrum

Referitor la calendarul de acțiuni pentru anul 2019, acest punct de pe ordinea de zi va necesita o abordare serioasă și asumată de toți membrii de sindicat, întrucât, la nivelul profesiei sunt nerezolvate foarte multe probleme, iar experiența, nu tocmai îndepărtată, ne-a arătat că dialogul nu mai funcționează în raport cu factorii decidenți ai profesiei.

Totodată, experiența anilor 2017 și 2018 ne-a arătat că numai prin măsuri de forță – proteste spontane și întreruperea activității au fost rezolvate, doar parțial, o mică parte din problemele categoriei noastre profesionale – în anul 2017 uniformizarea salariilor, iar în anul 2018 evitarea scăderii acestora ca efect al intrării în vigoare a legii salarizării și calculului greșit al cuantumului sporurilor de către ordonatorii de credite.

Cu toate acestea, rămân nerezolvate la nivelul categoriei noastre profesionale următoarele probleme:

 • corectarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în lege pentru grefieri, având în vedere că aceștia au fost greșit calculați și aproximativ 80% dintre grefieri, cu vechime mai mare de 5 ani în specialitate, au salariile plafonate și nu vor mai beneficia de nicio creștere a salariului până în anul 2023;
 • înlăturarea stării de discriminare instituită în cadrul aceleiași categorii profesionale prin acordarea diferențiată a sporurilor de care beneficiază conform legii salarizării;
 • înlăturarea stării de discriminare, din punct de vedere al salariului de încadrare, instituită între funcțiile care compun această categorie profesională: grefieri, grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri statisticieni, grefieri documentariști și specialiști IT;
 • acordarea indemnizației de hrană pentru această categorie profesională, având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 care instituie în sarcina ordonatorului de credite obligația de a se încadra într-un procent de 30% în ceea ce privește acordarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor drepturi;
 • salarizarea grefierilor-arhivari și registratori în ceea ce privește încadrarea acestora pe studii superioare juridice, în raport de dispozițiile prevăzute în Legea nr. 153/2017;
 • tergiversarea adoptării unui nou statut pentru profesie.

Dacă avem în vedere proiectul de buget publicat de Ministerul Finanțelor Publice și sumele cu care au fost ”suplimentate” bugetele Minsterului Justiției și Ministerului Public (vezi articol) este mai mult decât evident că nici nu se vor rezolva prea curând.

Întreaga noastră categorie profesională este nemulțumită de nerezolvarea acestor probleme care datează de foarte multă vreme, timp de 10 ani drepturile salariale ale personalului pe care îl reprezentăm fiind câștigate în instanță ca efect al neaplicării sau aplicării neunitare a legilor de salarizare succesive, iar un statut adecvat pentru profesie, care să corespundă realităților din instanțe și parchete și care să poziționeze grefierul acolo unde îi este locul în înfăptuirea actului de justiție, se lasă așteptat de 14 ani de zile…

Nu vom sta în pasivitate față de încercările de diminuare a rolului grefierilor în înfăptuirea actului de justiție, iar nerezolvarea problemelor de mai sus va genera mișcări de protest, care pot conduce până la blocarea totală a activității în instanțe și parchete.

Calendarul și forma mișcărilor de protest vor fi anunțate după ședință, în raport de decizia pe care o vom adopta și modul în care se vor poziționa factorii decidenți în perioada următoare.

 

Identitate profesională.

Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial