Vreau card de membru!

Despre salarizarea neunitară a grefierilor

Grefierii sunt, în continuare, discriminați din punct de vedere salarial față de alte categorii profesionale, existând diferențe salariale chiar și în interiorul categoriei profesionale.

Este de notorietate faptul că legile succesive de salarizare s-au aplicat neunitar ceea ce a generat diferențe salariale consistente între grefieri, care, timp de 10 ani își câștigă drepturile prin instanță.

A fost nevoie de o Decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a se alinia salariile la maximul în plată în interiorul familiei ocupaționale și de o Decizie a Curții Constituționale pentru a se pune în plată hotărâri judecătorești din anii 2008-2009, chiar dacă Codul penal prevede și o infracțiune în acest sens.

Astfel, în luna iunie 2017, după lungi demersuri profesionale și lupte sindicale, s-a reușit o uniformizare a salariilor la nivel național, indiferent unde își desfășurau activitatea grefierii, la instanță sau la parchet.

Tardiv, însă, pentru că stabilirea coeficienților de ierarhizare din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice s-a făcut la salariile plătite în luna februarie 2017, deci, aferente lunii ianuarie 2017, când era haos în salarizare.

Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, după cum se poate observa, nu mai poartă în denumire și cuvântul „unitar”, însă, prevede dispoziții clare care nu lasă loc de interpretare, decât în viziunea anumitor manageri economici ai angajatorilor (curți de apel și parchete) care, în loc să calculeze limita cuantumului total al sporurilor de 30% la fondul de salarii, au calculat-o individual la salariul de bază al fiecărui grefier în parte.

Astfel, s-a ajuns ca doar patru curți de apel, din cele 15, să calculeze corect salariile, salariile fiind greșit calculate inclusiv la nivelul parchetelor.

Chiar dacă Ministrul Muncii și Justiției Sociale a intervenit de două ori în acest sens, o dată în februarie și a doua oară în octombrie, iar Ministrul Justiției a trimis chiar și o circulară în acest sens tuturor angajatorilor, aceștia se încăpățânează să nu aplice corect legea și să mențină starea de discriminare existentă, în loc să-și asume greșeala și să procedeze la calculul corect al acestora.

Situația este discriminatorie din două puncte de vedere, pe de o parte, pentru că grefierii nu au beneficiat efectiv de creșterea de 25% a salariilor conform legii, întrucât au fost transferate contribuțiile sociale de la angajator la angajat, iar, pe de altă parte, ca urmare a stabilirii greșite a coeficienților ceea ce a determinat o plafonare a salariilor grefierilor cu vechime până în anul 2022, deci, nu vor mai beneficia de nicio creștere.

Mai mult, grefierii al căror salariu de încadrare a atins nivelul din grila prevăzută pentru anul 2022, nici măcar nu beneficiază de cuantumul total al sporurilor pe lege, fiindu-le limitate sporuri câștigate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, și pentru viitor.

Astfel, prin decizii administrative, angajatorii grefierilor încalcă, nu numai ordinea de drept prin nesocotirea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 153/2017 (lege organică), întrucât limitează nelegal sporul de risc și suprasolicitare neuropsihică, ci și hotărârile judecătorești definitive prin care acestea au fost acordate și pentru viitor.

Ce este de făcut în această situație?

Pe de o parte, nimic, pentru că legea salarizării prevede că „responsabilitatea stabilirii și acordării drepturilor de natură salarială revine ordonatorilor de credite”, deci, în cazul grefierilor, fiecărui angajator în parte (curte de apel sau parchet).

Pe de altă parte, câștigarea, în continuare, a drepturilor în instanță și punerea în executare a hotărârilor, implicit, tragerea la răspundere penală în caz de refuz a celor responsabili.

Un prim pas îl constituie înființarea unei direcții de specialitate în subordinea MJ și preluarea grefierilor din punct de vedere profesional și salarial în subordinea ministerului.

Până atunci, vom sesiza toate forurile competente, inclusiv cele europene și vom continua, pe orice cale și prin orice mijloc să arătăm discriminările la care suntem supuși, pentru că legea trebuie să fie aplicată egal și unitar pentru toți!

Despre salarizarea neunitară a grefierilor

Grefierii sunt, în continuare, discriminați din punct de vedere salarial față de alte categorii profesionale, existând diferențe salariale chiar și în interiorul categoriei profesionale.

Este de notorietate faptul că legile succesive de salarizare s-au aplicat neunitar ceea ce a generat diferențe salariale consistente între grefieri, care, timp de 10 ani își câștigă drepturile prin instanță.

A fost nevoie de o Decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a se alinia salariile la maximul în plată în interiorul familiei ocupaționale și de o Decizie a Curții Constituționale pentru a se pune în plată hotărâri judecătorești din anii 2008-2009, chiar dacă Codul penal prevede și o infracțiune în acest sens.

Astfel, în luna iunie 2017, după lungi demersuri profesionale și lupte sindicale, s-a reușit o uniformizare a salariilor la nivel național, indiferent unde își desfășurau activitatea grefierii, la instanță sau la parchet.

Tardiv, însă, pentru că stabilirea coeficienților de ierarhizare din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice s-a făcut la salariile plătite în luna februarie 2017, deci, aferente lunii ianuarie 2017, când era haos în salarizare.

Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, după cum se poate observa, nu mai poartă în denumire și cuvântul „unitar”, însă, prevede dispoziții clare care nu lasă loc de interpretare, decât în viziunea anumitor manageri economici ai angajatorilor (curți de apel și parchete) care, în loc să calculeze limita cuantumului total al sporurilor de 30% la fondul de salarii, au calculat-o individual la salariul de bază al fiecărui grefier în parte.

Astfel, s-a ajuns ca doar patru curți de apel, din cele 15, să calculeze corect salariile, salariile fiind greșit calculate inclusiv la nivelul parchetelor.

Chiar dacă Ministrul Muncii și Justiției Sociale a intervenit de două ori în acest sens, o dată în februarie și a doua oară în octombrie, iar Ministrul Justiției a trimis chiar și o circulară în acest sens tuturor angajatorilor, aceștia se încăpățânează să nu aplice corect legea și să mențină starea de discriminare existentă, în loc să-și asume greșeala și să procedeze la calculul corect al acestora.

Situația este discriminatorie din două puncte de vedere, pe de o parte, pentru că grefierii nu au beneficiat efectiv de creșterea de 25% a salariilor conform legii, întrucât au fost transferate contribuțiile sociale de la angajator la angajat, iar, pe de altă parte, ca urmare a stabilirii greșite a coeficienților ceea ce a determinat o plafonare a salariilor grefierilor cu vechime până în anul 2022, deci, nu vor mai beneficia de nicio creștere.

Mai mult, grefierii al căror salariu de încadrare a atins nivelul din grila prevăzută pentru anul 2022, nici măcar nu beneficiază de cuantumul total al sporurilor pe lege, fiindu-le limitate sporuri câștigate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, și pentru viitor.

Astfel, prin decizii administrative, angajatorii grefierilor încalcă, nu numai ordinea de drept prin nesocotirea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 153/2017 (lege organică), întrucât limitează nelegal sporul de risc și suprasolicitare neuropsihică, ci și hotărârile judecătorești definitive prin care acestea au fost acordate și pentru viitor.

Ce este de făcut în această situație?

Pe de o parte, nimic, pentru că legea salarizării prevede că „responsabilitatea stabilirii și acordării drepturilor de natură salarială revine ordonatorilor de credite”, deci, în cazul grefierilor, fiecărui angajator în parte (curte de apel sau parchet).

Pe de altă parte, câștigarea, în continuare, a drepturilor în instanță și punerea în executare a hotărârilor, implicit, tragerea la răspundere penală în caz de refuz a celor responsabili.

Un prim pas îl constituie înființarea unei direcții de specialitate în subordinea MJ și preluarea grefierilor din punct de vedere profesional și salarial în subordinea ministerului.

Până atunci, vom sesiza toate forurile competente, inclusiv cele europene și vom continua, pe orice cale și prin orice mijloc să arătăm discriminările la care suntem supuși, pentru că legea trebuie să fie aplicată egal și unitar pentru toți!