Vreau card de membru!

Decizie privind voucherele de vacanță pentru anul 2019

Decontarea serviciilor turistice a fost una dintre problemele care a dat bătăi de cap și grefierilor în anul 2018, condițiile neunitare de acordare stabilite prin regulamentele emise de angajatori, fiind exagerate comparativ cu celelalte categorii de bugetari. Statisticile ministerului arată că peste 90% din personalul auxiliar de specialitate și conex a beneficiat de acest drept, lucru ce arată că sunt și cazuri în care personalul, fie nu a dorit, fie nu a îndeplinit condițiile de decontare stabilite la nivelul instituției.

Deși valoarea sumei decontate pentru serviciile turistice ar trebui să fie la nivelul salariului minim garantat în plată, care va fi, începând cu 01.01.2019, de 2080 lei, Guvernul pregătește bugetarilor, inclusiv personalului auxiliar de specialitate și conex, o ordonanță de urgență prin care aceasta va fi înghețată la valoarea de 1450  lei, încălcând astfel  propriul program de guvernare și mai mult de atât, partenerii sociali, sindicatele/patronatele nu au fost consultate cu privire la acest act normativ.

Conform prevederilor proiectului de OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, care a fost avizat favorabil, se va stabili astfel:

Gel nails first appeared in the U.S. in the early 1980s, https://modelones.com
but were met with limited success. At the time, Nail gel polish
the manufacturers of gel lights and the gel itself had not joined forces, gel nail polish color set
not yet recognizing the need to precisely match the intensity of the light to the photoinitiators in the gel.Best gel nail polish
Nail techs and clients soon found out that ­using the wrong light or applying too much gel caused a burning sensation on the client’s fingertips.luxury nail gel
Additionally, education on gel application was limited, leaving nail techs in the dark about the product, and home-use ­systems were introduced around the same time, damaging the reputation of salon-use systems by ­association.Nail care
Nail gel

În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, instituțiile și autoritățile  publice, astfel cum sunt definite la art. 2, alin 1, pct. 30 din Legea 500/2002 privind finanțele publice și la art. 2, alin. 1, pct. 39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă vouchere de vacanță, în limita a 1450 lei de salariat, proporțional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic, care cuprinde și perioada concediului de odihnă.

Prin excepție de la prevederile alin. 2, pentru personalul militar, polițiști, funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, se decontează serviciile turistice prestate de unități aflate pe teritoriul României, în limita sumei de 1450 lei pentru un salariat.

Vestea bună este că, cuantumul voucherelor de vacanță și a sumelor decontate, nu se iau în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit cărora:

suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiislor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz”.

De data aceasta, întreaga clasă bugetară nu mai face parte din programul de guvernare, drepturile salalariale ale acestora acordându-se după cum bate vântul.

În perioada imediat următoare va fi emisă și ordonanța de urgență privind  salarizarea în anul 2019, ceea ce ne face să fim foarte atenți la ceea ce i se pregătește personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete.

În ceea ce ne privește, intenționăm să sesizăm factorii decidenți în sensul de a nu mai acorda voucherele de vacanță pe suport de hârtie, ci de a deconta contravaloarea acestora pentru personalulul auxiliar de specialitate și conex, întrucât unitățile turistice de cazare au majorat prețurile atunci când s-a solicitat achiziționarea pachetelor de vacanță pe bază de voucher, față de situația în care plata se făcea cash.

vs.

 

 

 

 

Mai mult, voucherele de vacanță emise pe suport de hârtie au limitat oferta de cazare, întrucât nu toate unitățile de turism au acceptat plata pe baza acestora.

Putem spune, astfel, că acordarea voucerelor de vacanță, deși a fost vândută ca un beneficiu bugetarilor, în fapt, nu s-a dovedit a fi așa, întrucât contravaloarea totală a sejurului pe perioada vacanței a fost cu mult majorată artificial de unitățile de turism.

Decizie privind voucherele de vacanță pentru anul 2019

Decontarea serviciilor turistice a fost una dintre problemele care a dat bătăi de cap și grefierilor în anul 2018, condițiile neunitare de acordare stabilite prin regulamentele emise de angajatori, fiind exagerate comparativ cu celelalte categorii de bugetari. Statisticile ministerului arată că peste 90% din personalul auxiliar de specialitate și conex a beneficiat de acest drept, lucru ce arată că sunt și cazuri în care personalul, fie nu a dorit, fie nu a îndeplinit condițiile de decontare stabilite la nivelul instituției.

Deși valoarea sumei decontate pentru serviciile turistice ar trebui să fie la nivelul salariului minim garantat în plată, care va fi, începând cu 01.01.2019, de 2080 lei, Guvernul pregătește bugetarilor, inclusiv personalului auxiliar de specialitate și conex, o ordonanță de urgență prin care aceasta va fi înghețată la valoarea de 1450  lei, încălcând astfel  propriul program de guvernare și mai mult de atât, partenerii sociali, sindicatele/patronatele nu au fost consultate cu privire la acest act normativ.

Conform prevederilor proiectului de OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, care a fost avizat favorabil, se va stabili astfel:

Gel nails first appeared in the U.S. in the early 1980s, https://modelones.com
but were met with limited success. At the time, Nail gel polish
the manufacturers of gel lights and the gel itself had not joined forces, gel nail polish color set
not yet recognizing the need to precisely match the intensity of the light to the photoinitiators in the gel.Best gel nail polish
Nail techs and clients soon found out that ­using the wrong light or applying too much gel caused a burning sensation on the client’s fingertips.luxury nail gel
Additionally, education on gel application was limited, leaving nail techs in the dark about the product, and home-use ­systems were introduced around the same time, damaging the reputation of salon-use systems by ­association.Nail care
Nail gel

În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2020, instituțiile și autoritățile  publice, astfel cum sunt definite la art. 2, alin 1, pct. 30 din Legea 500/2002 privind finanțele publice și la art. 2, alin. 1, pct. 39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, acordă vouchere de vacanță, în limita a 1450 lei de salariat, proporțional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic, care cuprinde și perioada concediului de odihnă.

Prin excepție de la prevederile alin. 2, pentru personalul militar, polițiști, funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, se decontează serviciile turistice prestate de unități aflate pe teritoriul României, în limita sumei de 1450 lei pentru un salariat.

Vestea bună este că, cuantumul voucherelor de vacanță și a sumelor decontate, nu se iau în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit cărora:

suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiislor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz”.

De data aceasta, întreaga clasă bugetară nu mai face parte din programul de guvernare, drepturile salalariale ale acestora acordându-se după cum bate vântul.

În perioada imediat următoare va fi emisă și ordonanța de urgență privind  salarizarea în anul 2019, ceea ce ne face să fim foarte atenți la ceea ce i se pregătește personalului auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete.

În ceea ce ne privește, intenționăm să sesizăm factorii decidenți în sensul de a nu mai acorda voucherele de vacanță pe suport de hârtie, ci de a deconta contravaloarea acestora pentru personalulul auxiliar de specialitate și conex, întrucât unitățile turistice de cazare au majorat prețurile atunci când s-a solicitat achiziționarea pachetelor de vacanță pe bază de voucher, față de situația în care plata se făcea cash.

vs.

 

 

 

 

Mai mult, voucherele de vacanță emise pe suport de hârtie au limitat oferta de cazare, întrucât nu toate unitățile de turism au acceptat plata pe baza acestora.

Putem spune, astfel, că acordarea voucerelor de vacanță, deși a fost vândută ca un beneficiu bugetarilor, în fapt, nu s-a dovedit a fi așa, întrucât contravaloarea totală a sejurului pe perioada vacanței a fost cu mult majorată artificial de unitățile de turism.