Vreau card de membru!

De ce grefă judiciară?

Personalul auxiliar de specialitate și conex reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din sistemul judiciar, aproximativ 8000 de persoane…

Cu toate astea, însă, se pare că și cea mai puțin cunoscută.

„Cu ce se ocupă grefierul? A, este doamna aceea în robă gri care bate la mașina de scris în sala de judecată… și cară dosarele în și din sală”

Grefier-arhivar și grefier-registrator? „Hmmm, doamnele de la ghișeu care primesc și înregistrează cererile noastre, fac copii xerox din dosare și dau dosarele la studiu pe buletin”.

„Agentul procedural este cel care duce plicurile în cutiile poștale, nu? Adică, un factor poștal.”

Sunt răspunsurile la întrebări simple adresate unor oameni simpli. Vă invit să încercați, apoi, lăsați comentarii să vedem dacă am sau nu dreptate.

Să nu mai vorbim de faptul că opinia publică nici măcar nu are cunoștință despre existența unităților de parchet, ce să mai vorbim despre faptul că în cadrul acestora funcționează personal auxiliar de specialitate și conex… iar atribuțiile acestora? Nebuloasă totală.

Potrivit regulamentului de ordine interioară „Grefa, registratura şi arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor”.

În fapt, însă, operațiunile descrise mai sus sunt specifice doar departamentelor Registratură și Arhivă, activitatea de judecată și de anchetă penală desfășurându-se separat de aceste activități și de către cu totul alți „protagoniști”.

Activitatea de judecată propriu-zisă (atât în faza de procedură prealabilă de regularizare a cererii sau de cameră preliminară, cât și în faza de judecată), precum și desfășurarea anchetei penale implică activități complexe, în fapt, acestea reprezentând actul de justiție și se desfășoară efectiv în grefă.

Categoria noastră profesională se află într-un mare declin de imagine și identitate în sistemul de justiție, iar asta se întâmplă, pe de o parte, din cauza lipsei de publicitate și de promovare, iar, pe de altă parte, a sistemului, care dorește să ne țină la nivelul de „auxiliari” și „conexi” prin grevarea continuă a activității cu atribuții noi și fără a ne oferi posibilitatea să evoluăm și să ne ocupăm locul ce ni se cuvine în înfăptuirea actului de justiție.

Trebuie să arătăm că grefierul român nu este un simplu scrib, dactilograf și că nu suntem „bocănitori” cum am fost numiți chiar de un ministru de resort… Să arătăm că grefierul român nu este un „auxiliar” al sistemului și că participă efectiv la înfăptuirea actului de justiție, fiind implicat direct, alături de judecători și procurori în desfășurarea procesului de judecată și a anchetelor penale, ședințele de judecată și anchetele penale neputându-se desfășura fără participarea grefierului.

Grefierul român este absolvent de studii superioare juridice și chiar postuniversitare (Școala Națională de Grefieri recrutează grefieri exclusiv din rândul absolvenților cu studii superioare juridice), iar atribuțiile stabilite în sarcina sa potrivit regulamentelor de ordine interioară ale instanțelor și parchetelor sunt complexe și în raport cu nivelul studiilor superioare juridice. Mai mult, prin intrarea în vigoare a noilor coduri a operat un transfer de atribuții de natură administrativă de la magistrați către grefieri.

Prin urmare, grefierul este personal de specialitate judiciară, iar nu un personal auxiliar de specialitate, care are același regim de interdicții și incompatibilități ca magistrații și trebuie să i se recunoască rolul efectiv în înfăptuirea actului de justiției.

Totodată, și celelalte categorii care ocupă alte funcții de specialitate în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, respectiv grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiștii IT, constituie un real sprijin pentru judecători, procurori și grefieri, munca acestor categorii de personal şi îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin jucând un rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea.

De aceea, opinăm că instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea au nevoie, pe de o parte, de o ierarhizare a funcțiilor în raport de modul de recrutare, numire și atribuții efective ale fiecărei funcții în parte, iar, pe de altă parte, de o reorganizare a compartimentelor acestora, în fapt, fiind vorba despre un singur departament, respectiv „grefa judiciară” în interiorul căreia funcționează personal de specialitate judiciară – greferi și personal care ocupă alte funcții de specialitate, respectiv grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiștii IT.

Prin urmare, putem defini „grefa judiciară” ca fiind compartimentul de specialitate al instanțelor și parchetelor în care funcționează personal de specialitate judiciară – grefieri, a căror activitate de bază o reprezintă participarea efectivă în ședințe de judecată și anchete penale, alături de judecători și procurori și personal care ocupă alte funcții de specialitate compus din grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiștii IT, care desfășoară operaţiuni auxiliare actului de justiție privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, administrarea bazelor de date și a echipamentelor IT, precum şi alte lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor și parchetelor.

De ce grefă judiciară?

Personalul auxiliar de specialitate și conex reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională din sistemul judiciar, aproximativ 8000 de persoane…

Cu toate astea, însă, se pare că și cea mai puțin cunoscută.

„Cu ce se ocupă grefierul? A, este doamna aceea în robă gri care bate la mașina de scris în sala de judecată… și cară dosarele în și din sală”

Grefier-arhivar și grefier-registrator? „Hmmm, doamnele de la ghișeu care primesc și înregistrează cererile noastre, fac copii xerox din dosare și dau dosarele la studiu pe buletin”.

„Agentul procedural este cel care duce plicurile în cutiile poștale, nu? Adică, un factor poștal.”

Sunt răspunsurile la întrebări simple adresate unor oameni simpli. Vă invit să încercați, apoi, lăsați comentarii să vedem dacă am sau nu dreptate.

Să nu mai vorbim de faptul că opinia publică nici măcar nu are cunoștință despre existența unităților de parchet, ce să mai vorbim despre faptul că în cadrul acestora funcționează personal auxiliar de specialitate și conex… iar atribuțiile acestora? Nebuloasă totală.

Potrivit regulamentului de ordine interioară „Grefa, registratura şi arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor”.

În fapt, însă, operațiunile descrise mai sus sunt specifice doar departamentelor Registratură și Arhivă, activitatea de judecată și de anchetă penală desfășurându-se separat de aceste activități și de către cu totul alți „protagoniști”.

Activitatea de judecată propriu-zisă (atât în faza de procedură prealabilă de regularizare a cererii sau de cameră preliminară, cât și în faza de judecată), precum și desfășurarea anchetei penale implică activități complexe, în fapt, acestea reprezentând actul de justiție și se desfășoară efectiv în grefă.

Categoria noastră profesională se află într-un mare declin de imagine și identitate în sistemul de justiție, iar asta se întâmplă, pe de o parte, din cauza lipsei de publicitate și de promovare, iar, pe de altă parte, a sistemului, care dorește să ne țină la nivelul de „auxiliari” și „conexi” prin grevarea continuă a activității cu atribuții noi și fără a ne oferi posibilitatea să evoluăm și să ne ocupăm locul ce ni se cuvine în înfăptuirea actului de justiție.

Trebuie să arătăm că grefierul român nu este un simplu scrib, dactilograf și că nu suntem „bocănitori” cum am fost numiți chiar de un ministru de resort… Să arătăm că grefierul român nu este un „auxiliar” al sistemului și că participă efectiv la înfăptuirea actului de justiție, fiind implicat direct, alături de judecători și procurori în desfășurarea procesului de judecată și a anchetelor penale, ședințele de judecată și anchetele penale neputându-se desfășura fără participarea grefierului.

Grefierul român este absolvent de studii superioare juridice și chiar postuniversitare (Școala Națională de Grefieri recrutează grefieri exclusiv din rândul absolvenților cu studii superioare juridice), iar atribuțiile stabilite în sarcina sa potrivit regulamentelor de ordine interioară ale instanțelor și parchetelor sunt complexe și în raport cu nivelul studiilor superioare juridice. Mai mult, prin intrarea în vigoare a noilor coduri a operat un transfer de atribuții de natură administrativă de la magistrați către grefieri.

Prin urmare, grefierul este personal de specialitate judiciară, iar nu un personal auxiliar de specialitate, care are același regim de interdicții și incompatibilități ca magistrații și trebuie să i se recunoască rolul efectiv în înfăptuirea actului de justiției.

Totodată, și celelalte categorii care ocupă alte funcții de specialitate în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, respectiv grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiștii IT, constituie un real sprijin pentru judecători, procurori și grefieri, munca acestor categorii de personal şi îndeplinirea corectă a sarcinilor care le revin jucând un rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea.

De aceea, opinăm că instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea au nevoie, pe de o parte, de o ierarhizare a funcțiilor în raport de modul de recrutare, numire și atribuții efective ale fiecărei funcții în parte, iar, pe de altă parte, de o reorganizare a compartimentelor acestora, în fapt, fiind vorba despre un singur departament, respectiv „grefa judiciară” în interiorul căreia funcționează personal de specialitate judiciară – greferi și personal care ocupă alte funcții de specialitate, respectiv grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiștii IT.

Prin urmare, putem defini „grefa judiciară” ca fiind compartimentul de specialitate al instanțelor și parchetelor în care funcționează personal de specialitate judiciară – grefieri, a căror activitate de bază o reprezintă participarea efectivă în ședințe de judecată și anchete penale, alături de judecători și procurori și personal care ocupă alte funcții de specialitate compus din grefieri-arhivari, grefieri-registratori, grefieri documentariști, grefieri statisticieni și specialiștii IT, care desfășoară operaţiuni auxiliare actului de justiție privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, administrarea bazelor de date și a echipamentelor IT, precum şi alte lucrări necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor și parchetelor.