Vreau card de membru!

De ce au ripostat grefierii?

Sistemul judiciar, mass-media și opinia publică din România au fost surprinse zilele trecute de o ripostă spontană a SNGJ Dicasterial, care, printr-un comunicat lansat în spațiul public, a intervenit pentru ca vocea grefierului român să se facă auzită în vederea apărării reputației profesiei.

De ce au ripostat grefierii? Pe de o parte, pentru că sunt reprezentați și au înțeles că numai printr-o formă de organizare, în condițiile legii, își pot apăra profesia, iar, pe de altă parte, pentru că în ultima perioadă i-au fost aduse grave prejudicii de imagine, la care se adaugă problemele privind statutul acestei profesii, atât din punct de vedere administrativ-organizațional, cât și din punct de vedere al drepturilor de natură salarială.

Până în anul 2004, pentru ”Familia” ocupațională de funcții bugetare ”Justiție”, exista Legea nr. 92/1992 privind organizarea judiciară, care conținea prevederi cu privire la corpul magistraților, personalul auxiliar, administrativ și de serviciu din instanțe și parchete și Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești.

În anul 2004 a avut loc „marea schismă” a sistemului judiciar din România, când, categoriile profesionale din instanțe și parchete au fost separate, statutul acestora fiind reglementat de legi distincte, iar personalul auxiliar din instanțe și parchete a devenit personal auxiliar de specialitate, astfel cum este reglementat în Legea nr. 567/2004.

Gel nails first appeared in the U.S. in the early 1980s, Nail care
but were met with limited success. At the time, Nail gel polish
the manufacturers of gel lights and the gel itself had not joined forces, gel nail polish color set
not yet recognizing the need to precisely match the intensity of the light to the photoinitiators in the gel.Best gel nail polish
Nail techs and clients soon found out that ­using the wrong light or applying too much gel caused a burning sensation on the client’s fingertips.luxury nail gel
Additionally, education on gel application was limited, leaving nail techs in the dark about the product, and home-use ­systems were introduced around the same time, damaging the reputation of salon-use systems by ­association.Nail care
Nail gel

                                                               

De la acel moment, însă, profesia de grefier, în loc să evolueze, a intrat într-un declin de identitate și de imagine continuu, întrucât, deși condițiile de recrutare și numire s-au schimbat, atribuțiile au sporit, iar pregătirea profesională a grefierilor a evoluat, nu s-a transpus și într-o recunoaștere legislativă.

Grefierul român este absolvent de studii superioare juridice și chiar postuniversitare (Școala Națională de Grefieri recrutează grefieri exclusiv din rândul absolvenților cu studii superioare juridice), iar atribuțiile stabilite în sarcina sa potrivit regulamentelor de ordine interioară ale instanțelor și parchetelor sunt complexe și în raport cu nivelul studiilor superioare juridice. Mai mult, prin intrarea în vigoare a noilor coduri a operat un transfer de atribuții de natură administrativă de la magistrați către grefieri.

Trebuie să arătăm că grefierul român nu este un simplu scrib, dactilograf și că nu suntem „bocănitori” cum am fost numiți chiar de un ministru de resort… Să arătăm că grefierul român nu este un „auxiliar” al sistemului și că participă efectiv la înfăptuirea actului de justiție, fiind implicat direct, alături de judecători și procurori în desfășurarea procesului de judecată și a anchetelor penale, ședințele de judecată și anchetele penale neputându-se desfășura fără participarea grefierului.

Prin urmare, grefierul este personal de specialitate judiciară, iar nu un personal auxiliar de specialitate, care are același regim de interdicții și incompatibilități ca magistrații și trebuie să i se recunoască rolul efectiv în înfăptuirea actului de justiției.

În timp ce, pentru alte categorii profesionale din sistem este posibilă elaborarea unor noi statute ale profesiei sau actualizarea acestora, pentru grefieri nu, deși actualul statut al profesiei este căzut în desuetudine, realitățile și nevoile sistemului judiciar s-au schimbat și în ceea ce privește profesia de grefier, iar Curtea Constituțională a pronunțat decizii și cu privire la această categorie profesională ale căror prevederi trebuie armonizate și puse în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare, acestea fiind o parte din argumentele, comune, din expunerea de motive pentru adoptarea legilor justiției.

Fără o recunoaștere profesională și salarizarea categoriei profesionale a avut de suferit pe parcursul anilor, timp de 10 ani de zile grefierii transformându-se în justițiabilii sistemului pentru obținerea drepturilor salariale pe cale judecătorească, cu hotărâri judecătorești definitive și irevocabile nepuse în plată sau, în cazul celor puse în executare, eșalonată plata drepturilor restante pe 5 ani.

Grefierii desfășoară un raport de muncă atipic, nu au contract individual de muncă, încadrați prin decizii administrative și sunt în subordinea a 36 de angajatori diferiți – Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 15 curți de apel, 15 parchete de pe lângă curțile de apel, D.N.A. și D.I.I.C.O.T., Curtea Militară de Apel și Parchetul de pe lângă Curtea Militară de Apel.

Angajatorii au aplicat și aplică neunitar legea salarizării și au creat haos în ceea ce privește salarizarea grefierilor, deși însuși Ministrul Muncii și Justiției Sociale a intervenit pentru corectarea erorilor și înlăturarea discriminărilor create, iar Ministrul Justiției a emis circulară prin care recomandă modul de calcul…

Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea reprezintă singura categorie profesională care nu are un compartiment de specialitate în cadrul Ministerului Justiției, care să gestioneze din punct de vedere profesional activitatea grefierilor.

Cu toate astea, Consiliul Superior al Magistraturii și o parte din președinții curților de apel se opun intenției Ministerului Justiției de gestionare a carierei grefierilor și de preluare a acestora din punct de vedere salarial în subordinea ministerului, având în vedere diferențele existente între grefieri, ca urmare a aplicării neunitare a legii salarizării.

De ce au ripostat grefierii? Aceasta-i întrebarea…

Pentru că doresc identitate profesională și pentru că nu doresc să fie Acarul Păun, vinovatul de serviciu sau cel mai mic în grad care răspunde întotdeauna pentru erorile … sistemului?

De ce au ripostat grefierii?

Sistemul judiciar, mass-media și opinia publică din România au fost surprinse zilele trecute de o ripostă spontană a SNGJ Dicasterial, care, printr-un comunicat lansat în spațiul public, a intervenit pentru ca vocea grefierului român să se facă auzită în vederea apărării reputației profesiei.

De ce au ripostat grefierii? Pe de o parte, pentru că sunt reprezentați și au înțeles că numai printr-o formă de organizare, în condițiile legii, își pot apăra profesia, iar, pe de altă parte, pentru că în ultima perioadă i-au fost aduse grave prejudicii de imagine, la care se adaugă problemele privind statutul acestei profesii, atât din punct de vedere administrativ-organizațional, cât și din punct de vedere al drepturilor de natură salarială.

Până în anul 2004, pentru ”Familia” ocupațională de funcții bugetare ”Justiție”, exista Legea nr. 92/1992 privind organizarea judiciară, care conținea prevederi cu privire la corpul magistraților, personalul auxiliar, administrativ și de serviciu din instanțe și parchete și Legea nr. 50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești.

În anul 2004 a avut loc „marea schismă” a sistemului judiciar din România, când, categoriile profesionale din instanțe și parchete au fost separate, statutul acestora fiind reglementat de legi distincte, iar personalul auxiliar din instanțe și parchete a devenit personal auxiliar de specialitate, astfel cum este reglementat în Legea nr. 567/2004.

Gel nails first appeared in the U.S. in the early 1980s, Nail care
but were met with limited success. At the time, Nail gel polish
the manufacturers of gel lights and the gel itself had not joined forces, gel nail polish color set
not yet recognizing the need to precisely match the intensity of the light to the photoinitiators in the gel.Best gel nail polish
Nail techs and clients soon found out that ­using the wrong light or applying too much gel caused a burning sensation on the client’s fingertips.luxury nail gel
Additionally, education on gel application was limited, leaving nail techs in the dark about the product, and home-use ­systems were introduced around the same time, damaging the reputation of salon-use systems by ­association.Nail care
Nail gel

                                                               

De la acel moment, însă, profesia de grefier, în loc să evolueze, a intrat într-un declin de identitate și de imagine continuu, întrucât, deși condițiile de recrutare și numire s-au schimbat, atribuțiile au sporit, iar pregătirea profesională a grefierilor a evoluat, nu s-a transpus și într-o recunoaștere legislativă.

Grefierul român este absolvent de studii superioare juridice și chiar postuniversitare (Școala Națională de Grefieri recrutează grefieri exclusiv din rândul absolvenților cu studii superioare juridice), iar atribuțiile stabilite în sarcina sa potrivit regulamentelor de ordine interioară ale instanțelor și parchetelor sunt complexe și în raport cu nivelul studiilor superioare juridice. Mai mult, prin intrarea în vigoare a noilor coduri a operat un transfer de atribuții de natură administrativă de la magistrați către grefieri.

Trebuie să arătăm că grefierul român nu este un simplu scrib, dactilograf și că nu suntem „bocănitori” cum am fost numiți chiar de un ministru de resort… Să arătăm că grefierul român nu este un „auxiliar” al sistemului și că participă efectiv la înfăptuirea actului de justiție, fiind implicat direct, alături de judecători și procurori în desfășurarea procesului de judecată și a anchetelor penale, ședințele de judecată și anchetele penale neputându-se desfășura fără participarea grefierului.

Prin urmare, grefierul este personal de specialitate judiciară, iar nu un personal auxiliar de specialitate, care are același regim de interdicții și incompatibilități ca magistrații și trebuie să i se recunoască rolul efectiv în înfăptuirea actului de justiției.

În timp ce, pentru alte categorii profesionale din sistem este posibilă elaborarea unor noi statute ale profesiei sau actualizarea acestora, pentru grefieri nu, deși actualul statut al profesiei este căzut în desuetudine, realitățile și nevoile sistemului judiciar s-au schimbat și în ceea ce privește profesia de grefier, iar Curtea Constituțională a pronunțat decizii și cu privire la această categorie profesională ale căror prevederi trebuie armonizate și puse în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare, acestea fiind o parte din argumentele, comune, din expunerea de motive pentru adoptarea legilor justiției.

Fără o recunoaștere profesională și salarizarea categoriei profesionale a avut de suferit pe parcursul anilor, timp de 10 ani de zile grefierii transformându-se în justițiabilii sistemului pentru obținerea drepturilor salariale pe cale judecătorească, cu hotărâri judecătorești definitive și irevocabile nepuse în plată sau, în cazul celor puse în executare, eșalonată plata drepturilor restante pe 5 ani.

Grefierii desfășoară un raport de muncă atipic, nu au contract individual de muncă, încadrați prin decizii administrative și sunt în subordinea a 36 de angajatori diferiți – Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 15 curți de apel, 15 parchete de pe lângă curțile de apel, D.N.A. și D.I.I.C.O.T., Curtea Militară de Apel și Parchetul de pe lângă Curtea Militară de Apel.

Angajatorii au aplicat și aplică neunitar legea salarizării și au creat haos în ceea ce privește salarizarea grefierilor, deși însuși Ministrul Muncii și Justiției Sociale a intervenit pentru corectarea erorilor și înlăturarea discriminărilor create, iar Ministrul Justiției a emis circulară prin care recomandă modul de calcul…

Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea reprezintă singura categorie profesională care nu are un compartiment de specialitate în cadrul Ministerului Justiției, care să gestioneze din punct de vedere profesional activitatea grefierilor.

Cu toate astea, Consiliul Superior al Magistraturii și o parte din președinții curților de apel se opun intenției Ministerului Justiției de gestionare a carierei grefierilor și de preluare a acestora din punct de vedere salarial în subordinea ministerului, având în vedere diferențele existente între grefieri, ca urmare a aplicării neunitare a legii salarizării.

De ce au ripostat grefierii? Aceasta-i întrebarea…

Pentru că doresc identitate profesională și pentru că nu doresc să fie Acarul Păun, vinovatul de serviciu sau cel mai mic în grad care răspunde întotdeauna pentru erorile … sistemului?