Vreau card de membru!

CSM vrea retrogradarea grefierilor și instituirea unui control discreționar asupra profesiei

Sesizam, nu demult, imixtiunea Consiliului Superior al Magistraturii în gestionarea carierei personalului auxiliar de specialitate din instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea.

Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea reprezintă singura categorie profesională care nu are un compartiment de specialitate în cadrul Ministerului Justiției, care să gestioneze din punct de vedere profesional activitatea grefierilor.

Prin amendamentele formulate la proiectul de Lege privind Statutul personalului auxiliar de specialitate și conex, publicat în transparență decizională pe pagina Ministerului Justiției, în data de 25 mai 2018, am solicitat înființarea unei direcții de specialitate sau preluarea noastră de către Ministerul Justiției.

Am solicitat, oficial, încă din 24 octombrie 2018, punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii (adresa o puteți vizualiza mai aici) în ceea ce privește preluarea (gestionarea), din punct de vedere profesional (carieră) și salarizare, a acestei categorii de personal de către Ministerul Justiției. Cu toate ca CSM este garantul independenței justiției și are ca rol apărarea corpului magistraților…

Până la acest moment nu am primit niciun răspuns.

Potrivit Legii nr. 317/2004, republicată, Consiliul Superior al Magistraturii este instituția cu rol de garant al independenței justiției, competentă în ceea ce privește recrutarea, promovarea, transferarea, detașarea, sancționarea disciplinară și eliberarea din funcție a judecătorilor și procurorilor, precum și asupra formării inițiale și continue a magistraților, prin coordonarea activității Institutului Național al Magistraturii (INM). Singura atribuție legală a Consiliului Superior al Magistraturii, mai exact a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care are tangență cu profesia de grefier este de aprobare a măsurilor pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanțe și parchete, de adoptare a regulamentului de organizare și funcționare a instanțelor și parchetelor și de avizare a proiectelor de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești și a proiectelor de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiției, în cazurile prevăzute de lege.

Astfel, după cum prevăd dispozițiile legale în vigoare, proiectul de lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice trebuie avizat și de către CSM – avizul având însă rol consultativ.

Nimic în neregulă din acest punct de vedere, însă proiectul de statut în discuție a fost comunicat curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea pentru diseminare, exprimare puncte de vedere și observații, iar diseminarea a avut loc în rândul magistraților, fiind foarte puține instanțe și parchete în care proiectul de lege a fost publicat în vederea luării la cunoștință de către personalul auxiliar de specialitate și conex sau care au înaintat punctele de vedere formulate de aceștia din urmă.

Punctul de vedere al Comisiei nr. 1 – „Legislație și cooperare interinstituțională” din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii îl puteți vizualiza aici

Deși în preambulul punctului de vedere, Consiliul Superior al Magistraturii a invocat probleme constatate în aplicarea actului normativ în vigoare, în ceea ce privește activitatea personalului auxiliar de specialitate, nu a detaliat și exemplificat aceste probleme, iar Comisia s-a rezumat la a trasa anumite repere ce trebuie respectate la adoptarea noului statut, în vederea remedierii acestor probleme, fără a prezenta dacă acesta este punctul de vedere exprimat de organele cu care a avut loc consultarea, în condițiile legii.

Analizând „reperele” trasate de Comisia nr. 1 – „Legislație și cooperare interinstituțională” din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Asociația Grefierilor din România le-a apreciat contradictorii în anumite situații, iar, pe de altă parte, abuzive, discreționare și imparțiale, întocmite cu rea-credință și cu intenția de a bloca evoluția profesiei de grefier și subordonarea ei, din toate punctele de vedere și sub toate aspectele, conducătorilor instanțelor și parchetelor.

În acest sens, având în vedere că avizul Consiliului Superior al Magistraturii este unul consultativ, Asociația Grefierilor din România a sesizat și solicitat Ministerului Justiției să nu aibă în vedere observațiile și propunerile formulate, întrucât aceasta ar echivala cu un regres al profesiei de grefier și cu instituirea unui regim discreționar și dictatorial al președinților curților de apel asupra profesiei, fără a mai exista posibilitatea de a apăra interesele profesionale ale grefierilor, neavând nicio pârghie legală în acest sens, întrucât aceștia ar îndeplini, simultan, calitatea de organism de recrutare, numire, promovare și evaluare a grefierilor.

Adresa Asociației Grefierilor din România trimisă Ministrului Justiției o puteți vizualiza aici.

Asta se întâmpla în anul 2018, iar în prezent, ne aflăm în aceeași situație, CSM încă nu a emis avizul pe proiectul de modificare a actualei forme de statut, iar în urma ședinței din 25 septembrie 2019 de la MJ am aflat ca poziția exprimata în decembrie 2018 va fi menținută.

Întreaga noastră categorie profesională este nemulțumită și revoltată față de punctul de vedere înaintat de Consiliul Superior al Magistraturii, raportat la rolul pe care îl îndeplinește în înfăptuirea actului de justiție, iar tergiversarea procedurii de trimitere în procedura legislativa a proiectului de modificare a actualei forme de statut ne ridica serioase semne de întrebare și cu privire la elaborarea unui nou statut pentru profesie.

Astfel, în rândul grefierilor s-a întărit convingerea că singura modalitate de soluționare a acestei probleme va fi prin întreruperea activității, la nivel național.

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial susține, își asumă punctul de vedere formulat de Asociația Grefierilor din România și își va coordona acțiunile viitoare pentru a nu sta în pasivitate față de încercările de diminuare a rolului grefierilor în înfăptuirea actului de justiție și față de afrontul adus profesiei de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Adoptarea unui act normativ, indiferent de forma pe care o va îmbrăca și care va produce efectele mai sus enumerate cu privire la categoria noastră profesională, va genera mișcări de protest, care pot conduce până la blocarea totală a activității în instanțe și parchete.

 

P.S.: Oare ne întoarcem la mașina de scris? Poate așa se vor redacta în termen hotărârile judecătorești.

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

CSM vrea retrogradarea grefierilor și instituirea unui control discreționar asupra profesiei

Sesizam, nu demult, imixtiunea Consiliului Superior al Magistraturii în gestionarea carierei personalului auxiliar de specialitate din instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea.

Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea reprezintă singura categorie profesională care nu are un compartiment de specialitate în cadrul Ministerului Justiției, care să gestioneze din punct de vedere profesional activitatea grefierilor.

Prin amendamentele formulate la proiectul de Lege privind Statutul personalului auxiliar de specialitate și conex, publicat în transparență decizională pe pagina Ministerului Justiției, în data de 25 mai 2018, am solicitat înființarea unei direcții de specialitate sau preluarea noastră de către Ministerul Justiției.

Am solicitat, oficial, încă din 24 octombrie 2018, punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii (adresa o puteți vizualiza mai aici) în ceea ce privește preluarea (gestionarea), din punct de vedere profesional (carieră) și salarizare, a acestei categorii de personal de către Ministerul Justiției. Cu toate ca CSM este garantul independenței justiției și are ca rol apărarea corpului magistraților…

Până la acest moment nu am primit niciun răspuns.

Potrivit Legii nr. 317/2004, republicată, Consiliul Superior al Magistraturii este instituția cu rol de garant al independenței justiției, competentă în ceea ce privește recrutarea, promovarea, transferarea, detașarea, sancționarea disciplinară și eliberarea din funcție a judecătorilor și procurorilor, precum și asupra formării inițiale și continue a magistraților, prin coordonarea activității Institutului Național al Magistraturii (INM). Singura atribuție legală a Consiliului Superior al Magistraturii, mai exact a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care are tangență cu profesia de grefier este de aprobare a măsurilor pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanțe și parchete, de adoptare a regulamentului de organizare și funcționare a instanțelor și parchetelor și de avizare a proiectelor de acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești și a proiectelor de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiției, în cazurile prevăzute de lege.

Astfel, după cum prevăd dispozițiile legale în vigoare, proiectul de lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice trebuie avizat și de către CSM – avizul având însă rol consultativ.

Nimic în neregulă din acest punct de vedere, însă proiectul de statut în discuție a fost comunicat curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea pentru diseminare, exprimare puncte de vedere și observații, iar diseminarea a avut loc în rândul magistraților, fiind foarte puține instanțe și parchete în care proiectul de lege a fost publicat în vederea luării la cunoștință de către personalul auxiliar de specialitate și conex sau care au înaintat punctele de vedere formulate de aceștia din urmă.

Punctul de vedere al Comisiei nr. 1 – „Legislație și cooperare interinstituțională” din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii îl puteți vizualiza aici

Deși în preambulul punctului de vedere, Consiliul Superior al Magistraturii a invocat probleme constatate în aplicarea actului normativ în vigoare, în ceea ce privește activitatea personalului auxiliar de specialitate, nu a detaliat și exemplificat aceste probleme, iar Comisia s-a rezumat la a trasa anumite repere ce trebuie respectate la adoptarea noului statut, în vederea remedierii acestor probleme, fără a prezenta dacă acesta este punctul de vedere exprimat de organele cu care a avut loc consultarea, în condițiile legii.

Analizând „reperele” trasate de Comisia nr. 1 – „Legislație și cooperare interinstituțională” din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Asociația Grefierilor din România le-a apreciat contradictorii în anumite situații, iar, pe de altă parte, abuzive, discreționare și imparțiale, întocmite cu rea-credință și cu intenția de a bloca evoluția profesiei de grefier și subordonarea ei, din toate punctele de vedere și sub toate aspectele, conducătorilor instanțelor și parchetelor.

În acest sens, având în vedere că avizul Consiliului Superior al Magistraturii este unul consultativ, Asociația Grefierilor din România a sesizat și solicitat Ministerului Justiției să nu aibă în vedere observațiile și propunerile formulate, întrucât aceasta ar echivala cu un regres al profesiei de grefier și cu instituirea unui regim discreționar și dictatorial al președinților curților de apel asupra profesiei, fără a mai exista posibilitatea de a apăra interesele profesionale ale grefierilor, neavând nicio pârghie legală în acest sens, întrucât aceștia ar îndeplini, simultan, calitatea de organism de recrutare, numire, promovare și evaluare a grefierilor.

Adresa Asociației Grefierilor din România trimisă Ministrului Justiției o puteți vizualiza aici.

Asta se întâmpla în anul 2018, iar în prezent, ne aflăm în aceeași situație, CSM încă nu a emis avizul pe proiectul de modificare a actualei forme de statut, iar în urma ședinței din 25 septembrie 2019 de la MJ am aflat ca poziția exprimata în decembrie 2018 va fi menținută.

Întreaga noastră categorie profesională este nemulțumită și revoltată față de punctul de vedere înaintat de Consiliul Superior al Magistraturii, raportat la rolul pe care îl îndeplinește în înfăptuirea actului de justiție, iar tergiversarea procedurii de trimitere în procedura legislativa a proiectului de modificare a actualei forme de statut ne ridica serioase semne de întrebare și cu privire la elaborarea unui nou statut pentru profesie.

Astfel, în rândul grefierilor s-a întărit convingerea că singura modalitate de soluționare a acestei probleme va fi prin întreruperea activității, la nivel național.

Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial susține, își asumă punctul de vedere formulat de Asociația Grefierilor din România și își va coordona acțiunile viitoare pentru a nu sta în pasivitate față de încercările de diminuare a rolului grefierilor în înfăptuirea actului de justiție și față de afrontul adus profesiei de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Adoptarea unui act normativ, indiferent de forma pe care o va îmbrăca și care va produce efectele mai sus enumerate cu privire la categoria noastră profesională, va genera mișcări de protest, care pot conduce până la blocarea totală a activității în instanțe și parchete.

 

P.S.: Oare ne întoarcem la mașina de scris? Poate așa se vor redacta în termen hotărârile judecătorești.

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial