Vreau card de membru!

Continuarea formelor de protest decisă în adunările locale ale membrilor SNGJ Dicasterial

Adunarea generală a SNGJ Dicasterial întrunită în data de 10 ianuarie 2024 a luat act de rezultatul consultării membrilor SNGJ Dicasterial în cadrul adunărilor locale organizate la nivelul instanțelor și parchetelor în data de 8 ianuarie 2024, prin care s-a votat și hotărât cu privire la continuarea, încetarea sau suspendarea formelor de protest adoptate prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 9 decembrie 2023 și, în consecință, pentru aducerea la îndeplinire a atribuției prezăzută la art. 17 lit. b) și c) în conformitate cu disp. art. 16 (2) din Statutul SNGJ Dicasterial, a hotărât:

 1. Suspendarea formelor de protest adoptate la nivel național prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 9 decembrie 2023 până la data de 14 februarie 2024, inclusiv.

 2. Continuarea formelor de protest adoptate prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 9 decembrie 2023, până la data de 14 februarie 2024, de către instanțele și parchetele care au votat în acest sens, prevăzute în Anexa nr. 1 la hotărârea AG.

 3. Susținerea și ralierea la formele de protest adoptate prin Adunările generale ale magistraților.

 4. Informarea tuturor instanțelor judecătorești și a parchetelor din cadrul Autorității judecătorești și a Uniunii Barourilor din România despre măsurile adoptate, prin emiterea unei adrese în acest sens și comunicarea Hotărârii AG.

 5. Instanțele și parchetele prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea AG care decid ulterior suspendarea protestelor, vor înștiința conducerea SNGJ Dicasterial, care va proceda în consecință.

 6. În raport de plata sau neplata integrală a salariilor, dar și de concluziile ce se vor desprinde după centralizarea răspunsurilor primite la demersul administrativ inițiat de sindicat pentru obținerea de informații cu privire la modalitatea de alocare și folosire a fondurilor primite de ordonatorii de credite din cadrul Autorității judecătorești, în data de 13 februarie 2024 se va întruni o nouă Adunare generală a SNGJ Dicasterial pentru a se evalua reluarea sau încetarea formei de protest la nivel national, inclusiv continuarea acestora la nivelul angajatorilor din sistemul judiciar, în cazul în care se constată ca aceștia sunt responsabili de neîndeplinirea unora dintre revendicări, fie ca urmare a neachitării drepturilor salariale curente și restante pentru care au fost alocate fonduri prin actele normative emise în luna decembrie 2023, fie prin schimbarea destinației fondurilor bugetare alocate sau plata drepturilor restante numai către anumite categorii de personal.

Hotărârea AG a SNGJ Dicasterial din data de 10 ianuarie 2024, poate fi consultată integral aici –> Hotărârea AG SNGJ Dicasterial din data de 10 ianuarie 2024 și Anexa nr. 1

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Continuarea formelor de protest decisă în adunările locale ale membrilor SNGJ Dicasterial

Adunarea generală a SNGJ Dicasterial întrunită în data de 10 ianuarie 2024 a luat act de rezultatul consultării membrilor SNGJ Dicasterial în cadrul adunărilor locale organizate la nivelul instanțelor și parchetelor în data de 8 ianuarie 2024, prin care s-a votat și hotărât cu privire la continuarea, încetarea sau suspendarea formelor de protest adoptate prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 9 decembrie 2023 și, în consecință, pentru aducerea la îndeplinire a atribuției prezăzută la art. 17 lit. b) și c) în conformitate cu disp. art. 16 (2) din Statutul SNGJ Dicasterial, a hotărât:

 1. Suspendarea formelor de protest adoptate la nivel național prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 9 decembrie 2023 până la data de 14 februarie 2024, inclusiv.

 2. Continuarea formelor de protest adoptate prin Hotărârea AGE a SNGJ Dicasterial din data de 9 decembrie 2023, până la data de 14 februarie 2024, de către instanțele și parchetele care au votat în acest sens, prevăzute în Anexa nr. 1 la hotărârea AG.

 3. Susținerea și ralierea la formele de protest adoptate prin Adunările generale ale magistraților.

 4. Informarea tuturor instanțelor judecătorești și a parchetelor din cadrul Autorității judecătorești și a Uniunii Barourilor din România despre măsurile adoptate, prin emiterea unei adrese în acest sens și comunicarea Hotărârii AG.

 5. Instanțele și parchetele prevăzute în Anexa nr. 1 la Hotărârea AG care decid ulterior suspendarea protestelor, vor înștiința conducerea SNGJ Dicasterial, care va proceda în consecință.

 6. În raport de plata sau neplata integrală a salariilor, dar și de concluziile ce se vor desprinde după centralizarea răspunsurilor primite la demersul administrativ inițiat de sindicat pentru obținerea de informații cu privire la modalitatea de alocare și folosire a fondurilor primite de ordonatorii de credite din cadrul Autorității judecătorești, în data de 13 februarie 2024 se va întruni o nouă Adunare generală a SNGJ Dicasterial pentru a se evalua reluarea sau încetarea formei de protest la nivel national, inclusiv continuarea acestora la nivelul angajatorilor din sistemul judiciar, în cazul în care se constată ca aceștia sunt responsabili de neîndeplinirea unora dintre revendicări, fie ca urmare a neachitării drepturilor salariale curente și restante pentru care au fost alocate fonduri prin actele normative emise în luna decembrie 2023, fie prin schimbarea destinației fondurilor bugetare alocate sau plata drepturilor restante numai către anumite categorii de personal.

Hotărârea AG a SNGJ Dicasterial din data de 10 ianuarie 2024, poate fi consultată integral aici –> Hotărârea AG SNGJ Dicasterial din data de 10 ianuarie 2024 și Anexa nr. 1

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial