Vreau card de membru!

Cine NU primește vouchere de vacanță

Răspundem numeroaselor solicitări primite din partea colegilor cu privire la modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță și informăm că, prin modificările aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță de OUG nr. 131/2021, salariații din justiție beneficiază anul acesta de vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei.

Cu mici excepții notabile, ordonatorii de credite din justiție nu au depus niciun minim de efort pentru a respecta legislația specifică privind acordarea acestor vouchere de vacanță.

Fiecare ordonator de credite din cadrul autorității judecătorești era obligat ca, de comun acord cu S.N.G.J. Dicasterial (legal constituit și reprezentativ la nivelul fiecărei curți de apel) să stabilească prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanță sub forma voucherelor de vacanță.

Nu o spunem noi, ci este obligație legală prevăzută în cuprinsul art. 3 din H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, dar, puțini sunt acei funcționari publici din sistemul judiciar care citesc legislația specifică și, mai ales, puțini cunt cei care și înțeleg ce au citit.

Printre alte reglementări, Regulamentul pentru acordarea voucherelor de vacanță ar fi trebuit să prevadă și categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanță.  

Având în vedere faptul că voucherele de vacanță se acordă pentru recuperarea şi întreținerea capacității de muncă a personalului, NU pot beneficia de acestea DECÂT persoanele care au desfășurat efectiv activitate în anul 2022, indiferent de perioada lucrată.

Voucherele de vacanță se acordă integral şi salariaților din cadrul Autorității judecătorești care, în anul 2022, beneficiază de concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal şi concediu pentru îngrijire copil bolnav, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele trei condiții:

– momentul acordării să se situeze în perioada de referință 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022;

– în bugetul alocat ordonatorului de credite să existe sume prevăzute distinct cu această destinație;

– persoanele să fi desfășurat efectiv activitate în perioada de referință, indiferent de perioada lucrată.

De asemenea, dacă sunt îndeplinite cumulativ cele trei condiții de mai sus, vor beneficia de vouchere de vacanță şi salariații ordonatorului de credite care sunt prezenți parțial la locul de muncă în anul 2022, din diferite motive: numire/angajare pe perioadă nedeterminată/determinată, transfer, reîntoarcere din concedii de orice natură, reluare a raporturilor de serviciu/muncă suspendate, indiferent de caracterul suspendării, etc.

În cazurile în care pe posturile temporar vacante sunt angajați pe perioadă determinată alți salariați, aceștia vor beneficia de valoarea integrală a voucherelor de vacanță.

Voucherele de vacanță nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică alese şi numite.

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cine NU primește vouchere de vacanță

Răspundem numeroaselor solicitări primite din partea colegilor cu privire la modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță și informăm că, prin modificările aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță de OUG nr. 131/2021, salariații din justiție beneficiază anul acesta de vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei.

Cu mici excepții notabile, ordonatorii de credite din justiție nu au depus niciun minim de efort pentru a respecta legislația specifică privind acordarea acestor vouchere de vacanță.

Fiecare ordonator de credite din cadrul autorității judecătorești era obligat ca, de comun acord cu S.N.G.J. Dicasterial (legal constituit și reprezentativ la nivelul fiecărei curți de apel) să stabilească prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanță sub forma voucherelor de vacanță.

Nu o spunem noi, ci este obligație legală prevăzută în cuprinsul art. 3 din H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, dar, puțini sunt acei funcționari publici din sistemul judiciar care citesc legislația specifică și, mai ales, puțini cunt cei care și înțeleg ce au citit.

Printre alte reglementări, Regulamentul pentru acordarea voucherelor de vacanță ar fi trebuit să prevadă și categoriile de beneficiari care primesc vouchere de vacanță.  

Având în vedere faptul că voucherele de vacanță se acordă pentru recuperarea şi întreținerea capacității de muncă a personalului, NU pot beneficia de acestea DECÂT persoanele care au desfășurat efectiv activitate în anul 2022, indiferent de perioada lucrată.

Voucherele de vacanță se acordă integral şi salariaților din cadrul Autorității judecătorești care, în anul 2022, beneficiază de concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal şi concediu pentru îngrijire copil bolnav, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele trei condiții:

– momentul acordării să se situeze în perioada de referință 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022;

– în bugetul alocat ordonatorului de credite să existe sume prevăzute distinct cu această destinație;

– persoanele să fi desfășurat efectiv activitate în perioada de referință, indiferent de perioada lucrată.

De asemenea, dacă sunt îndeplinite cumulativ cele trei condiții de mai sus, vor beneficia de vouchere de vacanță şi salariații ordonatorului de credite care sunt prezenți parțial la locul de muncă în anul 2022, din diferite motive: numire/angajare pe perioadă nedeterminată/determinată, transfer, reîntoarcere din concedii de orice natură, reluare a raporturilor de serviciu/muncă suspendate, indiferent de caracterul suspendării, etc.

În cazurile în care pe posturile temporar vacante sunt angajați pe perioadă determinată alți salariați, aceștia vor beneficia de valoarea integrală a voucherelor de vacanță.

Voucherele de vacanță nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică alese şi numite.

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *