Vreau card de membru!

Admitere la Şcoala Naţională de Grefieri

În data de 26 aprilie 2020 va avea loc concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri pentru ocuparea a 80 de locuri de grefier cu studii superioare juridice, dintre care 60 de locuri au fost alocate pentru instanţe şi 20 pentru parchete.

Taxa de înscriere la concurs va fi de 550 lei.

La concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
– au cetăţenie română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
– nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
– cunosc limba română;
– sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
– au studii superioare juridice (diplomă de licenţă specializarea Drept).

În şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din data de 11 februarie 2020 au fost stabilite tematica, bibliografia, data şi calendarul desfăşurării concursului de admitere.

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul oficial al Şcolii Naţionale de Grefieri www.grefieri.ro, unde veţi găsi şi o scurtă prezentare a profesiei de grefier (click aici).

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial

Admitere la Şcoala Naţională de Grefieri

În data de 26 aprilie 2020 va avea loc concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri pentru ocuparea a 80 de locuri de grefier cu studii superioare juridice, dintre care 60 de locuri au fost alocate pentru instanţe şi 20 pentru parchete.

Taxa de înscriere la concurs va fi de 550 lei.

La concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
– au cetăţenie română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu;
– nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal şi se bucură de o bună reputaţie;
– cunosc limba română;
– sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
– au studii superioare juridice (diplomă de licenţă specializarea Drept).

În şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din data de 11 februarie 2020 au fost stabilite tematica, bibliografia, data şi calendarul desfăşurării concursului de admitere.

Pentru mai multe informaţii puteţi accesa site-ul oficial al Şcolii Naţionale de Grefieri www.grefieri.ro, unde veţi găsi şi o scurtă prezentare a profesiei de grefier (click aici).

 

*IDentitate profesională!

Echipa SNGJ Dicasterial