Potrivit Statutului, poate fi membru al Sindicatului Dicasterial personalul auxiliar de specialitate şi conex, precum şi personalul contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Direcţiei pentru Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau orice altă instituţie din subordinea Ministerului Justiţiei, Ministerului Public şi din instituţiile de învăţământ corespunzătoare, inclusiv personalul auxiliar ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii sau Şcolii Naţionale de Grefieri, care îndeplineşte condiţiile legale, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, vârstă, convingeri politice şi religioase, care recunoaşte şi respectă prevederile statutului, plăteşte cotizaţia şi sprijină activ, moral şi material activitatea acestuia, precum şi a organizaţiilor sindicale la care este afiliat.

Calitatea de membru se dobândeşte la cerere. Cererea trebuie descărcată, completată, semnată, scanată (în cazul utilizării poștei electronice) și transmisă folosind una din următoarele adrese de corespondență:

  • Poșta clasică:
    • Sediu principal: Strada. Eugeniu de Savoya, nr. 2, ap. T113, Timișoara, 300055, Timiș
    • Sediu secundar: Piata Walter Maracineanu, nr. 1-3, etaj 2, Sector 1, Bucuresti (Federatia PUBLISIND)
  • Poșta electronică: sindicatuldicasterial@yahoo.com