Vreau card de membru!

Grefierii obțin reprezentativitatea la cel mai ”discutat” parchet: PCA Alba Iulia

Personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și unitățile subordonate s-au mobilizat și s-au înscris masiv în sindicat în vederea obținerii reprezentativității la nivelul acestui angajator.

Potrivit disp. art. 37 din Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea „Grefierii şi grefierii informaticieni sunt numiţi prin decizie de către preşedinţii curţilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea, în a căror circumscripţie teritorială urmează să îşi desfăşoare activitatea”, iar, potrivit disp. art. 39 din acelaşi act normativ „Grefierii arhivari, grefierii registratori, agenţii procedurali, aprozii şi şoferii sunt numiţi prin decizie de către preşedinţii curţilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea în a căror circumscripţie teritorială urmează să îşi desfăşoare activitatea”, de unde rezultă indubitabil calitatea de angajator a PCA Alba Iulia, sau „unitate” astfel cum este denumit angajatorul în Legea nr. 62/2011.

Potrivit situaţiei centralizate privind numărul de posturi detaliată pe categorii de personal, emisă de Serviciul resurse umane din cadrul PCA Alba Iulia, statul de funcţii şi de personal al PCA Alba Iulia şi al unităților subordonate cuprinde un număr de 131 posturi, astfel că, numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii, pentru îndeplinirea condiţiei expres prevăzută la art. 51 alin. (1) pct. C lit. c), Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, având în componenţa sa un număr total de 70 membri din cadrul PCA Alba Iulia și unitățile subordonate.

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a fost depusă o copie a dosarului de reprezentativitate, fiind înregistrată sub nr. 14830/14.12.2018.

Urmează depunerea dosarului de constatare a îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate, respectiv Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, a Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, iar instanța competentă, Judecătoria Timișoara, va emite o hotărâre judecătorească în acest sens.

 

Identitate profesională.

Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial

Grefierii obțin reprezentativitatea la cel mai ”discutat” parchet: PCA Alba Iulia

Personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și unitățile subordonate s-au mobilizat și s-au înscris masiv în sindicat în vederea obținerii reprezentativității la nivelul acestui angajator.

Potrivit disp. art. 37 din Legea nr. 567/2004 privind Statutul personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea „Grefierii şi grefierii informaticieni sunt numiţi prin decizie de către preşedinţii curţilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea, în a căror circumscripţie teritorială urmează să îşi desfăşoare activitatea”, iar, potrivit disp. art. 39 din acelaşi act normativ „Grefierii arhivari, grefierii registratori, agenţii procedurali, aprozii şi şoferii sunt numiţi prin decizie de către preşedinţii curţilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea în a căror circumscripţie teritorială urmează să îşi desfăşoare activitatea”, de unde rezultă indubitabil calitatea de angajator a PCA Alba Iulia, sau „unitate” astfel cum este denumit angajatorul în Legea nr. 62/2011.

Potrivit situaţiei centralizate privind numărul de posturi detaliată pe categorii de personal, emisă de Serviciul resurse umane din cadrul PCA Alba Iulia, statul de funcţii şi de personal al PCA Alba Iulia şi al unităților subordonate cuprinde un număr de 131 posturi, astfel că, numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii, pentru îndeplinirea condiţiei expres prevăzută la art. 51 alin. (1) pct. C lit. c), Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, având în componenţa sa un număr total de 70 membri din cadrul PCA Alba Iulia și unitățile subordonate.

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba a fost depusă o copie a dosarului de reprezentativitate, fiind înregistrată sub nr. 14830/14.12.2018.

Urmează depunerea dosarului de constatare a îndeplinirii condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate, respectiv Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, a Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, iar instanța competentă, Judecătoria Timișoara, va emite o hotărâre judecătorească în acest sens.

 

Identitate profesională.

Echipa Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial